М. В. ГОГОЛЬ «МЕРТВІ ДУШІ». ЧИЧИКОВ ЯК НОВИЙ ГЕРОЙ ЕПОХИ І ЯК АНТИГЕРОЙ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой, зарубіжна література

Хід заняття М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой, зарубіжна література

1. «Під покровом дружніх муз …» (аналіз фрагментів фільму «Мертві душі»)

1) Перегляд епізоду «Чичиков у трактирі» фільму «Мертві душі»

 • Яким ви побачили в цьому кінофрагменті Павла Івановича Чичикова?

2) Перегляд епізоду «Зустріч Манілова і Чичикова» фільму «Мертві душі»

 • Яким ви бачите в цьому епізоді Чичикова? Проаналізуйте цей епізод.

3. Аналітична бесіда

 •  У чому подібність і відмінність у характері та поведінці Чичикова з одного боку і кожного з поміщиків — з іншого? У яких ситуаціях герой поводиться як Манілов, Коробочка і т. ін.? Чим Чичиков принципово відрізняється від поміщиків?
 • Завдяки яким якостям Чичикову вдається завоювати симпатії поміщиків? У чому секрет його чарівності?
 • Слуги Чичикова відіграють важливу роль у розкритті його характеру. Назвіть їх на ім’я? Чим вони відрізнялися один від одного?
 • Під час відвідування поміщиків Собакевича і Манілова Чичиков вів із господарями розмову про міських чиновників. Складіть порівняльні характеристики чиновників за словами цих поміщиків.
 • Проаналізуйте, що спільного і в чому відмінність в описі чиновників повітового міста в «Ревізорі» і губернського міста з «Мертвих душ».
 • Хто такий капітан Копєйкін? Чи перетинаються чичиковський ідеал і поняття про капітал капітана Копєйкіна?

3. «Практикум початківця-літературознавця»: аналіз епізодів поеми (робота в групах)

1-ша група. Роздуми Чичикова над списком куплених селян (глава сьома).

2-га група. Чичиков на балу у губернатора (глава восьма).

3-тя група. Розмова двох дам (глава дев’ята).

4-та група. Чиновники розпитують Ноздрьова (глава десята).

Презентація результатів роботи

4. Аналітична бесіда (продовження)

 • «Що він не герой, сповнений досконалостей і чеснот, це видно. Хто ж він?» — запитує автор у своїй поемі. Дайте відповідь на це запитання, використовуючи матеріали одинадцятої глави.
 • Чи показує автор своє ставлення до героя? Чому він повідомляє подробиці про його життя тільки в останньому розділі першого тому?
 • Як пов’язані з назвою твору образи поміщиків і Чичикова? Чи є в поемі «живі душі»? Хто вони?
 • Якою є роль у поемі «Повісті про капітана Копєйкіна»?

5. Колективна робота над складанням таблиці «Подібність Чичикова з іншими поміщиками» (запис на дошці і в зошитах)

Подібність Чичикова з іншими поміщиками

Відмітна риса поміщикаЯк це риса проявляється в характері Чичикова
Манілов — «солодкуватість», нудотність, невизначеністьУсі жителі губернського міста визнали Чичикова чоловіком приємним у всьому. «Словом, куди не поверни, був дуже порядною людиною. Усі чиновники були задоволені приїздом нового обличчя. Губернатор про нього говорив, що він добропорядна людина; прокурор — що він слушний чоловік; жандармський полковник говорив, що він учений чоловік; голова палати — що він обізнана й поважна людина; поліцмейстер — що він поважний і люб’язний чоловік; дружина поліцмейстера — що він люб’язний і ввічливий чоловік. Навіть сам Собакевич, який рідко відгукувався про когось добре. сказав їй [дружині]: “Я, серденько, був у губернатора на вечорі, і в поліцмейстера обідав, і познайомився з колезьким радником Павлом Івановичем Чичиковим: надзвичайно приємна людина!”»
Коробочка — дріб’язкова скнарістьЗнаменита скринька Чичикова, у якій усе розкладено так само старанно та педантично, як у комоді Настасії Петрівни Коробочки
Ноздрьов — самозакоханістьБажання і вміння всім подобатися; відчувати прихильність до себе з боку всіх — ось потреба і необхідність для Чичикова: «Герой наш відповідав усім і кожному і відчував якусь спритність надзвичайну: розкланювався праворуч і ліворуч, як зазвичай, трохи набік; але абсолютно вільно, так що зачарував усіх…»
Собакевич — груба скупість і цинізмНавіть Ноздрьов помічає, що в Чичикові немає «… ніякої прямодушності, ні щирості! Істинний Собакевич»
Плюшкін — збирання непотрібних речей і ретельне їх зберіганняПід час огляду міста NN «… відірвав прибиту до стовпа афішу з тим, щоб, прийшовши додому, прочитати її гарненько», а потім герой «згорнув охайно і поклав до своєї скриньки, куди мав звичку складати все, що йому траплялося»

Висновок. Характер Чичикова багатогранний, герой виявляється віддзеркаленням того поміщика, з яким зустрічається, тому що в ньому є ті самі якості, які становлять основу характерів поміщиків.

6. «Вчимося грамотно дискутувати»: міні-дискусія

 • Чи можна назвати Чичикова героєм його часу?
 • Чому діяльність Чичикова не може бути творчою?
 • За яких умов могла з’явитися така особистість?
 • Наскільки герой цікавий сучасному читачеві?

М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *