СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів

Спостереження над мовним матеріалом на основі тексту

· Прочитати виразно текст. З’ясувати тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Аргументувати свій вибір.

Дмитро Григорович Левицький — рідкісний талант, живописець, блискучий рисувальник і педагог, видатний живописець-портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв. Він увійшов в історію світового портретного живопису як творець живих, колоритних образів. Митець талановито передав подих бурхливої епохи.

Народився він у Києві у сім’ї відомого гравера, інспектора з догляду за церковним живописом Григорія Кириловича Левицького.

У 1758 році ім’я Левицького вже фігурує серед учнів видатного художника. У домі вчителя Дмитро жив, а навчався майбутній живописець упродовж майже шести років. Учень набагато випередив свого вчителя і вже у 1766 році самостійно керував живописними роботами у Москві, зокрема під час реставрації Тріумфальних воріт. Авторитет Д. Левицького стає досить значним, і в наступному році він одержав царське замовлення писати ікони для церков, збудованих за іменним указом імператриці Катерини II. Пізніше молодий художник репрезентував твори, та в них уже відчувався неперевершений майстер великої портретної форми, інтерпретатор найкращого в людині.

Левицький удостоєний звання академіка. Незабаром його призначено академіком Академії мистецтв. Дмитро Григорович стає першим художником Петербурга й одержує найвідповідальніші замовлення. Одночасно з творчою працею почалася і багаторічна педагогічна діяльність художника.

Нині картини П. Левицького, яким свого часу присвячувалися поезії й які надихали не одне покоління митця, прикрашають музеї багатьох країн світу (За Ф. Шмітом).

· Визначити, у яких випадках сполучники сурядності можна замінити іншим синонімічним сполучником.

· Усно зробити синтаксичний розбір складносурядних речень.

Коментар. Сурядні сполучники в складносурядних реченнях можуть уживатися в реченнях з синонімічним значенням. Деякі з них можливо замінювати лише в окремих випадках. Єднальні сполучники і, та в основному можна замінювати, якщо вони не повторюються. Сполучник та не вживається перед першим однорідним членом. Заміна і сполучником й має не порушувати правила милозвучності. Протиставні сполучники та, проте, зате здебільшого можна замінювати. Порівняйте: Обід уже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу (О. Гончар); Обід уже давно був готовий, але роздавати його не було наказу. Відповідно до вживання сполучників сурядності в складносурядних реченнях утворюються синтаксичні смислові зв’язки між його частинами.


ІV. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Колективна робота з текстом

· Прочитати. Яке значення у вашому оточенні має українське національне слово? Висловити свої думки про значущість творінь митців художнього слова.

Слово — не лише вищий синтез, а й джерело самосвідомості народу. Ось чому мовна політика в Київській Русі підноситься великими князями на рівень державної. Про роль слова загалом і художнього зокрема писали Святослав і Володимир Великий, Іларіон, Ярослав Мудрий і Володимир Мономах, наголошуючи: «У словах книжних знаходимо мудрість і здержливість. Бо це ріки, що напоюють світ водою, це джерела мудрості. У книгах є незмірна глибина. («Як пошукаєш у книгах пильно мудрості, знайдеш велику користь для душі своєї», «Книги подібні до морської глибини, хто пірне у них, той знаходить дорогоцінні перли»).

Ось чому слово, зокрема народна дума та історична пісня, і в найчорніші епохи реакції та недолі української нації виступає як її голос, совість і захисник, безсмертний дух і незнищенний знак суверенності людини та народу. Слово є безсмертним виразником історії, душі й духу, характеру та долі, минулого і будучини народу (П. Кононенко).

· Перебудувати (де це можливо) речення у складносурядні, використовуючи сполучники сурядності.

· Пояснити вживання великої літери і лапок.

Практичний синтаксис

· Записати речення, розставляючи розділові знаки. Зробити синонімічну заміну сполучників. З’ясувати, як впливає заміна сполучників на зміст речення.

1. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору (М. Хвильовий).
2. Мені війнула в очі сивина а я нічого не везу додому (Д. Павличко).
3. Я принесу тобі свою надію і подарую смуток і біду (В. Симоненко).
4. Пошлю Енея до Плутона а сам в ад копирсну (І. Котляревський).
5. Сонячні промені не досягали землі проте внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик).
6. Іволга в пісні їх (шпаків) дзвенить і хлопчик друзів кличучи свистить і колесо немазане скрипить (М. Рильський).
7. Життя було таке широке й безмежне а вік мій такий коротенький, як носик горобчика (М. Хвильовий).

· Письмово зробити синтаксичний розбір будь-яких трьох речень. Здійснити взаємоперевірку з товаришем по парті. Указати на недоліки та шляхи подолання їх.

· Дослідити, чи всі речення є складносурядними. Назвати «зайве» речення (не складносурядне).

· Дібрати синоніми до виділеного слова. (Безмежний — безкраїй, безконечний, безберегий, безбережний, безграничний, нескінчений; безмірний, незміре_ний).

Творче моделювання

· Скласти складносурядні речення за поданими схемами й пояснити розділові знаки.

1. …, і … 4. …, а … 7. …— і …

2. …, та … 5. …, але … 8. Або …, або …

3. То …, то … 6. …, і, …, і … 9. …, проте …

· Зробити синонімічну заміну сполучників. З’ясувати стилістичну функцію змодельованих речень.
Розподільний диктант

· Записати в першу колонку прості речення зі сполучником і, у другу — складносурядні. Пояснити свій вибір.

1. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав (Леся Українка).
2. Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій (М. Трублаїні).
3. Біляста туча небо полонила, і в ній котився сонця стиглий плід (А. Малишко).
4. Не лінися рано вставати і з молоду більше знати (Нар. творчість).
5. В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті (М. Коцюбинський).
6. Ми ростемо і в височінь, і вшир, і правда наша кривду поборола (М. Рильський).
7. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Дослідження-відновлення

· Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації. Записати їх у таблицю, вставляючи пропущені літери. Пояснити орфограми.

1. Або не сокіл я, або спалила мені н..воля крила (Леся Українка).
2. І пот..чуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, в…селим птаством ож..вуть (Т. Шевченко).
3. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра).
4. Чи то настане нічка темна, чи то в..селий день шумить (Л. Глібов).
5. Тебе нема, і дні — як ночі, і сад хитається в журбі (В. Сосюра).
6. Вітру на морі не було, проте кл..котав сильний пр..бій (М. Трублаїні).
7. То віт..рець дихне, то коник в житі засюрчить… (Л. Глібов).
8. Співай же, Десно, у в..сняних просторах, і ростіть будови, і гомоніть міста (М. Рильський).
9. Можна вибрать друга і по духу брата, та н.. можна рідну матір виб..рати (В. Симоненко).

Види складносурядних речень

Сполучник

Основне значення

Приклади

1. З єднальними сполучниками

2. З протиставними сполучниками

3. З розділовими сполучниками

· Назвати з останнього речення всі можливі словосполучення. Зробити синтаксичний розбір 2–3 словосполучень (на вибір).

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Розвиток мовлення

На основі таблиці з попереднього завдання скласти зв’язну розповідь про складносурядне речення та смислові зв’язки між його частинами. Звернути увагу на синонімію в складносурядних реченнях.

VІІ. Домашнє завдання

· Написати твір-роздум про мистецтво. Використати подані поетичні рядки:

Святе мистецтво! В пензлі чи пері
Є сила дати вічність кожній рисі,
Хмарині, що пливе в небесній висі,
Веселих промінців химерній грі…
В. Вордсворт

· Використати складносурядні речення з різними сполучниками. З’ясувати, у яких реченнях можна здійснити заміну сполучників синонімічними.

СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *