ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей

Вибірково-розподільна робота

Подані дієслова записати у три колонки:
а) дієслова дійсного способу;
б) умовного способу;
в) наказового способу.

Повернися, укриють, читаєте, ходив би, несуться, світіть, виступали б, подумав, не хотів би, повернися, раділи б.

Дієслова  дійсного способу

Дієслова  умовного способу

Дієслова  наказового способу

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Коментар. Дієслова наказового способу мають три особові форми: 2-га особа однини (бери, жни; плач, читай), 1-ша особа множини (берімо, жнімо, плачмо, читаймо), 2-га особа множини (беріте, жніте, плачте, читайте). Форми наказового способу утворюються від основи теперішнього часу. Є два типи творення форм наказового способу.


Перший тип. Для дієслів цього типу характерні закінчення -и, -імо, -іть.

Особа

Однина

Множина

1-шапишімо, учімо, летімо
2-галети, пиши, вчилетіть, пишіть, учіть

Другий тип. У 2-й особі однини наказового способу дієслова мають чисту основу, відповідно у 1-й особі множини закінчення -мо, у 2-й множини — -те.

У дієсловах з основою на д, т, з, л, н у формах наказового способу всі ці приголосні пом’якшуються: стань, сядь, злазьте, гляньте, дозвольмо.

Дієслова з основою на губний, шиплячі приголосні та на р у формах наказового способу не пом’якшуються: плач, плачмо, плачте, мажте, удар, облиш, голуб, голубмо, голубте.

Для 3-ї особи однини та 3-ї особи множини наказовий спосіб твориться за допомогою частки хай (нехай), яка додається до дієслів теперішнього часу або простої форми майбутнього часу: хай скаже, хай скажуть, хай підуть, хай зроблять. Це так звана описова форма наказового способу.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Колективна робота над текстом

 Прочитати висловлювання. Визначити, чи можна його вважати текстом. До якого стилю мовлення належить? Чому?

Виписати дієслова. Визначити їх вид, спосіб творення.

Болять майбутнім, школо, твої груди —
Нехай святиться твій простий поріг!
Це вчителі, найкращі наші люди,
Готують старт для всіх крутих доріг.
Так, Вчителю, вже істина ця сива,
Хай все в книжках — хіба ж в книжках усе?!
Бо неповторність людська, як росина,
Всеможне сонце в крихточці несе.
Неси, як пташку, мрію їм безсонну,
Щодня їм поклювати дай зерна
І в корінці пізнай шумливу крону,
Щоб в небі вкорінилася вона.
Це вчителі, найкращі наші люди,
Плекають нас для всіх крутих доріг.
Болять майбутнім, школо, твої груди —
Нехай святиться твій простий поріг!
І. Драч

Творча робота

 Утворити від дієслів форму наказового способу в усіх можливих особових формах. Скласти з ними речення-заклики на тему «Підвищення культури поведінки».

Берегти, порадити, розказати, перевіряти, боротися.

Дослідження-відновлення

Відновити прислів’я, розкриваючи дужки і ставлячи дієслова в наказовому способі. Виділити закінчення.

1) (Бути) спокійні, як порося в мішку.
2) (Драти) лико, поки спокійно.
3) Де тин нижчий, там і (перелазити).
4) (Ждати) у моря погоди.
5) (Знати) віл з волом, а кінь — з конем.
6) (Знати) кінь з конем, свиня зі свинею, рідня — з ріднею.
7) (Знати) годині ціну, хвилинам — рахунок (Нар. творчість).

Визначити число й особу дієслів.

Пошуково-вибіркова робота

 Виразно прочитати вірш. З’ясувати, до кого і чому М. Рильський звертається у своєму творі. Знайти і виписати дієслова наказового способу. Визначити їх стилістичну роль у поетичних творах.

МОВА
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
М. Рильський
VІ. Підбиття підсумків
VІI. Домашнє завдання

Сформулювати й записати у формі спонукальних речень 5–6 порад щодо поважного ставлення до надбань попередніх поколінь. Визначити спосіб ужитих дієслів.

ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *