ТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ ПРЕФІКСАЛЬНИМ, СУФІКСАЛЬНИМ, ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИМ, БЕЗАФІКСНИМ СПОСОБАМИ, СКЛАДАННЯМ ОСНОВ. ПЕРЕХІД СЛІВ З ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу, українська мова

Хід заняття Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Прочитати прислів’я і приказки. Від виділених слів утворити нові слова морфологічними і неморфологічними способами словотворення.

Вода Дніпрова — над усе здорова. Вода вимиє, а хліб вигодує. Вода — наша мама. Вода не любить м’якого дна. Вода солодша за всяке вино. Вода тече, та назад не вертається. Вода сильніша за вогонь (Нар. творчість).

IV. Виконання системи творчих вправ

Творче конструювання

На тему «Вода — наше життя» скласти речення, у яких слова вчений, молоді і майбутнє виступали б різними частинами мови.

Від поданих словосполучень утворити складні слова способом складання основ.

Перший сорт; довгі роки; десять поверхів; прямий кут; лівий берег; життя любити; власник землі; Західна Європа; знати Україну; половина Карпат; ходить по Місяцю.

Безафіксним способом утворити нові слова від поданих. З’ясувати, до якої частини мови вони належать. Згрупувати утворені слова за значенням: а) означають опредмечену ознаку; б) означають опредмечену дію.

Синій, молодий, блищати, ходити, материна, бродити, квітнути, ночувати, показати.

Виконання ситуативного завдання

Уявити ситуацію: вам треба виступити перед однокласниками на тему «Охорона водних ресурсів — наш обов’язок». Яким стилем мовлення будете користуватися?

Скласти виступ, користуючись поданим початком і словами з довідки (уживайте слова, утворені різними способами).

Вода є основою життєдіяльності людини. Вона складає приблизно 67 % людського організму. Постійне вживання неякісної питної води веде до багатьох вад розвитку, зниження імунітету, захворювань внутрішніх органів (З підручника).

Довідка: напружена екологічна ситуація, підприємства, перехід, нові технології, очисні споруди, гідросфера, ГЕС, флора, фауна, водний транспорт, водопостачання, розведення риби, зрошення, медично-курортні потреби, відпочинок і туризм.

Пошуково-вибіркова робота

Виписати слова, утворені способом складання усічених основ і способом основоскладання. Увести їх у словосполучення.

КНР (Китайська Народна Республіка), цукор-пісок, краєвид, вечір, лісгосп, ощадбанк, творити, УТН (Українські телевізійні новини), колдоговір, ЕОМ (електронно-обчислювальна машина), облвиконком, сільрада, Непийвода, зорепад, відродження, прив’язати, ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати), велич, кругом, місяць, НРУ (Народний рух України).

Вибіркова робота (за варіантами)

Виписати слова: варіант 1 — утворені префіксально-суфіксальним способом, варіант 2 — префіксальним, варіант 3 — суфіксальним.

Здружити, аморальний, ароматний, багатир, безвиїзний, візок, власноруч, громовий, гуцульський, дезорганізувати, забобони, загітувати, зайчик, заклик, лікар, поріг, порожнина, приладдя, прикус, рятувати.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Що таке абревіатура, яким способом вона утворюється?

2. Які способи словотворення найуживаніші?

VII. Домашнє завдання

1. Написати замітку в публіцистичному стилі до шкільної газети на тему «Бути чи не бути Славуті?», використовуючи слова, утворені немор-фологічним способом словотворення.

2. Виписати з творів художньої літератури по 3—4 приклади слів, утворених різними способами.

Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *