Урок № 25. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі. Особливості і влада: різні аспекти трактування проблеми. Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Урок № 25. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі. Особливості і влада: різні аспекти трактування проблеми. Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики роману; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: жанр, види роману.

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний матеріал до твору.

Перебіг уроку № 25. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі. Особливості і влада: різні аспекти трактування проблеми. Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. У центрі уваги більшості митців завжди перебувають питання добра та зла, справедливості та відповідальності, морального вибору та взаємин особистості з владою, покликання мистецтва. Наприклад, поет Ю. Левітанський писав так:

Кожен вибирає лиш собі
Жінку, і релігію, й дорогу,
Славити диявола, пророка,
Кожен обирає лиш собі
Кожен вибирає по собі
Слово для кохання чи моління,
Шпагу для дуелі, меч боріння
Кожен вибирає по собі
Кожен обирає по собі
Щит і крицю, патерицю, лати
Міру остаточної розплати
Кожен обирає по собі
Кожен обирає лиш собі,
Обираю я також — як знаю —
І претензій марних не плекаю,
Кожен обирає лиш собі
Переклад Ю. Левітанського

Над тим, що обрав для себе письменник М. Булгаков і як осмислив цей вибір у романі «Майстер і Маргарита», ми поміркуємо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

 • Про що сперечалися Берліоз і Бездомний із незнайомцем поблизу Патріарших ставків?
 • Які художні деталі 1-го розділу допомагають зрозуміти, що події відбуваються у Радянському Союзі 1930-х рр.? (Згадка про Соловки, «шпигуноманія», атеїзм.)
 • Чому Ієшуа називав усіх «добрими людьми»? (Ієшуа вважав, що немає злих людей.)
 • Що свідчить про те, що Понтієві Пілату притаманні також риси людини, а не лише героя міфу? (У прокуратора була мігрень — боліла голова.)
 • Як справджується перше «пророцтво» іноземного професора? (Берліоз потрапляє під трамвай.)
 • Як у будинку літераторів реагують на трагічну звістку? (Спочатку літератори були вражені, та за кілька хвилин продовжили розважатися.)
 • Які «фокуси» продемонстрували Воланд і його почет московській публіці? (Улаштували «грошовий дощ», модний магазин та ін.)
 • Де опинився поет Іван Бездомний після пригод у «Грибоєдова»? (У психіатричній лікарні.)
 • «Вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця в провулкові, й вразило нас обох одним махом!»* Про що говорив гість Івана Бездомного в його лікарняній палаті? (Про кохання.)
 • Як сприйняв майстер критику його роману й відмову друкувати? (Це спричинило його відчай, хворобу.)
 • Що відбувалося в природі під час страти Ієшуа? (Гроза.)
 • На що зважилася Маргарита, щоб дізнатися про долю майстра? (Намастилася дивним кремом і вирушила на бал за запрошенням незнайомця.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

 • Визначте основні проблеми роману «Майстер і Маргарита» (Це проблеми філософські та моральні: існування Бога; морального вибору; взаємин особистості з владою; віри та безвір’я; кохання; честі та справедливості; бездуховності, міщанства; співвідношення добра та зла; совісті та мистецтва; кар’єризму.)

2. Визначення системи образів літературного твору

 • Складіть таблицю системи образів роману «Майстер і Маргарита».

Система образів роману «Майстер і Маргарита»

Герої
«єршалаїмського
світу»
Реальні герої
Москви 1930-х рр.
Фантастичні
герої
Герої,
пов’язані з темою кохання,
мистецтва
Ієшуа, Пілат, Каїфа (первосвященик), Марк Щуробій, Левій Матвій, ЮдаБерліоз, Бездомний, Латунський, Варенуха, Римський, Поплавський та ін.Воланд, Азазелло, Коров’єв, кіт Бегемот, ҐеллаМайстер, Маргарита

3. Визначення жанру літературного твору

Учитель. У романі поєднано історію, філософію, сатиру, що зумовило його поліфонію; у ньому наявні ознаки детектива, психологічного, філософського, історичного, любовного, авантюрного роману. Цей роман настільки складний і неординарний, що літературознавці донині не можуть достеменно визначити ані його жанр, ані головного героя. Дають назви: роман-доля, роман-заповіт, роман-міф (Б. Гаспаров) Одні вважають головним героєм твору майстра, другі — Івана Бездомного, треті — Воланда. Сюжет роману не новий, але біблійні мотиви набувають у Булгакова нових рис: персонажі наділені земними характерами та розв’язують земні проблеми.

4. Постановка та розв’язання проблемних питань (див. с. 62 цього посібника)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 • Завершіть речення: «Проблеми роману «Майстер і Маргарита» близькі нашому часу тим, що…».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити зміст розділів «московської» частини роману «Майстер і Маргарита» Уміти характеризувати героїв та ситуації Скласти схему будови роману.

* Цитати з «Майстра і Маргарити» М. Булгакова наведено у перекладі М. Білоруса.

Урок № 25. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі. Особливості і влада: різні аспекти трактування проблеми. Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Повернутись на сторінку Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Комментарии закрыты.