ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, українська мова

Хід заняття Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, українська мова

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Вибіркова робота на основі тексту

Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку.

У творчості Т. Г. Шевченка поезія нерозривно пов’язується з живописом. Вони виражають творчу індивідуальність митця. До нас дійшло 240 поетичних творів великого Кобзаря і 1200 мистецьких робіт художника. Видатний митець пробував себе у різноманітній техніці, навіть у скульптурі, а за успіхи у гравюрі йому було присвоєно звання академіка.

Т. Г. Шевченко — неперевершений майстер пейзажу. Чарівна природа і на малюнках, і в ліричних творах контрастує з важкими соціальними умовами життя народу.

Однією з перлин національної графіки є альбом офортів «Живописна Україна». Також Шевченко створював портрети й автопортрети (За О. Марченко).


Виписати
з тексту дієслова, з’ясувати їх часові форми.

Скориставшись словником, з’ясувати значення виділених слів. (Гравюра — зображення, одержане шляхом відбиття малюнка, вирізьбленого або витравленого на металевій пластинці чи спеціально підготовленій дошці. Офорт — спосіб поглибленого гравірування на металі з допомогою кислот).

Дослідження-зіставлення

Визначити дієвідміну поданих дієслів. Утворити форму 1-ї і 2-ї особи однини теперішнього часу. Підкреслити букви, що позначають звуки, які чергуються.

Стерегти, дихати, просити, крутити, мостити, пекти, їздити, топити, ловити, любити, графити.

Визначити особливості чергування приголосних звуків у дієсловах І і ІІ дієвідмін.


ІV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Коментар. У процесі творення особових форм дієслів теперішнього і майбутнього простого часу в дієсловах доконаного виду І дієвідміни перед усіма особовими закінченнями відбувається чергування приголосних:

[г], [з] — [ж];
[х], [с] — [ш];
[к] — [ч].

У дієсловах другої дієвідміни приголосні чергуються тільки при утворенні форм І-ої особи однини:
[зд] — [ждж]; [в] — [вл’];
[д] — [дж]; [б] — [бл’];
[т] — [ч]; [ф] — [фл’];
[с] — [ш]; [м] — [мл’];
[ст] — [шч]; [п] — [пл’].

V. Удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Відтворення деформованого висловлювання

 Прочитати, розкриваючи дужки (поставити дієслова у відповідній особовій формі теперішнього часу). Відновлений текст записати. Позначити закінчення дієслів.

Двадцять один — вік досить зрілий. Шевченко багато (бачити), (пізнавати). З тих ранніх років, коли (вчитися) грамоті, не (пропускати) можливості читати. (Малювати) олівцем, (захоплюватися) аквареллю, самотужки (виконувати) досить складне малювання, (учитися) відрізняти живопис справжній від мазанини на робочих майданчиках і в домі Ширяєва.
(Пізнавати) життя геніального художника і (думати): а якщо б не було Літнього саду зі статуями? Чи зустрівся б перший рисувальник ширяєвської артілі з Іваном Максимовичем Сошенком? (За Л. Большаковим).

Творче моделювання

Від поданих дієслів утворити особові форми теперішнього часу.

Зразок. Малювати — малюю, малюєш, малює, малюємо, малюєте, малюють.

Тесати, розповідати, готувати, плести, творити.

Визначити вид дієслів (доконаний чи недоконаний). Від дієслів доконаного виду утворити просту форму майбутнього часу, а від дієслів недоконаного виду — складну і складену. Виділити закінчення. Дібрати до виділених слів синоніми.

Дивитися, вивчати, порівняти, здолати, рости.

Матеріал для вчителя: дивитися — глядіти, зирити, зріти, спостерігати; вивчати — вчити, завчати, заучувати, виучувати, зубрити; здолати — подолати, перебороти, перемогти.

Вибіркова робота

 Прочитати зразки усної народної творчості. Виписати ті, у яких дієслова вживаються у формі теперішнього або майбутнього часу. Визначити дієвідміну дієслів, виділити закінчення.

1) Усякий зшиє, та не всякий викроїть.
2) Гарно того вчити, хто хоче все знати.
3) Дерево за плодами, а людина — за ділами пізнаються.
4) Діло майстра величає.
5) Доки не впрієш, доти не вмітимеш.
6) Знатимеш ремесло — годуватиме воно (Нар. творчість).

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповідь на запитання:
1. Унаслідок чого відбувається чергування приголосних у дієсловах?
2. Чи однакові зміни відбуваються при зміні в дієсловах І і ІІ дієвідмін?
3. Які приголосні можуть чергуватися при зміні форми дієслова?

VII. Домашнє завдання

1. Скласти повідомлення в науковому стилі на тему «Особливості дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу».

2. Використовуючи дієслова теперішнього і майбутнього часу, створити міні-твір-роздум на тему «Ким Шевченко є для українців?»

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, українська мова

ППовернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *