ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Робота з текстом переказу (підготовча робота до написання докладного переказу)

Вступна бесіда з метою актуалізації опорних знань п’ятикласників

1. Повторення відомостей про функціональні стилі мовлення.

 • Які стилі мовлення ви знаєте? Скільки їх в українській мові?
 • Які мовні особливості характерні художньому стилю мовлення?

2. Повторення типів мовлення.

 • Назвіть відомі вам типи мовлення. Дайте їм коротку характеристику.
 • Яку будову мають тексти-описи?
 • Які види описів ви знаєте?

Читання тексту

Під час читання учні сприймають висловлювання в цілому, усвідомлюють, яка основна думка, що головне в позиції автора.

СЕНЧИК

Я відчинив двері на дзвінок. За дверима стояв захеканий мій друг — п’ятикласник Ігор.

Ігор дуже любить тварин і пташок. Я подарував йому маленького їжачка, і хлопець приручив його так, що їжачок бігає за ним, як цуценятко. Була в нього ручна галка, що завжди сиділа в хлопця на плечах. Ще Ігор — власник голубів, що живуть у нього під ліжком.

Коли мій друг зайшов, він подав мені невелику торбинку, в якій лежала малесенька пташка. Це одна з найменших наших синичок, яка зветься голуба синиця. Але київські птахолови називають її сенчиком. Звідки пішла ця назва, не знаю, але яка ласкава, пестлива назва!

Правда, сенчик дуже гарний. У нього тім’я і потилиця блакитно-сині, вузенькі смужки над дзьобиком і над очима білі, вуздечка, смужки за оком і верх шиї темно-сині, животик і груди жовтуваті, хвіст і крила зеленкувато-блакитні.

Отак розцяцькований наш сенчик!

До того ж він меткий, непосидячий, цікавий, як сам Ігор. Секунди не посидить спокійно.

Так сенчик став хазяїном квартири. Він увесь день літає з кімнати в кімнату, залітає у кухню і все підбирає якісь крихти, аби поїсти. Йому хочеться все бачити і знати, бо він дуже цікавий.

Усі полюбили сенчика, хазяїна квартири. А Ігор щодня забігає провідати свою веселу, жваву пташинку (За О.Копиленком).

Бесіда за змістом тексту

 • Яка основна думка тексту? Що виражає заголовок: тему чи основну думку?
 • Назвіть учасників мовленнєвої ситуації, описаної в тексті переказу.
 • Які назви тварин і птахів зустрічаються в тексті?
 • Як ставляться хлопці до «братів своїх менших»?

Аналіз структури тексту

 • Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до якогось одного типу мовлення? Свою думку доведіть.
 • На які частини можна поділити текст? Виділіть мікротеми, проаналізуйте, як вони взаємопов’язані.
 • В якій частині тексту міститься опис? Перекажіть його.

Складання простого плану

1. Я відчинив двері.

2. Мій друг Ігор любить тварин і пташок.

3. Несподіваний подарунок.

4. Який розцяцькований наш сенчик!

5. Сенчик — хазяїн квартири.

6. Всі полюбили веселу пташинку.

Мовностилістичний аналіз тексту

1. Лексико-фразеологічна робота.

Доберіть синоніми до слова сенчик, ужиті в тексті. (Малесенька пташка, голуба синиця, весела, жвава пташинка)

Випишіть слова із зменшено-пестливим значенням. З якою метою автор використовує їх у тексті? (Пташка, їжачок, цуценятко, синичка, дзьобик, животик, пташинка)

Прослухайте опис голубої синиці. З’ясуйте, з чого складається опис цієї пташки. (Тім’я, потилиця, смужки над дзьобиком і над очима, шия, животик, груди, хвіст, крила)

Усно перекажіть частину переказу, що містить опис пташки.

2. Лексико-орфографічна робота.

Словниковий диктант (запис слів під диктовку вчителя, визначення орфограм, запам’ятовування правопису).

Відчинити, приручити, ліжко, невеликий, синичка, київські птахолови, пестлива назва, блакитно-синій, дзьобик, смужки, темно-синій, зеленкувато-блакитний, хазяїн, підбирати, щодня.

Завдання на чергування у//в (вставити потрібний прийменник, обґрунтувати свій вибір).

Була … нього, сиділа … хлопця, живуть … нього, з кімнати … кімнату, залітає … кухню, всі … нас.

Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором

IV. Підготовка чорнового варіанта переказу й редагування написаного

V. Домашнє завдання

Написати письмовий докладний переказ тексту «Сенчик» за планом, складеним на уроці.

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *