ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Ділові папери. план роботи, українська мова

Хід заняття Ділові папери. план роботи, українська мова

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності

Виконання тестових завдань з метою актуалізації знань

1. Сфера використання офіційно-ділового стилю мови — це:

а) офіційне спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті;
б) громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяльність, навчання;
в) наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

2. До основних ознак офіційно-ділового стилю належать:

а) образність, поетичність, естетика слова, експресія;
б) динамічність, інформаційність; політична, суспільна оцінка того, про що мовиться;
в) документальність, стабільність, стислість, чіткість, сувора регламентація тексту.

3. До якого підстилю офіційно-ділового стилю належать накази, інструкції, розпорядження, довідки, заяви, звіти?

а) До законодавчого;
б) дипломатичного;
в) адміністративно-канцелярського.

4. Основною функцією офіційно-ділового стилю є:

а) пізнання світу, повідомлення про результати досліджень, доведення теорій, систематизація знань;
б) повідомлення громадянам, установам і організаціям законів, постанов, розпоряджень та іншої офіційної інформації;
в) активний вплив на читача, пропагування ідей, знань, здорового способу життя.

5. Назвати основні документи офіційно-ділового стилю.

6. Які мовні особливості характерні для офіційно-ділового стилю?

Поглиблення відомостей про план роботи як документ

Прочитати мовчки текст. З’ясувати його стиль мовлення. Скласти й записати план тексту у вигляді питальних речень. На основі прочитаного сформулювати відповіді.

План роботи — це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати й конкретних виконавців.

За терміном плани поділяються на перспективні (розраховані на кілька років), річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні. За структурою плани бувають простими і складними.

Основний зміст плану викладається у формі таблиці. Кожний пункт плану складається з таких обов’язкових частин: 1) номер за порядком; 2) зміст роботи; 3) термін виконання; 4) виконавці (відповідальні); 5) відмітка про виконання.

Плани підписуються особами, відповідальними за їх виконання, або керівником установи.

IV. Колективна робота з текстом-зразком

Ознайомитись із зразком плану роботи, проаналізувати його.

План проведення святкових заходів, присвячених ювілею школи

№ з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні Відмітка про виконання
1Організувати виставку газет, стіннівок, присвячених історії школиПротягом тижняЦентр «Дозвілля»
2Урочисто оформити приміщення школи01.10Центр «Юні господарі»
3Підготувати цікаві матеріали про історію школи та її випускниківДо 01.10Члени гуртка «Пролісок»
4Привітати вчителів-ветеранів02.10Керівник гуртка «Пошук»
5Організувати зустріч з видатними випускниками школи03.10Завідувач музею
6Оформити фотовиставку «Школа за останні 10 років»З 03.10 по 04.10Члени гуртка «Юні оформлювачі»
7Взяти участь у святковому концерті05.10Класні керівники

Дати відповіді на питання.

1. Який це план роботи за терміном?

2. З якою метою складений цей план? Кому він адресований?

3. Хто, на вашу думку, має підписати цей план? Чому?

4. За якою формою складено план і які частини він включає?

5. У якому стилі мовлення він складений?

V. Самостійна робота над складанням плану роботи

За зразком, поданим у попередньому завданні, скласти на вибір план:

1) проведення у вашій школі Дня української писемності та мови;

2) проведення в класі Тижня правових знань «Закони, за якими ми живемо»;

3) участі вашого класу в загальношкільних заходах на місяць.

VII. Домашнє завдання

Продовжити розпочату на уроці роботу над складанням плану роботи.

Ділові папери. План роботи, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *