ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМОВНИЙ, НАУКОВИЙ, ХУДОЖНІЙ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛІ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМОВНИЙ, НАУКОВИЙ, ХУДОЖНІЙ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛІ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМОВНИЙ, НАУКОВИЙ, ХУДОЖНІЙ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛІ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Виконання творчих завдань на текстовій основі

Робота над текстом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю належить цей текст? Які ще стилі мовлення ви знаєте?

УКРАЇНСЬКІ РУШНИКИ

І сучасну, і традиційну оселю на Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх і вишивають ще й досі. Для прикрашення інтер’єру оселі, для домашнього затишку, просто так, для душі. Узори на рушниках — то давні забуті символи: ромб з крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюка,— знак Берегині, богині хатнього вогнища. А подивіться, де висять рушники. Над вікнами і над дверима, на покуті — це обереги від усього злого, що може зайти в дім.

Широкою була сфера використання рушників: на знак згоди на шлюб дівчина подавала їх старостам і намітка, головний убір заміжньої жінки,— це довгий рушник. У нього загортали маля, що з’являлося на світ. На рушниках опускали в яму домовину. «Хай стелиться вам доля рушниками!» — казали, бажаючи людині щастя (За І.Бондаренко).

Проаналізувати текст, давши відповіді на питання:

1) З кількох частин складається текст?

2) Яку картину змальовує автор?

3) Чи відповідає заголовок змістові тексту?

4) Яку думку висловлює автор цим текстом?

5) Які почуття викликає у вас текст і чому?

Навчальне аудіювання

Прослухати виразне читання тексту вашим однокласником. До якого стилю належить текст? У якому жанрі він використовується? Довести своє твердження.

ПРАВДОМОВНИЙ, ЧЕСНИЙ, ТОЧНИЙ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

Багато хлопців і дівчаток люблять говорити неправду і з часом так звикають до цього, що не вважають це злом. А тим часом говорити неправду, брехати — осоружна прикмета. Тих, що звикли до неправдивості, люди не люблять, не шанують і вже ніколи не вірять, хоч би вони деколи й говорили найщирішу правду. Щоб позбутися якоїсь неприємності, спокусливим є просто так, для викруту, трішки збрехати. З цього й починається. А з маленької брехні виростає велика, і тоді вже важко зупинитися, бо одна брехня породжує багато нових. Отже, пообіцяй собі не піддаватися спокусі, аби не втратити власної гідності. Бережи честь змолоду (З газети).

Знайти в тексті слова, утворені суфіксальним і префіксальним способами. Зачитати речення із вставним словом. Яку функцію воно виконує?

Робота з опорною таблицею

Стилі мовлення

Мовленнєва ситуація

Обставини спілкування

Кількість осіб, що бере участь у мовленні

Функція висловлювання

Стильові ознаки

розмовнийнеофіційні1 (2)бесіда, розмованевимушеність, емоційність
науковийофіційні1 (багато)повідомлення (пояснення)точність, логічність
офіційно-діловийофіційні1 (багато)повідомлення (документація)офіційність, точність
публіцистичнийофіційні1 (багато)вплив (інформація, переконання)емоційність, конкретність
художнійофіційні1 (багато)вплив (зображення, опис, діяння)образність, емоційність, конкретність

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати уважно текст. Довести його приналежність до художнього стилю.

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ

Почалася наука. Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпчики. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показував яку нову дощечку, а Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора, а дуже смішними видалися йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий раз у раз старався уткнути невеличке стебельце Грицеві у вухо, третій працював довгий час дуже пильно, микаючи із свого старого кафтана латки і нитки, вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав і скуб зо всієї сили (І. Франко).

Яку роль виконують дієслова в тексті?

До виділених слів дібрати синоніми.

Робота над зв’язними висловлюваннями

Прочитати тексти. Визначити тему й тип мовлення кожного. Дібрати заголовки. Чим ці тексти відрізняються? До яких стилів належать?

Текст 1

На уроках фізичної географії ви познайомилися з природою Землі, дізналися, які безмежні простори нашої Батьківщини, які багаті й різноманітні її природні багатства. Тепер ви переходите до вивчення науки, що досліджує питання використання природних умов і ресурсів людиною, їх вплив на господарство, особливості його розміщення по території. Наука ця — економічна географія. Так назвав її великий російський учений М. Ломоносов.

Текст 2

Українська мова утверджується в усіх сферах життя України. Дослідники бачать її як мову міжнаціонального спілкування в Україні — багатонаціональній державі, мову міжнародних відносин у майбутньому. Очевидно, це стане можливим, коли Україна стане європейською країною.

Історія української мови багата на факти заборон, утисків. Це гірка правда.

Нині потрібне порозуміння, яке прислужиться тому, щоб у кожній клітині українського суспільства організму повнокровно, життєдайно пульсувала українська мова. За таких обставин можливий всебічний розвиток мов, культур національних меншин, які живуть на гостинній українській землі. І, безперечно, тільки тоді можлива міжнаціональна злагода (З газети).

В якій мовленнєвій ситуації і за яких обставин можуть бути використані ці висловлювання?

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Що таке стиль мовлення?

2. Як впливає мовленнєва ситуація на вибір стилю мовлення?

3. Назвати функції кожного стилю.

4. Які ви знаєте мовні ознаки стилів?

5. Який стиль є найбільш простим і розповсюдженим? Чому?

VII. Домашнє завдання

Виписати два невеликі тексти різних стилів (з журналу, газети, підручника, художньої книжки тощо). Зробити аналіз одного з них (стиль, тип мовлення, завдання висловлювання, де може бути використаний, яке це висловлювання: конкретне, емоційне, офіційне, невимушене, вплив тощо; мовні особливості).

ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМОВНИЙ, НАУКОВИЙ, ХУДОЖНІЙ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛІ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *