НАЛЕЖНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДО ПЕВНОГО СТИЛЮ: РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО, ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО СТИЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАЛЕЖНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДО ПЕВНОГО СТИЛЮ: РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО, ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО СТИЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВАс

ХІД ЗАНЯТТЯ НАЛЕЖНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДО ПЕВНОГО СТИЛЮ: РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО, ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО СТИЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Розвиток пошукової пізнавальної активності

Робота з текстом

Прочитати текст. Що відображає заголовок: тему чи основну думку? Визначити основну думку висловлювання. Якими словами автор передає любов до рідної землі, до України? З чим вона порівнюється?

НАШ РІД

Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, чорнобривці, сині волошки. Навіть маленьку качечку вишила.

— Що це буде, нене? — питає Андрійко.

— Українська святкова сорочечка для тебе.

— Чому українська? — допитується Андрійко.
— Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься Україною. І ти — маленький українець.

— А ти, мамо?

— І я українка, і татко, й бабуся, й дідусь. Ми українського роду і любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна — як наша рідна хата. І сусіди в нас є — Білорусь, Росія, Молдова, Грузія, Вірменія. Ми й сусідів любимо: вони наші друзі (За А. М’ястківським).

Усно переказати текст від третьої особи за планом:

1. Мати вишиває квіти на сорочці.

2. Земля наша називається Україною.

3. З сусідами треба жити дружно.

III. Повідомлення теми, мети й завдань

Оголошення епіграфа

…Чуже ніколи не буває кращим за своє; і куди б ти не пішов, твоя батьківщина … буде завжди з тобою.
Ю. Мушкетик

IV. Загальне ознайомлення з функціональними стилями мовлення (за допомогою таблиці)

Робота з таблицею

Розглянути таблицю «Основні ознаки стилів мовлення». (Додаток)

Коментар учителя. Залежно від мети й умов спілкування навіть про одне і те саме говорять або пишуть по-різному, використовуючи найбільш відповідні слова, словосполучення, речення. Такі різновиди мовлення називаються стилями. Особливості стилів вивчає стилістика.

Визначення рівня осмислення навчальної інформації

На основі опрацьованого матеріалу таблиці дати відповіді на питання:

1. Які стилі мовлення вам відомі? Скільки їх в українській мові?

2. Яка основна мета кожного стилю?

3. Для яких сфер життя властиві стилі мовлення?

4. Чи відрізняються стилі мовлення мовними особливостями?

5. Які види висловлювань характерні для кожного із стилів мовлення?

V. Виконання практичних завдань творчого характеру

Творче спостереження з елементами зіставлення

Прочитати й порівняти висловлювання: чи однаково говориться про волошки в першому і другому текстах. Свою думку обґрунтувати.

Текст 1

Рід волошок чисельний — більш як 550 видів. Є серед них багаторічні, дворічні й однорічні рослини.

Волошки розповсюджені скрізь, у різних місцевостях. Але чи не найбільше росте їх у Середземномор’ї — на узбережжі та островах.

Текст 2

Сині волошки проти місяця ще більше синіли, затуляючи собою мало не все вікно. Волохата тінь од них упала на стіл. Немов аж потемніло в хаті од їх, покращало. А за ними видко через вікно місяць у далекому небі; до його боязко крадуться волохаті хмаринки… (С. Васильченко).

Проаналізувати мовні засоби зв’язку речень в обох текстах.

Стилістичний аналіз текстів різних жанрів (робота в групах)

Прочитати. З’ясувати стиль мовлення кожного тексту. Довести, за якими ознаками ви це визначили.

Текст 1

Рідне слово — це невід’ємна частина рідного краю. Для українця це закучерявлені темними парками схили Дніпра в Києві, над якими велично здіймається в небо дзвіниця Печерської лаври; неповторні вулиці під тінистими каштанами; це старовинна архітектура Львова; це золотоверхий Чернігів над срібною Десною, де під склепіннями стародавніх соборів спочивають київські князі і видатні діячі давньої України; це стрункі і строгі хмарочоси індустріального Харкова; це буйнозелена Волинь з сумними плесами озер (За А. Матвієнко).

Текст 2

Не вдавайтесь у крайності: не будьте ні надто мовчазним, ні надто балакучим.

Говоріть лише тоді, коли у вас є що сказати.

Цікаво не може говорити той, хто нічого не читає, не бере участі в громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає (За І. Томаном).

Текст 3

С т а т т я 1 0. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України (Конституція України).

Текст 4

МОЯ МОВА

Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і поміститися в одній!
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в’януть зроду,
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа.
(В. Симоненко)

На прикладі поданих висловлювань назвати істотні ознаки тексту.

Зразок висловлювання якого стилю відсутній?

Дослідження-творче спостереження

Прочитати речення. Довести, чи становлять вони зв’язне висловлювання. Яке слово в цих реченнях є ключовим? З’ясувати їх тематику.

Слово старше за гроші. Хто мовчить, той двох навчить. І від солодких слів буває гірко. Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. Слово до слова — зложиться мова. На слові зірвався — увесь світ дізнався. Де багато слів, там мало мудрості. Слово без діла нічого не варте (Нар. творчість).

Визначити стилістичну належність речень. До якого жанру вони відносяться?

Оформлення систематизованих знань шляхом лінгвостилістичного аналізу тексту

Прослухати текст. Сформулювати основну думку висловлювання. Визначити стиль мовлення. Свій вибір обґрунтувати.

У рідному домі не завжди все гаразд. Є в нас своє лихо й горе. Говорячи про них, пам’ятай: ти говориш про лихо і горе свого рідного дому. Щоб мати право говорити про лихо і горе свого народу, треба десять разів зробити щось конкретне для зміцнення своєї Батьківщини. Говорити про недоліки — для цього великого розуму не треба. Думай і роби все для того, щоб перемагали добро і справедливість. Умій не тільки дивитися, а й бачити. Виробляй свої погляди на світ. Світогляд виробляється лише тоді, коли в житті ти бачиш і створюєш щось дороге для тебе (За В. Сухомлинським).

Переказати текст у вигляді порад. З’ясувати вид речень за метою висловлювання.

VII. Домашнє завдання

1. Користуючись таблицею «Основні ознаки стилів мовлення» (див. додаток), проаналізувати текст, дібраний самостійно, за схемою:

1) тема й основна думка висловлювання;

2) мета мовлення (з якою метою написаний текст);

3) сфера спілкування (побутові стосунки, наука, освіта, офіційно-ділові стосунки, громадсько-політична сфера, мистецтво слова);

4) форма мовлення (писемна чи усна).

2. Скласти невеликий твір, розкриваючи зміст вислову Слово без діла нічого не варте.

Стилі мовлення

Мета мовлення

Сфера використання

Види висловлювань

Мовні особливості

РозмовнийОбмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи надання допомогиПобут, особисте листуванняРозмови, особисті листиПобутова лексика, емоційно забарвлені слова, звертання, вигуки, вставні слова
НауковийПовідомлення про наукові дослідження; передача наукової інформаціїНаука, освіта, технікаНаукова лекція, доповідь, наукова стаття, підручникТерміни, складні речення, логічність, послідовність, точність
ХудожнійВплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образівХудожня літератураКазка, легенда, вірш, оповідання, повість, роман, п’єсаСлова в переносному значенні, образні вислови
ПубліцистичнийОбговорення, відстоювання, популярний виклад фактів, подійСуспільне або політичне життяПромова, виступ, газетна чи журнальна статтяЕмоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори
Офіційно-діловийРегулювання офіційно-ділових стосунківОфіційні, службові стосункиЗакони, постанови, угоди, оголошення, протоколиОднозначність формулювань, стандартна лексика, точність, відсутність емоційно забарвлених слів

НАЛЕЖНІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДО ПЕВНОГО СТИЛЮ: РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО, ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗМОВНОГО, НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО СТИЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *