ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ІСПАНСЬКОГО ПОЕТА ФЕДЕРІКО ҐАРСІЯ ЛОРКИ. ПОЕЗІЯ. СИНТЕЗ У ТВОРАХ МІФОЛОГІЇ І ФОЛЬКЛОРУ З ПОЕТИКОЮ МОДЕРНІЗМУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму, зарубіжна література

Хід заняття Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму, зарубіжна література

I. Мотивація навчальної діяльності

«Я запрошую всіх читачів до себе в співавтори, // Хай кожний додумає, що забажається»,— говорив іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка. Його вірші сповнені іспанського духу, але в них можна відчути нотки й українських народних пісень, і циганських романсів, і щось таке, що рідне кожному. Давня міфологія і фольклор модернізувалися у творчій уяві поета так, що стали відображенням, символом складного, суперечливого, неймовірного XX століття. Про це — на уроці.

III. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

♦ Розкажіть про еволюцію мистецьких поглядів Ґ. Аполлінера.

♦ Виразно прочитайте вірші поета, зробіть їх короткий аналіз і висловте свої враження.

♦ Розкажіть вірш «Міст Мірабо» напам’ять.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція

— Іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка народився в сонячній Андалузії на півдні Іспанії 1898 року (у селищі Фуентевакерос (у перекладі — Пастуше джерело) поблизу Ґранади). Батько його — заможний селянин, мати — вчителька. Незабаром родина переїхала до Ґранади. З дитинства Ґарсія Лорка захоплювався музикою і малюванням. Навчався в школі, потім на юридичному факультеті університету. 1919 року юнак оселився в Студентській резиденції в Мадриді, де вивчав філософію, писав. Потім подорожував країною з пересувним театром, а в 1929-1933 рр. побував у США. Співпрацював із часописом «Жовтень». Видав збірки книг, п’єси. 16 серпня 1936 року став жертвою фашистської диктатури генерала Франко, гаслом якої був заклик «Смерть інтелігенції!». Поета заарештували й розстріляли на околицях Ґранади.

Духовні джерела творчості Федеріко Ґарсія Лорки — андалузький фольклор, стихія народної пісні. Батько поета гарно співав вечорами, акомпануючи собі на гітарі.

Перша поетична збірка Ґарсія Лорки «Книга віршів» побачила світ 1921 року. «У цій книзі, що сповнена юнацького запалу, страждань, непомірних претензій, я пропоную правдивий образ мого дитинства та юнацтва»,— пише поет. У1921-1922 рр. Ґарсія Лорка захоплювався традиційним іспанським співом канте хондо, писав вірші, був одним із організаторів фестивалю «Канте хондо» в Ґранаді.

Робота зі словником

Канте хондо — глибинний спів, здавна поширений на півдні Андалузії (молода жінка танцює, молодий чоловік грає на гітарі, а старий співає надтріснутим голосом).

Ґарсія Лорка писав, що канте хондо нагадує спів птахів, природну мелодію лісу, струмка. Тема співу — людське горе і страждання. Персонажі — повітря, земля, море, вітер, ридання.

1928 року вийшла збірка «Циганський баладник», яка прославила Ґарсія Лорку на всю Іспанію. «Нові теми й старі невідступні почуття… Я прагну добитися того, щоб образи, якими я зобов’язаний своїм героям, були зрозумілі для них, були видінням того світу, де вони живуть, хочу зробити романс злагодженим, ніби камінь, міцним»,— відзначав поет. 1931 року вийшла збірка «Канте хондо». Поет використовував різноманітні поетичні жанри: пісні, романси, балади, сонети, газелі, касиди, білі вірші.

2. Робота зі словником літературознавчих термінів

Романс — невеликий словесно-музичний твір, зазвичай ліричного змісту, для голосу в музичному супроводі.

Газель — віршова форма ліричної поезії, що виникла з фольклорної ліричної пісні в народів Сходу в VII ст. Газель складається з кількох (не більше 12) двовіршів (бейтів). На весь вірш — одна рима, яка чергується з рядками без рими.

Касида — поширений в арабських країнах, Середній Азії, Азербайджані та Ірані жанр поезії. Це переважно урочистий ліричний вірш, подібний до оди, у якому оспівується важлива суспільна подія чи видатна особа. Але іноді також бувають касиди сатиричні, повчальні та ін. Як і в газелі, у касиді перші два рядки римуються, а потім ця рима повторюється через рядок. Зазвичай касида має 100-150, а іноді й більше віршових рядків. Особливо уважно опрацьовувалися перший бейт (матла) і останній (макта), бо здебільшого в них підкреслювалася основна думка твору.

3. Продовження лекції

— На початку 30-х років Ґарсія Лорка захопився драматургією. Він став керівником пересувного студентського театру Ла Баррака, який подорожував найвіддаленішими куточками Іспанії, знайомив містечка й села з вершинними творами іспанської національної класики — п’єсами Лопе де Веги, Тірсо де Моліна. У Мадриді ставили п’єси Лорки «Маріанна Пінеда», «Криваве весілля», «Дім Бернанди Альби». Театр гастролював не тільки Іспанією, а й Південною Америкою. Поет уважав, що театр — це просвітницька школа, школа виховання глядача.

Для Ґарсія Лорки Природа і Бог — єдиний світ, усі елементи Всесвіту легко переходять один в одний. Він — представник пантеїзму.

Робота зі словником

Пантеізм — філософське ідеалістичне вчення, яке ототожнює Бога з природою.

Ґарсія Лорку вважають прибічником сюрреалізму. Його вірші синкретичні, у них поєднані слово, музика і пантеїстичне світобачення. Автор постійно вживає розгорнуті порівняння, звукові й зорові метафори, уособлення. Це наближає лірику Ґарсія Лорки до голосу природи, до пісенних жанрів.

4. Виразне читання «Балади про чорну тугу» Ф. Ґарсія Лорки

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

♦ Який центральний образ поезії? (Туга, самотність)

♦ Із чим, ким він персоніфікується? (Із дівчиною, людиною, що страждає, що пережила якесь горе й не може знайти рівновагу, сенс життя.)

♦ Кінець вірша оптимістичнии чи песимістичнии, на ваш погляд?

5. Виразне читання поезії «Гітара»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

♦ Який найяскравіший художній прийом у вірші? (Поетичний паралелізм: плаче гітара — плаче вода або вітер тощо.)

♦ Як ви розумієте вислів: «О гітаро, поранене серце!» (Гітара, спів висловлюють почуття, біль «пораненого» любов’ю чи жалем серця ліричного героя.)

6. Виразне читання поезії «Газела про темну смерть»

Обмін враженнями про прочитане

7. Виразне читання поезії «Касида про сон під зорями»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

♦ Які природні явища сили і стихії персоніфікуються у вірші? (Бик, жасмин, небо тощо)

♦ Яке значення химерного переплетення сну, фантазії і дійсності у вірші? (Людська свідомість може витворити найхи-мерніші фантазії, асоціації; людина розчиняється в людині, у природі.)

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

♦ Прокоментуйте слова В. Стуса зі статті «Гордість Іспанії»: «Образи Ґарсія Лорки дуже конкретні, його поетична думка — глибока і не завжди осягненна. Часом цю думку легше відчути, аніж збагнути».

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життєвий і творчий шлях Ф. Ґарсія Лорки. Виразно читати, аналізувати його вірші.

Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *