ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«Мойсей» Франка — це заповіт українському народові.
О. Білецький

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Тестові завдання

1. Який підзаголовок збірки «Зів’яле листя»?

А Лірична пісня;
Б лірична драма;
В лірична поезія.

2. Протягом скількох років І. Франко створював збірку «Зів’яле листя»?

А 1886–1896;
Б 1887–1897;
В 1886–1895.

3. Скільки жмутків мала збірка «Зів’яле листя»?

А Два;
Б три;
В чотири.

4. Назва статті О. Корнійчука.

А «І. Франко»;
Б «Великий митець»;
В «Великий Каменяр».

5. До якого жмутку збірки «Зів’яле листя» належить поезія «Червона калино, чого в лузі гнешся?»?

А До першого;
Б до другого;
В до третього.

6. Яким композитором покладена на музику поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»?

А А. Кос-Анатольським;
Б М. Лисенком.

7. У якій поезії І. Франка звучить мотив утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання?

А «Безмежнеє поле в сніжному завою»;
Б «Хоч ти не будеш квіткою цвісти»;
В «Чого являєшся мені у сні?».

8. З якої поезії слова: «Чи жаль тобі цвіту на радощі світу?»?

А «Червона калино, чого в лузі гнешся?»;
Б «Тричі мені являлася любов»;
В «Безмежнеє поле в сніжному завою».

9. У якому році вийшла збірка поезій «Мій Ізмарагд»?

А 1897 р.;
Б 1898 р.;
В 1896 р.

10. До якого циклу входить поезія «Декадент»?

А «По селах»;
Б «До Бразилії»;
В «Поклони».

11. До якої збірки увійшла «Легенда про вічне життя»?

А «Мій Ізмарагд»;
Б «З вершин і низин»;
В «Зів’яле листя».

12. Що подарувала богиня аскету?

А Срібний горішок;
Б діамантовий горішок;
В золотистий горішок.


ІV. Перевірка домашнього завдання

Ідейно-художній аналіз поезії «Декадент».

V. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Вступне слово

Сергій Єфремов в «Історії українського письменства» писав: «І між ліричними поезіями, і між белетристичними та публіцистичними творами Франка, і між його поемами чимало знайдеться таких, що на довгі часи переживуть самого автора. Таким твором є поема «Мойсей».

Це глибокий філософський твір про взаємини вождя й народу на шляху боротьби за кращу долю, що був безпосереднім відгуком поета на події революції 1905 року в Росії.

І. Франко створив багатопроблемний твір, у якому відтворив історичну долю України, підняв проблему духовної єдності народу як основи національного й державного відродження нації. Значною мірою в поемі відображено й долю самого письменника як духовного проводиря українського народу в кінці ХІХ — початку ХХ ст., що не раз у своєму житті зазнавав важливих ударів від своїх співвітчизників.

2. Аналіз поеми «Мойсей»

Однією з високохудожніх перлин української літератури є написання в 1905 році глибоко патріотичної поеми Франка «Мойсей», у кожному рядку якої відчувається зболена за стражденну долю України душа автора, його любов, віра й надія на те, що прийде час і наш народ «огнистим видом засяє у народів вольних колі… і гляне, як хазяїн домовитий, по своїй хаті й по своїм полі». Тобто побудує власну самостійну державу.

Використавши біблійну легенду, поет створив високохудожній філософський твір, в якому висловив погляди на історичну долю свого народу, пов’язуючи її з революційними подіями в Росії. Поет вірить, що волелюбний і талановитий український народ не примириться зі своїм поневоленням, підніметься на визвольну боротьбу і здобуде перемогу: «Вірю в силу Духа і в день воскресний твойого повстання».

У передмові до поеми «Мойсей» Франко писав: «Основною темою поеми я зробив смерть Мойсея, як пророка, не признанного своїм народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні». За жанром «Мойсей» — філософська поема, яка складається з прологу і 20 пісень (роздумів). Поштовхом до створення образу Мойсея була скульптура Мікеланджело — образ біблійного Мойсея, яку побачив І. Франко, перебуваючи в 1904 р. в Італії. (див. додаток)

У пролозі поеми І. Франко немовби стисло формулює її ідею. У хвилюючих, натхненних рядках перед читачем постає історична доля українського народу, його минуле, сучасне й майбутнє. Автор звертається до народу: «Народе мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздоріжжі». Таким було українство на початку сторіччя: розшматоване, розділене між кількома державами, після кількох століть панської неволі, воно не маючи свого ватажка, пророка, не знало, куди і як рухатися.

Пролог написано терцинами, які вперше застосував Данте в «Божественній комедії». Це строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба. Перший рядок у терцині римується з третім, а середній — з першим і третім рядком наступної строфи.

У центрі розповіді в поемі знаходиться постать іудейського пророка Мойсея, якому судилося збудити в людях почуття власної гідності.

Протягом поеми розказана його доля, як від рабства єгипетського увів свій народ у пустелю, як мучили пророка спокуси й сумнів під час нескінченних мандрів пустелею, але єврейський народ дістав бажаного. А пророк залишився забутим і «відіпхнутим» своїм народом.

3. Бесіда за змістом поеми «Мойсей»

· Якими думами сповнений вступ до поеми?

· Для чого пророк нагадує своєму народові про рабське минуле і Божий задум?

· Чим керується Мойсей у своїх діях?

· У поемі є притча про терен? Кого символізує ця рослина?

· Чи доречним є порівняння іудеїв з тереном?

· Яке ваше враження від поеми «Мойсей»?

· Якими словами у творі сказано, що шлях поступу завжди тяжкий і дається дорогою ціною?

4. Образ Мойсея

Поет змальовує Мойсея справжнім народним ватажком. Він був повністю відданий інтересам пригніченого народу, усе життя, силу й здоров’я віддав йому.

Сорок років проводир разом із народом прокладав важкий шлях у пустелі до омріяної країни, де на них чекало щастя й вільне життя.

Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї.

У своїх вчинках Мойсей керується не так вказівками Єгови, як почуттям великої любові. Навіть гіркі образи й приниження співвітчизників не викликають у ньому злоби й ненависті. І в тяжкі нардом.

Після розмови з Азазелем Мойсей відчуває сумнів, чи не варто було лишитися в Єгипті. За це Єгова суворо покарав його:

А що ти усомнивсь на момент
Щодо волі моєї,
То побачивши сю вітчизну,
Сам не вступиш до неї.

Але зі смертю Мойсея не вмерли його ідеї та наміри. Єгошуа, «князь конюхів», продовжує справу пророка і провадить ізраїльтян до обіцяної землі.

5. Бесіда

· Кого звинувачує у своїх бідах Мойсей?

· Якими художніми засобами автор розкриває образ Мойсея?

· Які риси притаманні характеру Мойсея?

· Чи є які хиби в Мойсея?

· Чому смерть Мойсея змусила народ переглянути свої погляди і раптово осягнути Боже призначення?

· З ким ми можемо зіставити образ біблійного вождя?

· Чим приваблює вас образ Мойсея?

6. Складання плану-характеристики Мойсея

7. Інші образи поеми

Центральним образом поеми «Мойсей» є народ-борець. Поет змальовує живу картину побуту народу. Читач чітко уявляє життя табору, звуки журливих пісень. Він проймається сумом, що не вистачає каші для тварин і молока для дітей.

Мойсей порівнює народ із сліпцями, сірими волами, що гнуть шиї в ярмі, з губкою бука, яка довго ловитиме іскру, з бидлом, котре йде в плуг, із здичавілим конем, що летить у безодню з розгону.

У багатьох місцях поеми неважко в образі єврейського племені впізнати український народ. Поет страждає за свій «заму- чений, розбитий» народ, який за століття національного гніту перетворився в купу рабів, які можуть виражати свою злість і незадоволення.

Франко викриває ті ворожі сили, що сіяли в народові невіру в перемогу. Ці сили виведені в образах Авірона й Датана. Вони наказали Мойсеєві мовчати, припинити свої пророцтва, що закликають народ до бунту й до змін, загрожуючи йому самому. Устами Мойсея Франко засуджує зрадників, які сіють недовір’я і закликають народ примиритися з жалюгідним становищем. Мойсей не боїться погроз зрадників. Добре розуміє, що головне для народу, який піднявся,— ні на хвилину не зупинятися, невпинно йти вперед. Франко вірить, що народ таки подолає всі перешкоди та дістане свободу.

Єврейський народ у поемі Франка знайшов у собі сили, згуртувався довкола нового поводиря. Це Єгошуа, «князь конюхів», що закликає: «До походу!», «До зброї!», «До бою!». Народ не може примиритися зі своїм поневоленим становищем. Він проймається духом боротьби.

8. Поема І. Франка — видатний твір світової літератури

Поема «Мойсей» — великий витвір художньої майстерності Франка. У поемі письменник показав народ як творця і рушійну силу в розвитку історії. Через увесь твір проводиться ідея могутності й незламності народу. Своєю високохудожньою майстерністю, ліризмом і динамічністю образів вона займає почесне місце в скарбниці кращих надбань світової літератури.

Ця поема справила величезне враження на М. Коцюбинського. У листі до Франка він писав у 1905 році: «Сердечно дякую Вам… за сей прекрасний, високопоетичний і глибокий твір. Тепер, коли кордон фактично отворений, «Мойсей» побачить і український світ — і се мене радує несказано».

Не лише українська, а й зарубіжна критика схвально відгукнулася на появу «Мойсея». Ще за життя Франка вона була перекладена польською, російською і німецькою мовами, а сьогодні ми маємо дев’ять іншомовних перекладів. Читача будь-якої національності приваблюють ідеали людяності, свободи, добра, справедливості. Особливо ж цінною є ідея утвердження права народу на незалежність, на свою державу.

У поемі «Мойсей» І. Франко закликає своїх сучасників і нащадків до духовної єдності в боротьбі за національне й державне відродження української нації.

VІ. Підсумок

· У чому історична доля українського народу схожа з долею єврейського народу?

· Чому Франка називають українським Мойсеєм?

· Як ви розумієте слова:

Все, що мав у житті, він віддав
Для одної ідеї,
І горів, і яснів, і страждав,
І трудився для неї.

· Чи можна вважати слова біблійного пророка словами І. Франка, зверненими до українського народу?

Ти мій рід, ти дитина моя,
Ти вся честь моя й слава,
В тобі дух мій, будуще моє,
І краса, і держава.
Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав
У незламнім завзяттю,—
Підеш ти у мандрівку століть
З мого духу печаттю.

· Як ви розумієте слова:

Дерева — се народ землі,
А король у їх колі —
… Вибранець, син і слуга».

VІІ. Домашнє завдання

1. Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми «Мойсей».

2. Аналіз поеми «Мойсей».

3. Характеристика образу Мойсея.

4. Скласти цитатний план до прологу поеми «Мойсей».

Додаток

«Мойсей» Мікеланджело Буонаротті — один із найкращих творів великого італійського скульптора, живописця й архітектора.

У 1513 році прихильники покійного папи Юлія ІІ замовили скульптору гробницю, на якій повинен був стояти саркофаг із тілом, а оточувати його мали шість сидячих фігур, на зріст значно більших від людини. Однією з цих фігур Мікеланджело вирішив зробити пророка Мойсея.

Над скульптурою він працював протягом 1513–1516 років. Висота роботи — 2,25 метри.

При огляді шедевра неважко збагнути, що зовнішній спокій старця й внутрішня напруга думки свідчать про, безперечно, велику силу духу. Твір задуманий так, що для цієї скульптури важливий не тільки передній, а й задній і бічний план. Знаходячись від картини зліва, ми можемо побачити Мойсеєву голову в профіль, праву руку, яка підтримує скрижалі заповіту. З цієї сторони біблійний пророк — втілення незворушного спокою і впевненості. Та коли обійти фігуру й подивитися на неї справа, то нам несподівано відкриється, що нерухома фігура живе напруженим внутрішнім життям.

Мистецтвознавці вважають, що Мікеланджело обіграв біблійного пророка на новий лад. Річ у тому, що у вересні 1512 року впала самостійність республіки Флоренції. За підтримки Іспанії в Італію повернулися ненависні народові Медічі й встановили тиранію. Для скульптора ця подія стала справжнім ударом. Він розумів, що розшматована Італія надто слабка, щоб повстати протии ворога. З цієї причини в скульптуру «Мойсей» він втілив символічний образ своєї нації, яка за зовнішнім спокоєм і навіть індиферентністю таїть великі внутрішні сили, що обов’язково зреалізує в слушну хвилину.

ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *