БОРИС ПАСТЕРНАК «У ВСЬОМУ ХОЧУ Я ДІЙТИ…», «ГАМЛЕТ». ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕЗІЇ ПАСТЕРНАКА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Борис Пастернак «У всьому хочу я дійти…», «Гамлет». Еволюція поезії Пастернака, зарубіжна література

У всьому хочу я дійти самої суті…
Б. Пастернак

Перебіг заняття Борис Пастернак «У всьому хочу я дійти…», «Гамлет». Еволюція поезії Пастернака, зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Читання поезій Б. Пастернака напам’ять (за бажанням)

2. Розгадування «кросворда навпаки»

  • Сформулюйте запитання до кросворда.

Очікуваний результат

  1. Одна з улюблених тем Б. Пастернака. (Природа)
  2. Одне з перших захоплень майбутнього поета. (Малювання)
  3. Захоплення молодого Пастернака, для її вивчення виїздив до Марбурґа. (Філософія)
  4. Футуристична група, у роботі якої брав участь Б. Пастернак («Центрифуга»)
  5. Улюблений вид мистецтва Пастернака. (Поезія)
  6. Поміж інших модерністських напрямів віддавав перевагу… (футуризму).
  7. Тема вірша «Зимова ніч», одна із провідних тем творчості. (Кохання)
  8. Роман, за який автор зазнав гонінь,— «Доктор. (Живаго)».
  9. Місто, де народився Б. Пастернак. (Москва)

Ключове слово: Пастернак.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з епіграфом

— У вірші «У всьому хочу я дійти…» Пастернак звертається до творів польського композитора Фредеріка Шопена і стверджує, що музика для його ліричного героя є ще одним способом «дійти самої суті»: «До сутності минулих днів, / До їх причини, / Дійти б до коренів мені, / До серцевини…». Тож пропоную приєднатися до Бориса Львовича та піти вслід за ним, щоб відчути музику слова, музику природи та музику пристрасті, які разом становлять філософію життя, філософію пізнання світу.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Теорія літератури

Філософська лірика — поезія, спрямована на філософське осмислення світу, людини, є виявом філософських поглядів ліричного героя. Філософська лірика і філософія мають спільний предмет осягнення — загальні закономірності життя, природи, розвитку суспільства; проте наука базується на узагальненнях логічного порядку, а поезія — на асоціативних роздумах. Характерними особливостями філософської лірики є: художня настанова на пізнання сутнісних проблем буття, часу і простору; превалювання узагальнених образів; медитація як спосіб ліричного осмислення дійсності.

2. Виразне читання та аналіз вірша «У всьому хочу я дійти…» Б. Пастернака

Учитель. Ліричний герой у віршах Пастернака — здебільшого сам поет. Не випадково його поетична мова насичена душевними переживаннями, почуттями, пристрастю, притаманними саме Пастернаку. Це своєрідні роздуми про сенс людського життя, про вічне і тлінне, про Зло і Добро, про Землю і Космос. Роздуми про природу, мистецтво, про таємницю народження поезії та аналіз внутрішніх душевних колізій; це прагнення поета сягнути до серцевини та кореня речей, які він вважав особливо вагомими та важливими.

3. Читання та аналіз поезії «Гамлет» Б. Пастернака

Ліричний герой поезії «Гамлет» усвідомлює і трагедію часу, у якому живе, і те, що він, можливо, єдиний намагається боротися з неправдою, але, незважаючи на це, готовий іти обраним шляхом до кінця Роздуми ліричного героя непрості. Початок (зачин) одразу являє читачеві людину, яка потрапила на перехрестя історії та намагається усвідомити минуле та сучасне, прагне віднайти не тільки зміст власного життя, а й сенс буття світу. В основній частині вірша відчувається напружена боротьба, що відбувається у його душі та завершується звитягою внутрішньої свободи над трагедією реальності, нездоланного духу над мороком смерті Кульмінацією конфлікту, що зосереджується в душі особистості, є остання строфа: ліричний герой дійшов висновку, що світ фарисейства йому чужий, він почувається самотнім серед навколишньої дійсності, проте не відмовляється від власних моральних принципів. Відчувається пафос перемоги людини над собою і водночас трагедія невідворотності долі. Доля ліричного героя поезії «Гамлет» багато в чому нагадує долю автора.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Колективне складання схеми «Еволюція поезії Б. Пастернака»

Очікуваний результат

Еволюція поезії Б. Пастернака

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-роздум за темою «Свіча горіла на столі…».

2. Індивідуальне (5 учнів): підготуватися до уроку позакласного читання, бути готовими організувати роботу в групах

Борис Пастернак «У всьому хочу я дійти…», «Гамлет». Еволюція поезії Пастернака, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *