СТЕНДАЛЬ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. СИНТЕЗ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ В ЙОГО ТВОРЧОСТІ. НОВЕЛА «ВАНІНА ВАНІНІ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. СЮЖЕТ. КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ. ІСТОРИРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історирична основа твору, зарубіжна література

Хід заняття Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історирична основа твору, зарубіжна література

1. Бесіда

 • Назвіть основні прикмети ХІХ ст. з історичного та літературного погляду.
 • Схарактеризуйте реалізм ХІХ ст. як літературний напрям, назвіть його найвидатніших представників.
 • Поясніть, чому ХІХ ст. називають «золотою добою» класичного роману.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • В історії людства ХІХ ст. було… .
 • Література ХІХ ст. здається мені… .
 • Реалізм як літературний напрям приваблює такими ознаками, як… .

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Як відомо, реалізм формувався в надрах романтичного мистецтва XIX століття.
Уперше цим терміном почав користуватися в середині XIX століття французький літературний критик Шанфлері, назвавши так мистецтво, яке протистояло романтизму та символізму. Письменника, про якого ми сьогодні говоритимемо, літературознавці вважають основоположником реалістичної естетики. Але сам він зараховував себе до романтиків, а не реалістів.

1. Постановка проблемного питання

 • Хто мав рацію, а хто помилявся — письменник чи літературні критики?
 • Романтиком чи реалістом був письменник, про якого ми сьогодні говоримо?

2. Творче завдання (робота в групах)

1-ша група. Зафіксувати аргументи, які свідчать про те, що Стендаль був письменником-романтиком.

2-га група. Зафіксувати аргументи, які свідчать про те, що Стендаль був письменником-реалістом.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Розповідь учителя про життєвий та творчий шлях Стендаля

2. Бесіда

 • Пригадайте відомі вам історичні події, які припадають на роки життя Стендаля.
 • Охарактеризуйте Францію часів Наполеона і періоду Реставрації.

3. Історичний екскурс

— Стендаль служив офіцером в армії наполеона й дуже пишався тим, що брав участь у визначних подіях. Він був прихильником ідеалізації воєначальника, що відбилося і в його творчості. Але ставлення Стендаля до Наполеона, особливо після захоплення останнім престолу Франції і перетворення на імператора, було досить критичним. Деякі судження письменника свідчать про те, що він добре розумів деспотичні й узурпаторські прагнення Наполеона, його загрозу справжньому духу революції. Штендаль — німецьке місто, де стояв полк Наполеона, батьківщина відомого німецького мистецтвознавця XVIII ст. Вінкельмана. Саме його назву Анрі Марі Бейль обрав для псевдоніма.

4. Робота з підручником (в парах)

 • Прочитайте статтю підручника про життєвий і творчий шлях Стендаля.

Аргументуйте думку про те, чи був письменник щасливою людиною.

5. Слово вчителя

На духовне становлення Стендаля, як вважають дослідники, вплинули його складні взаємини з батьком. Шерубен Бейль здавався синові уособленням обмеженого буржуазного світовідчуття. Тому у своїх творах Стендаль нібито полемізував із батьком, поставивши в центрі героя з власним «я», не підпорядкованим усталеним обивательським уявленням.
Серед літературних авторитетів письменника були В. Скотт, французькі класицисти та представники літератури Просвітництва. Знаковою постаттю для Стендаля був Наполеон, якого він оцінював як політичного діяча неоднозначно, але схилявся перед його героїчною вдачею, славою та енергією перемог.

Художній світ Стендаля характеризується (запис у зошити):

 • зображенням внутрішнього життя героїв, їхніх пристрастей та почуттів, аналізом психології людських взаємин;
 • протиставленням буржуазної цивілізації природній людській вдачі;
 • переплетенням в долях героїв авантюрного та героїчного начал;
 • усебічним розробленням теми кохання;
 • відкиданням пишномовності, широким використанням символіки.

6. Словникова робота

Новела — це мала оповідна проза, особливий літературний жанр, близький до розповіді, нарису, есе. Вирізняється чітко окресленим сюжетом з кульмінацією і фіналом. Ще одна відмінність новели від літературних творів інших жанрів — це обмежена кількість персонажів. Якщо в романі чи повісті налічується зазвичай до двох десятків дійових осіб, то в новелі їх усього два-три. Мистецтво короткого оповідання саме і полягає в тому, щоб донести до читача зміст досить широкої теми, викладеної в стислому вигляді.

7. Слово вчителя

Семирічне перебування в Італії, наявність двох друзів-карбонаріїв і переслідування прихильників національного визвольного руху, що почалося у 20-х роках XIX століття не могло не позначитися на творчості Стендаля.
Новела «Ваніна Ваніні» стала літературним містком між реальністю та вигадкою, історією і фантазією. У ній письменник виявив себе і як неймовірний романтик, і як реаліст-початківець.
Поєднання двох літературних напрямів дозволило Стендалю показати внутрішню трагедію двох молодих людей, охоплених різноспрямованими пристрастями: любов’ю до людини (княжна Ваніна Ваніні) і любов’ю до Батьківщини (бідний карбонарій П’єтро Міссіріллі).
Сюжет новели заснований на реальній історичній події — боротьбі венти (одного з осередків організації зі звільнення Італії від іноземного панування) карбонаріїв і її загибелі. Рушійною силою сюжету виявився людський (жіночий) характер — пристрасний, гордий, що бажає домогтися свого за всяку ціну.
Композиція новели — класична для романтичних творів цього жанру. На початку дамо експозицію — бал у палаці герцога Б., під час якого читач знайомиться з красунею-княжною Ваніною Ваніні і дізнається новину про втечу з в’язниці Святого Ангела одного з ув’язнених. Ознакою майбутніх подій стає відповідь головної героїні на запитання племінника губернатора, Лівіо Савелли, про те, хто б міг сподобатися їй: «Молодий карбонарій <…> Принаймні він щось зробив, а не тільки дав собі працю народитися». Зав’язка сюжету — взаємна закоханість головних героїв — Ваніно Ваніні і П’єтро Міссіріллі, що показана в розвитку і забезпечена як описом характерів персонажів (горда, честолюбна, пристрасна, презирливо ставиться до людей, які стоять нижче її за духовним розвитком,- Ваніна; і П’єтро із розвиненим почуттям власної гідності), так і психологією розвитку відносин (первісна холодність княжни, дружнє звернення карбонарія, який навмисно не говорить про любов, щоб розпалити пристрасть в душі дівчини, швидкоплинна ненависть Ваніни, що закінчилася спалахом любовного зізнання).
Конфлікт новели виявляється в зраді Ваніни Ваніні, скоєній в ім’я любові: бажаючи прив’язати П’єтро до себе, вона здає його товаришів по зброї кардиналу-легатові, виявляючи тим самим цілковиту байдужність до особистих і духовних інтересів свого коханого. Розв’язка конфлікту, здається, триває нескінченно: Ваніна Ваніні мучиться докорами сумління; її жахає, що її задум нашкодив П’єтро, який вирішив здатися і бути разом з усіма; намагається дізнатися останні новини про долю молодого карбонарія; розставляє в ключових місцях своїх людей (у будинку губернатора і в’язниці Святого Ангела); шантажує Савелли-Катанцару смертю, щоб врятувати коханого. На вирішальному побаченні в тюремній каплиці Ваніна Ваніні зізнається П’єтро в скоєному, але виявляється кинутою ще задовго до фатальних слів: навіть не знаючи про те, що зробила його кохана, карбонарій уже зрозумів усю марність спроб поєднати любов до жінки з любов’ю до Батьківщини, замінити ж одну іншою він не зміг би ніколи.
Закінчується новела, як і належить цій жанровій формі, несподівано: у той час як П’єтро поводиться як відчайдушний патріот, готовий вбити кохану жінку за зраду товаришів та Італії, Ваніна Ваніна, незмінно пристрасна і готова піти на все заради свого коханого, повертається до Рима і виходить заміж за Лівіо Савелли. Її пристрасне благання до Бога і дана романтична обітниця — покарати зрадника (тобто, саму себе) взамін на врятоване життя П’єтро — залишаються невиконаними. Тим самим Стендаль знову стверджує реалістичний початок дійсності, у якій Ваніна Ваніні любить лише доти, поки їй є за що боротися. Програвши на «полі почуттів», вона знову повертається у звичний їй стан вихованої дівчини, що обрала найвигіднішу партію поміж потенційних наречених (Лівіо — племінник губернатора Рима і міністра поліції). Про долю П’єтро Стендаль не говорить нічого, та це й не потрібно, оскільки головний герой усе сказав про себе сам: він буде або битися за свободу Італії, або закінчить своє життя у в’язниці. Іншої долі у молодого патріота немає!

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Бесіда

 • Назвіть справжнє ім’я Фредеріка Стендаля. Чому він обрав собі такий псевдонім?
 • Ще дитиною Анрі розділив людей на дві категорії. На які саме? Що вплинуло на такий розподіл?
 • Чим було почуття кохання для Фредеріка Стендаля? Скільки різновидів кохання він визначив у своєму трактаті «Про кохання»?
 • Розкрийте романтичні та реалістичні тенденції романістики письменника.

2. Розв’язання проблемного питання

Колективне заповнення таблиці «Синтез романтизму та реалізму у творчості Стендаля»

Синтез романтизму та реалізму у творчості Стендаля

РомантизмРеалізм
Поділяє переконання романтиків, захоплюється їхньою творчістю; обстоює мистецтво без правил; прагне до вираження соціального протестуМистецтво має бути правдивим; воно за своєю природою соціальне, служить суспільним цілям
 • У яких зі значних історичних подій брав безпосередню участь Стендаль?
 • Доведіть вплив історичних подій на розвиток світогляду та творчості Стендаля.
 • Назвіть найзначущі етапи життєвого шляху письменника.
 • Які принципи покладено в основу світогляду Стендаля? У яких творах письменника вони знайшли аргументацію?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати новелу Стендаля «Ваніна Ваніні».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення на тему «Організація “Молода Італія” на початку ХІХ століття».

Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історирична основа твору, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *