УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів

Бліц-опитування

1. Чим відрізняється публіцистичний стиль від інших стилів?

2. Назвати сферу використання публіцистичних текстів.

3. Які проблеми, як правило, порушують у текстах публіцистичного стилю?

4. Поміркувати, які особливості має текст публіцистичного стилю на морально-етичну тему.

5. Пригадати вивчений на уроках української мови в попередніх класах матеріал і дати ґрунтовне визначення понять «етика» і «мораль».

Мораль — система норм, принципів, поглядів і уявлень, що регулюють поведінку людей у ставленні один до одного та до суспільства.

Етика — філософська наука, об’єктом якої є мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки; сукупність моральних правил певного угруповання, суспільної організації. Етика як наука прагне дати відповідь на питання, що таке добро і зло, совість і честь, обов’язок, гідність, гуманність, відповідальність тощо.

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Коментар. Публіцистичний стиль характеризується точністю, послідовністю, логічними доказами, а також образністю, виразністю й емоційним забарвленням. Мета публіцистики — викласти або з’ясувати певні суспільно-політичні питання, переконати читачів та слухачів у правильності висунутих думок, націлити на здійснення певних завдань.

Творче спостереження публіцистичного тексту з елементами аналізу

· Прочитати текст. Довести належність його до публіцистичного стилю. Що нового й корисного ви дізналися про першу зустріч та манери поведінки під час розмови? Висловити власні погляди на подану проблему.

Спілкуючись, люди розвиваються, оволодівають способами й засобами взаєморозуміння, набувають нових, неповторних знань про людський світ. Вони, як писав Л. Честерфілд у «Листах до си на», отримують більш важливу освіту завдяки прочитанню людей та вивчення їхніх видань, аніж за допомогою різних книжок. Так, люди, особливо під час першої зустрічі, звертають увагу на зовнішній вигляд одне одного. Тому одяг має бути охайним, відповідати конкретній ситуації. Що і як одягати на зустріч залежить від того, відбудеться вона вдень чи ввечері, влітку чи взимку, буде офіційною чи дружньою. Звичайно недоречними при першій зустрічі будуть відкрита сукня, сильні парфуми, надто яскравий макіяж.

Вітаючись, треба трохи нахилити голову, почекати, що і як співрозмовник відповість на вітання, а потім, усміхнувшись, підійти до нього, не забуваючи про необхідність дотримуватися відповідної дистанції. Господар повинен спочатку запропонувати присісти гостю, а потім сідає сам. Якщо господар хоче, щоб гостю було зручно, він пропонує йому самому вибрати місце, куди присісти.


Бажано, щоб співрозмовник при цьому не сидів спиною до дверей та інших людей, бо це може викликати в нього тривогу. Завершуючи розмову, бажано встати, привітно попрощатися і провести співрозмовника до дверей (За М. Лукашевич).

· Виділити ключові слова і словосполучення. Записати їх.

· Стисло переказати текст.


Розвиток творчих здібностей

Уявити ситуацію, що ви вперше зустрілися зі своїм однолітком. Скласти діалог «Перша зустріч».

· Розіграти складений діалог та оцінити поведінку співрозмовників. Указати на недоліки та шляхи подолання їх.

V. Підготовча робота до складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Розв’язання ситуацій

· Прочитати. Уявити подані ситуації. Вибрати правильний варіант відповіді або запропонувати власний. Обґрунтувати свій вибір.

Ситуація 1

Ви йдете вулицею, назустріч вам людина, з якою з певних причин Вам не хочеться привітатись. Коли вона наблизиться, Ви:

1) демонстративно повернетесь і підете в протилежному напрямку;

2) все ж таки привітаєтесь;

3) уникнете зустрічі, однак подбаєте про це заздалегідь, коли вас роз’єднуватиме значна відстань.

Ситуація 2

Ви йдете вулицею, назустріч Вам людина, яка, на Вашу думку, не хоче, щоб Ви її впізнавали. Ви:

1) пройдете повз неї, зробивши вигляд, що насправді її не впізнаєте;

2) все ж таки привітаєтесь, не зупиняючись;

3) привітаєтесь, розпочнете діалог «про справи — про здоров’я»?

· Створити розповідь у публіцистичному стилі на тему «Скільки способів привітатись є в українців?», дотримуючись стильових норм і даючи відповідь на поставлене в заголовкові запитання.

VІ. Усне складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

· Підготуватися до складання твору на тему «Уживання виразів вітання між людьми мого оточення». У творі використати подані ключові слова, словосполучення і речення.

Власне привітання; вітання — ознака вихованості й шляхетності; соціальна взаємодія між людьми; виникнення дружніх стосунків; прихильне ставлення, доброзичливість; стосунки між людьми в малих соціальних групах; методи і прийоми вітань; установлення контакту; під час зустрічі; пристосовуватись одне до одного; уживання етикетних виразів; установлення контактів між людьми; грубі привітання.

VІ. Домашнє завдання

· Письмово оформити твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему, складений усно на уроці.

· Провести соціолінгвістичне анкетування своїх друзів, рідних, знайомих про значення і вживання виразів вітання.

УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *