СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Вибіркова робота

 Прочитати текст. Виписати слова, утворені: а) префіксальним; б) суфіксальним; в) префіксально-суфіксальним способами.

ЛЮБИСТОК

З’явився любисток у нашому краї дуже давно. Розкішне зелене листя, приємний запах, лікувальні властивості зробили цю рослину улюбленою в народі.

Любисток використовують для приготування народних ліків від головного болю. Здавна українські дівчата мили любистком голову, щоб волосся було гарним, щоб не боліла голова (З журналу).

ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Дослідження-спостереження над мовним матеріалом

Розглянути таблицю і визначити, від яких частин мови творяться дієслова.

Дієслівні префікси багатозначні, тому за їх участю утворюються дієслова з різним значенням (руху, переміщення тощо).

Від дієслів дієслова творяться за допомогою суфіксів, а від інших частин мови — за допомогою суфіксів, префіксів і способом словоскладання.

Способи творення дієслів

Префіксальний

Суфіксальний

Префіксально-суфіксальний

Словоскладання

в- (уві-): вписати, увібрати, влити;від(і)-: відрахувати;до-(ді-): дочистити;над-(і-): надписувати, надірвати;о- (об-, обі-): обшити, обіграти, обнести;під-(і)-: під’їхати, підігріти, підібрати;

по-, попо-: подерти, попоходити;

при-: пришити;

роз- (розі-): розгромити, розігріти

-а-, (-я-): від іменників, прикметни­ків, вигуків: моргати, хлопати, вечеряти, міцніша­ти;-ува (-юва-): від іменників: підмалю­вати, записувати, днювати, учителювати;-і-: від іменників, прикметників, числівників: жаліти, біліти, двоїти;-ну-: від прикметників, вигуків: стукнути, ойкнути;-ка-: від займенників, вигуків, часток: бекати, кукуватипід-, з- + -ува- (-юва-): підвищувати, зменшу­вати;ви-, по-, з-, не-, про- + -и-, -ува-, (-юва-): викорінювати, знешко­джувати, пофарбувати;від-, до-, з-, не-, на- + -ся: відчепитися, ненаїстися, допрацюватисяа) іменна частина + дієслівна основа: благоволити, верховодити;б) складні іменники + -ува- (-юва-), -а- (-я-): вільнодумствувати, добродіяти

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Дібрати антоніми до поданих дієслів, змінюючи в них префікси. Визначити морфологічні ознаки утворених дієслів.

Виростити, зсипати, розширити, наблизитися, приближати, ділитися, дарувати.

Скласти розповідь про цілющі рослини, яким віддають перевагу у вашій родині, використовуючи дієслова.
Творче конструювання

Від поданих слів утворити дієслова суфіксально-префіксальним способом.

Корінь, хвороба, ліки, кашель, міцність, жаль, зима, зелень, молодь.Творче реконструювання

Замінити словосполучення дієсловами. Визначити спосіб їх словотворення. Виділити суфікси.

Рибу ловити, єдина боротьба, змінювати за дієвідмінами, тихий мир, козу водити, благо робити.

Довідка для вчителя: риболовствувати, єдиноборствувати, дієвідмінювати, утихомирити, козоводити, благодіяти.

Гра «Хто більше»

Від дієслів утворити якомога більше дієслів префіксальним способом.

Зразок. Учити — перевчити, довчити, недовчити, підучити, відучити.

Нести, читати, майструвати, різати, слухати.

Розібрати за будовою 2–3 слова.
Ігрове завдання для кмітливих

До записаних коренів додати префікси та суфікси. Визначити спосіб творення відновлених слів.

Ключ: перечитувати, протоплювати, переписувати, погоджувати, змальовувати, стукотіти, гуркотіти, бурмотіти, гримати, блимати, смикати.

VІ. Систематизація й узагальнення знань з теми

1. Які способи словотворення характерні для дієслів?

2. Від яких частин мови творяться дієслова?

VІІІ. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Способи творення дієслів».

2. Виписати з енциклопедії текст, який би розповідав про лікувальні властивості рослин вашого краю. Знайти в тексті дієслова, утворені різними способами. Розібрати ці слова за будовою.

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *