КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А До літа Вітько знав усіх людей на хуторі, і люди вважали його за свого.
Б Якось і йти стало легше, і незабаром ми підішли до Шнурового двору.
В Ланцюг зовсім уріс у стовбур, і тепер із наросня стирчать два з’їдених іржавих кільця.
Г Кропива жалить мої босі ноги і розхристані груди, а серце б’ється на весь малинник (З тв. О. Аврамчука).

2. Взаємовиключення явищ виражають частини складносурядного речення.

А Криве дерево, та яблука солодкі (Нар. творчість).
Б Дбайте про ріллю — та й вона про вас подбає (Нар. творчість).
В Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них — мова (І. Вихованець).
Г Чи то синь озерна губиться в зелених масивах лісів, чи то зелені острови плавають у сині озерній? (В. Мірошниченко).

3. Речення Пригріта молодим весняним сонцем земля парує — дихає на мене прілим торішнім зіллям і картоплинням, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту (О. Аврамчук) відповідає характеристиці.

А Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.
Б Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
В Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
Г Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський).
Б За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).
В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки? (А. Данилюк)..
Г Пройшовся березень з під сніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).

А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля (І. Цюпа).
Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).
В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стельмах).
Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).


6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв’язки протиставлення у складносурядному реченні.

А Минав день, та наставала таємна, змовна ніч (А. Любченко).
Б Хлопець заплющив очі, та бажання спати, як терпкий важкий покров, застелило його думки млою (В. Підмогильний).
В Настає вечір, та лізе на небо червоний місяць (Ю. Яновський).
Г Повернувшись до батьківської хати, я надумав на місці старого саду посадити новий, та тямущі у садівництві люди розраяли (О. Аврамчук).

Прочитати текст і виконати завдання 7–9.

1. Ліс був дуже великий.
2. Зразу росли кущі ліщини, тернини, дикої рожі і малиннику, а далі стояли великі столітні дерева.
3. Тут було спокійно і всі відчували себе затишно.
4. То птиці на верху дерев співали, то дятел стукав у тіні дерев, видзьобуючи поживу.
5. Інколи показувалася білка, що скакала з одної гілки на другу.
6. Хлопці були дуже раді і тішилися, що під вечір розпалять вогонь.
7. На те вони збирали по дорозі повні оберемки сухого гілляччя, що з дерева пообпадало.
8. Розтаборилися під розлогим старим дубом і розвели вогонь.
9. Тут, у холодному лісі, не відчували спраги але голод їм таки добре докучав (За А. Чайковським).
7. Спільний другорядний член характерний складносурядному реченню.

А Другому.
Б Третьому.
В Четвертому.
Г Дев’ятому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному реченні.

А Другому.
Б Третьому.
В Сьомому.
Г Дев’ятому.

9. Розділовим сполучником з’єднано частини складносурядного речення.

А Другого.
Б Третього.
В Четвертого.
Г Дев’ятого.

Завдання 10–12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

10. Сполучник сурядності з’єднує частини складносурядних речень.

А Добрий чабан дбає не про себе, а про отару.
Б Було б бажання, а розум знайдеться.
В Знання на плечі не тиснуть та з рук не виснуть.
Г Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий.
Д Птах високо літає, та до гнізда все одно повертається (Нар. творчість).

11. Складносурядними є речення.

А Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти (О. Турянський).
Б Повітря ніби пом’якшало, почав падати рясний, пухнастий сніг (А. Любченко).
В Мінялися нещодавні обриси, і все ставало майже рухомим (А. Любченко).
Г Я йшов по дорозі, а збоку мене брели сторожі моєї душі (М. Хвильовий).
Д Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів (У. Самчук).

12. Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (висновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А На небесній тверді весело іскрилися зірочки а серед них, мов золотий човен, тихо плив місяць (О. Аврамчук).
Б Степан узяв у руки батіг та віжки, цмокнув і коні рушили поволі з гори над берег ріки (А. Чайковський).
В То квітка зі сходом сонця з’явиться то травичка між яблунями випростана (О. Аврамчук).
Г Гості і січова старшина посідали на почесних місцях і розпочався екзамен (А. Чайковський).
Д Чумацький Шлях струменів молочним сяйвом а білий, наче сметана небесна, сніг м’яко зітхав під підошвами (О. Аврамчук).

·Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

13. Установити відповідність між складносурядними реченнями і смисловими зв’язками, що виражають частини їх.

Смислові зв’язки

Речення

1 Послідовність.2 Протиставлення (зіставлення).

3 Чергування явищ.

4 Взаємовиключення.

А Зійшов місяць, і забіліло рештками своїх класичних стін містечко (С. Плачинда).Б Чи село на березі дало назву озеру, чи озеро Світязь дало назву селу? (В. Мірошниченко).

В То підступав холод, то вільне небо світилося синім дзеркалом (О. Лупій).

Г Степанида метнулася поглядом у бік будинку — та і його не стало (Г. Колісник).

Д Дедалі ширше входять у наше життя штучні синтетичні матеріали, та жоден живий організм на землі не може існувати без води (І. Падалка).

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядного речення, накреслити схему. Зробити повний синтаксичний розбір відновленого речення. Люди іноді бувають підступні, злі й скупі, … сади — лише добрими, лише щедрими (О. Аврамчук).

Варіант 2

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А Минуло тільки два тижні, а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок (А. Кащенко).
Б У ХІХ столітті дослідники намагалися здійснити походи в чорні підземні нетрі, проте загроза обвалу щоразу зупиняла їх на шляху до незвіданого (В. Зубач).
В Підійде сонце високо, а Тарас ще спить (А. Чайковський).
Г Ранку ще не було тут, у темній кімнаті, але там, поза кімнатою, надворі, він уже був (Ю. Смолич).

2. Чергування явищ виражають частини складносурядного речення.

А Вітер напинає вітрило, а вдалині височіють вітряки, повернувши крила вітрові назустріч (Ю. Беличек).
Б За кілька днів Петро викликав Тараса, і вони перепливли на більшу Хортицю в байрак.
В Зібралася до кошового січова старшина, і тут розповів Тарас про свої пригоди (З тв. А. Чайковського).
Г То вітерець дихне, то коник в житі засюрчить (Л. Глібов).

3. Речення Українські поети й композитори складають пісні про київські каштани, пов’язуючи їх квітування з весною, а художники малюють розквітлі дерева на тлі Хрещатика чи інших вулиць нашої столиці (В. Грабовський) відповідає характеристиці.

А Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація зіставлення.
Б Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
В Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
Г Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Сніг падав щораз більший і холодний вітер проникав через одежу до самого тіла.
Б На козацьких суднах залунала пісня і забриніла бандура.
В Тарас напився води і йому полегшало.
Г Тепер від воріт закричав пугач і в ту ж мить загорілись бочки зі смолою (З тв. А. Чайковського).

5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).

А Тут і трава буйніша і верба над водою росте, свої гнучкі віти до води простягає.
Б На другий день уранці задзвонили дзвони і люди поспішали на майдан коло церкви (З тв. А. Чайковського).
В Соломії жаль стало молодого змарнованого життя і вона заплакала (М. Коцюбинський).
Г Петра поставив Тарас обозним і він тут тримав лад і кож- ному призначав роботу (А. Чайковський).

6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв’язки послідовності дій у складносурядному реченні.

А Вистрілили обидві гармати, та це татар не спинило.
Б Перехрестився Тарас, дав знак булавою, та військо рушило з місця.
В Від щирої мови Бідолаха заснув, та Тарас не спав уже до ранку.
Г Хліба було доволі, та пашні для худоби було мало (З тв. А. Чайковського).

Прочитати текст і виконати завдання 7–9.

1. Ми йдемо серед поля.
2. Три білих вівчарки і я.
3. Тихий шепіт пливе перед нами і дихання молодих колосків збирається в блакитну пару.
4. Десь збоку вогню підпадьомкає перепел і бренькає срібна струна цвіркуна.
5. Повітря тремтить від пеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі.
6. Широко, гарно, спокійно.
7. Ліниво всі встали — і те_пло дихнула в лице пухка чорна рілля, повна спокою й надії.
8. Спочивай тихо під сонцем, земле моя (М. Коцюбинський).

7. Спільний другорядний член характерний складносурядному реченню.

А Третьому.
Б Четвертому.
В П’ятому.
Г Сьомому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному реченні.

А Третьому.
Б Четвертому.
В П’ятому.
Г Сьомому.

9. Смислові зв’язки одночасності характерні частинам складносурядних речень.

А 3, 4, 5.
Б 3, 5, 7.
В 4, 5, 7.
Г 3, 4, 7.

Завдання 10–12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

10. Сполучник і з’єднує частини складносурядних речень (розділові знаки випущено).

А На шкільному подвір’ї враз здійметься гамір і почнеться новий навчальний рік (В. Думанський).
Б Удень татари ховалися в дідовій печері а вночі шпигували довкола села.
В Тепер знову Тарас почав думати і складати різні плани на майбутнє.
Г Відчинилися ворота і сотні виїхали в степ.
Д Люди працювали невпинно і вже перестали хвилюватися через татар та на недолю нарікати (З тв. А. Чайковського).

11. Не є складносурядними речення (розділові знаки випущено).

А Уже й осінь настала і зима була за плечима.
Б Цей бусурман пристав усім серцем до козаків ділив з ними всі невигоди і не раз ставав у пригоді своїм великим розумом.
В Супроводжуючі козакам були тепер непотрібні та все ж не можна було залишати необізнаних з цим чужим краєм людей на поталу долі.
Г Черкаський староста дав козакам лист із печатками і вони, не гаючись, поїхали в Крим.
Д Над ранком почули всі гарматний постріл від села і посхоплювалися на ноги (З тв. А. Чайковського).

12. Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (висновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А Турок просився та це нічого не помогло (А. Чайковський).
Б Творчий доробок Ейнштейна охоплює найрізноманітніші галузі знань а глибокі й надзвичайно оригінальні ідеї і досі не втратили своєї актуальності (А. Іваненко).
В Розійшовся ранковий туман і на тлі налитої свинцевою сірістю хмари відбився тьмяний диск сонця (В. Гей).
Г Легенький вітерець пробіг по вершечках дерев і вони озвалися враз тихо-тихо й ніжно (Н. Гордієнко-Андріанова).
Д Співає одвічну пісню невпинний Черемош а її гучний відгомін западає в душу, наповнюючи почуттям (І. Пільгук).

Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

13. Установити відповідність між складносурядними реченнями і смисловими зв’язками, що виражають частини їх.

Смислові зв’язки

Речення

1 Одночасність.2 Послідовність.

3 Протиставлення (зіставлення).

4 Чергування явищ.

А Мовні запозичення відбуваються по-різному, а іноді в процесі засвоєння чужих слів трапляються й курйози (І. Вихованець).Б Остап придержав пліт — і обоє вискочили на берег, утомлені й мокрі (М. Коцюбинський).

В Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л. Глібов).

Г Реве Дніпро, й лани широкі медами пахнуть, колосом шумлять (М. Рильський).

Д Веслували так до вечора, і тоді судно спинилося (А. Чайковський).

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядного речення, накреслити схему. Зробити повний синтаксичний розбір відновленого речення. Високі верби шуміли над ровом, … небо між ними синіло, наче емаль (М. Коцюбинський).

Оцінювання контрольного тесту

VІІ. Домашнє завдання

Змоделювати пари складносурядних речень, частини яких з’єднано сполучником та: а) у значенні протиставного; б) у значенні єднального.

Змоделювати складносурядні речення, які виступали б граматичними синонімами. Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з речень.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *