Урок № 22 Тема. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини, біологія, 8 клас

Урок № 22 Тема. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини, біологія, 8 клас

Мета уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю ракоподібних, їхньою роллю в природі й житті людини.

Обладнання й матеріали: вологий препарат «Внутрішня будова річкового рака», таблиці «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», «Промислові ракоподібні», колекції крабів, креветок, живі дафнії, циклопи, зображення різних ракоподібних.

Базові поняття й терміни уроку: ряди Десятиногі раки, Рівноногі раки, Гіллястовусі раки, Веслоногі раки, Коропоїди.

 

 

ХІД УРОКУ № 22 Тема. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини, біологія, 8 клас

 

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

 • Як пересуваються ракоподібні?
 • Як харчуються ракоподібні?
 • Як дихають ракоподібні?

 

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

 • Рівноногі й десятиногі раки.
 • Гіллястовусі й веслоногі раки.
 • Коропоїди.

Бесіда для доповнення доповідей

Аналізуючи доповіді, необхідно акцентувати увагу на таких моментах.

 

Ряд Десятиногі раки

Найширше відомий ряд ракоподібних. До його представників належать широко відомі їстівні ракоподібні. Це річковий рак, омари, лангусти, краби, креветки.

Представниками десятиногих раків є раки-самітники. Вони мають м’яке черевце, яке ховають у порожніх черепашках молюсків.

Широкопалий рак

Широкопалий рак

Ряд Рівноногі раки

З водних видів цього ряду в Україні часто трапляється водяний ослик. Але найширше відомі рівноногі раки, що живуть на суходолі, — мокриці. Переселившись на суходіл, вони не втратили зябрового дихання. Зябра мокриць прикриті кришечкою, що утворена розширеною парою черевних ніжок. Завдяки цьому навколо зябер завжди волога атмосфера й вони можуть здійснювати газообмін. Деякі види мокриць живуть навіть у пустелях.

Водяний вислюк

Водяний вислюк

Ряд Гіллястовусі раки

Представниками ряду є дафнії. Їхні розміри дуже невеликі. Дафнії плавають з допомогою другої пари вусиків. На їхній голові розташовані два складні й одне просте око. Харчування фільтраційне, з допомогою грудних ніжок. Розвиток прямий. Улітку дафнії розмножуються партеногенетично (з яєць виходять лише самки), а восени — статевим шляхом (з партеногене-тичних яєць виходять і самки, і самці). Дафнії відіграють важливу роль у біоценозах прісних водойм, тому що є основною кормовою базою багатьох водних організмів.

Дафнія

Дафнія

Ряд Веслоногі раки

Представниками ряду є циклопи. їхні розміри дуже незначні. Циклопи плавають з допомогою першої пари вусиків і грудних ніжок. На голові розташоване одне просте око. Зябра відсутні, газообмін відбувається крізь зовнішні покриви. Розвиток непрямий. Циклопи відіграють важливу роль у біоценозах прісних водойм, тому що є основною кормовою базою багатьох водних організмів. Можуть бути проміжними хазяями деяких паразитичних червів.

Циклоп

Циклоп

Ряд Коропоїди

Паразитичні ракоподібні, що є паразитами риб. Можуть спричиняти масову загибель риби.

Коропоїд

Коропоїд

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

 • Які особливості зовнішньої будови рівноногих раків вам відомі?
 • Які ракоподібні використовуються людиною в їжу?
 • Де живуть мокриці?
 • Якої шкоди завдають коропоїди?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

 • Чому мокриць, дафній і циклопів відносять до різних систематичних груп?
 • Як мокриці пристосувалися до життя в пустелі? (Особливості будови дозволяють їм підтримувати зябра у вологому стані й дихати повітрям, а підземний спосіб життя оберігає від висихання)

 

ІІІ. Домашнє завдання

Урок № 22 Тема. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини, біологія, 8 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 8 клас

Комментарии закрыты.