Т. ШЕВЧЕНКО. «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Т. ШЕВЧЕНКО. «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ Т. ШЕВЧЕНКО. «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Міні-дискусія за питаннями

Чому, на ваш погляд, Т. Шевченко – найулюбленіший учень К. Брюллова?

На підставі чого І. Франко, на вашу думку, поезію Т. Шевченка називає джерелом чистої холодної води.

2. Конкурс-гра «Сторінками життя Т. Шевченка»

2.1. Підготовчий етап. Клас розподіляється на дві команди. Обираються капітани у конкурсі-грі (проводиться жеребкування).

Завдання конкурсу-гри: розгадати кросворд впродовж 5–7 хвилин.

2.1.1. Кросворд для першої команди.

По вертикалі:
1. Ім’я батька поета. (Григорій)

По горизонталі:
1. Видатний український діяч мистецтва, з яким І. Сошенко познайомив Т. Шевченка. (Є. Гребінка)
2. Село, де народився майбутній поет. (Моринці)
3. Під час перебування в Оренбурзі Т. Шевченку було заборонено писати і… (Малювати)
4. Місто, де навчався письменник. (Петербург)
5. Видатний учений-історик, який запропонував Тарасу Григоровичу вступити до Кирило-Мефодіївського товариства. (Костомаров)
6. Збірка поета. («Кобзар»)
7. Заклад, у якому Тарас Григорович здобув вищу освіту. (Академія)
8. Прізвище видатного російського митця, портрет якого було розіграно в лотерею для викупу Тараса Шевченка з кріпацтва. (Жуковський)

2.1.2. Кросворд для другої команди.

По вертикалі:
1. Ім’я матері поета. (Катерина)

По горизонталі:
1. Перший учитель Тараса. (Дяк)
2. Море, в наукову експедицію до якого було запрошено Т. Шевченка. (Аральське)
3. Сад, де познайомився Тарас з І. Сошенком. (Літній)
4. Прізвище пана, у якого Тарас служив козачком. (Енгельгардт)
5. 4 вересня 1860 р. Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка-… (гравера).
6. Своєю батьківщиною письменник називав село, де він народився, тобто… (Кирилівку)
7. Назва книжки з поезіями, яку приховував поет, перебуваючи на засланні. (Захалявна)
8. Здібності, які виявилися у Тараса дуже рано. (Малювання)

V. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

1. Вступне слово

Є в історії світової культури особистості, чия велич визначається не тільки їх літературною спадщиною, а й всією сукупністю їхньої людської творчості та громадської діяльності, самою символічністю їхнього буття, яке прориває грані епох і завойовує безсмертя.

Сила впливу таких письменників, які стали не просто свідками, учасниками й літописцями історії, а й її творцями та героями, настільки велика, що її відчувають навіть люди, не досить обізнані з тією творчістю, бо для них існує вже сам життєвий, людський приклад таких письменників.

Новою ерою української літератури можна вважати творчість Т. Г. Шевченка. Він подивився очима селянина-кріпака на Україну, на Російську імперію. І цей погляд був шокуючим і справедливим.

Уперше в літературі російської імперії панівним класам розказали всю правду: вони кайданами висять на руках країни, вони гальмують розвиток країни, вони є головним нещастям країни.

2. Ідейно-художній аналіз поезії Т. Шевченка «Ой три шляхи широкії»

2.1. Історія написання.

Скільки хлопців залишали рідні домівки і вимушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в інтересах самодержавства. Скільки їх, вірних синів України, вже не поверталися додому, в якщо і приходили, то посивілими, згорбленими, хворими дідами!

Т. Шевченко сам був солдатом і тому знав всі труднощі цієї служби. Як важко і боляче розставалися молоді хлопці з родинами, не знаючи про те, що, можливо, вони і не повернуться до своїх родин. Цей життєвий факт і покладений в основу цієї поезії письменника.

2.2. Тема: відтворення трагічного становища життя на Україні, пов’язаного з тогочасним суспільним ладом.

2.3. Ідея: засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди повноцінному їх життю.

2.4. Основна думка: немає радості, щастя в українських оселях, бо народ позбавлений волі.

2.5. Жанр: громадянська лірика, зв’язок поезії з усною народною творчістю.

2.6. Композиція.

Експозиція: брати розійшлися з України на чужину.

Зав’язка: рідні брати насаджують дерева, кущ калини як обереги на випадок лиха, нещастя.

Кульмінація: страждання матері, сестри, діточок, коханої, внаслідок цього висихають насаджені ними явори, ясени, тополя, калина.

Розв’язка:

Не вертаються три брати,
По світу блукають.
А три шляхи широкії
Терном заростають.

2.7. Обговорення змісту поезії.

Бесіда за питаннями:

— Чому шляхи у творі названо широкими?

— З чим пов’язано те, що брати вимушені були йти кожний своїм шляхом з України на чужину?

— Кого залишили брати у рідному краї?

(Покинули стару матір.
Той жінку покинув,
А той сестру.
А найменший –
Молоду дівчину)

— Що посадили рідні на згадку про своїх любих?

(Посадила стара мати
Три ясени в полі,
А невістка посадила
Високу тополю.
Три явори посадила
Сестра при долині…
А дівчина заручена –
Червону калину)

— Які образи-символи можна дослідити у творі?

— Про що свідчить, що дерева, калина поступово почали всихати?

— Як в родині сприймалося те, що брати не повертались?

— Як на ваш погляд, якою могла бути причина того, що рідні не дочекалися братів?

— У чому полягає трагізм даної поезії? Свою думку доведіть, посилаючись на зміст твору?
(Плаче жінка з діточками
В нетопленій хаті.
Сестра плаче, йде шукати
Братів на чужину…
А дівчину заручену
Кладуть в домовину)

— Що мав на увазі Шевченко, зазначаючи: «А три шляхи широкії терном заростають»?

— Чи можна, на ваш погляд, цю поезію вважати за казку? Відповідь вмотивуйте.

— Яке значення у творі має магічне число три («Три шляхи», «три ясени», «три явори», «три брати»)?

2.8. Гра «Мікрофон»: «Яким ти уявляєш свій життєвий шлях?»

2.9. Художні особливості поезії.

Метафори: «шляхи зійшлися», «калина зов’яла», «шляхи терном заростають»

Епітети: «шлях широкий»

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Три шляхи широкії у творі:
а) переплелися між собою;
б) розбіглися хто-куди;
в) докупи зійшлися;
г) символізують щасливу долю народу.

2. Вирушивши у дорогу, брати покинули:
а) жінок;
б) стару матір;
в) кохання;
г) сестру.

3. Найменший брат розлучився з:
а) молодою дівчиною;
б) рідною оселею;
в) старим батьком;
г) дитиною.

4. Три ясені в полі були посаджені:
а) матір’ю;
б) коханою;
в) братами;
г) діточками.

5. Невістка посадила:
а) калину;
б) вербу;
в) березу;
г) тополю.

6. Три явори сестра посадила:
а) біля річки;
б) навколо хати;
в) при долині;
г) вздовж шляху широкого.

7. Червоною калиною можна милуватися завдяки:
а) доньці старшого брата;
б) синам середнього брата;
в) батькові братів;
г) зарученій дівчині.

8. Які дерева не прийнялися після того, як брати пішли з України на чужину?
а) Клени;
б) ясени;
в) дуби;
г) яблуні.

9. Шукати братів на чужину, плачучи, йде:
а) мати;
б) сестра;
в) батько;
г) доля людська.

10. Наприкінці твору три шляхи широкії:
а) змиті дощами;
б) терном заростають;
в) тужать за братами;
г) розруйновані і сльозами народними политі.

11. За братами плачуть їхні рідні:
а) стоячи біля широкого шляху;
б) сидячи на лаві біля калини;
в) припадаючи до ікони;
г) в нетопленій хаті.

12. Через страждання, викликані перебуванням братів на чужині «кладуть в домовину»:
а) діточок;
б) матір;
в) заручену дівчину;
г) сестру.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Як ви вважаєте, чи можна цей вірш пов’язати з творами усної народної творчості, зокрема казкою. Свої міркування обґрунтуйте.

2. Дослідіть, яким настроєм перейнята ця поезія. Власні спостереження узагальніть, наводячи переконливі приклади з твору.

3. Дерево, яке не згадується в поезії:
а) ясен;
б) тополя;
в) дуб;
г) явір.

Картка № 2

1. Вмотивуйте, чи можна вірш «Ой, три шляхи широкії» вважати картиною народного життя? Наведіть переконливі аргументи.

2. Яке значення, на ваш погляд, мають українські дерева-символи в творі? В чому доречність їх застосування для сприйняття смислу поезії?

3. Не вертаються три брати додому, бо:
а) по світу блукають;
б) шукають щасливої долі;
в) вони загинули під час військового походу;
г) мають захищати рідний край від чужинців.

Картка № 3

1. Чи є, на ваш погляд, символічними у творі три шляхи? Свої міркування обміркуйте?

2. З якою метою у вірші Т. Шевченко використовує магічне число три? Відповідь аргументуйте.

3. Яке словосполучення не згадується в поезії?
а) Три життя;
б) три ясени;
в) три брати;
г) три явори.

IX. Домашнє завдання

Опрацювати ідейно-художній зміст поезії «Мені однаково, чи буду».

Т. ШЕВЧЕНКО. «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.