ЗАГАДКА ЯК ВИД УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ. ЗМІСТ І ФОРМА ЗАГАДОК, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок, українська література

Хід заняття Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок, українська література

II. Вступне слово вчителя

Наш урок ми розпочинаємо з розв’язання пелюсткового кросворду. Необхідно правильно вписати відповіді, щоб у виділених кружечках прочитати тему уроку, над якою ми будемо працювати сьогодні.

1. Як називається фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події? (Казка)

2. Який синонім можна добрати до слова коштовність? (Скарб)

3. Антонім слова важко. (Легко)

4. Як записати слово робота п’ятьма буквами? (Праця)

5. Як називали дівчину в казці, що відгадала всі загадки пана? (Мудра)

6. Група речень, об’єднаних спільним змістом, головною думкою і граматично,— дє…. (Текст)

7. Не кущ, а з листочками, не людина, а навчить. (Книга)

III. Повідомлення теми, мети уроку

Отже, сьогодні на уроці ми ознайомимося із загадками як видом усної творчості, розглянемо зміст і форму загадок, з’ясуємо роль метафори в ній, а також навчимося визначати види загадок та відгадувати їх.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда за питаннями.

• Як ви гадаєте, чому цей жанр фольклору має таку назву? Від якого слова вона походить? (Від слова «гадати» — думати, здогадуватися) Загадка є свідченням гостроти розуму людей, яскравого, образного сприйняття й розуміння ними світу. Саме слово загадка вказує на те, що цей вид фольклору апелює до людської думки — гадки. Умінню відгадувати загадки колись надавали великого значення. Воно були мірилом мудрості й розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини.

• Пригадайте прочитані народні казки, де персонажі рятують когось або себе від лиха, відгадуючи поставлені їм загадки. («Мудра дівчина», «Котигорошко»)

• У сиву давнину відгадування загадок було частиною весільного обряду — своєрідним екзаменом на розумову зрілість молодої чи молодого. У ліричних піснях, широко відомих і нині, живуть спогади про цю давню традицію:

Дівчинко моя, Галю,
Щось я тобі загадаю.
Як вгадаєш — моя будеш,
Не вгадаєш — чужа будеш.

У чому ж полягає основна особливість загадки? (Утому, що в її основі лежить метафоричне запитання.)

• А що таке метафора?

Метафора (переміщення, віддалення) — перенесення рис одного предмета на інший на основі подібності.

Отже, предмет зображення в загадці називається не прямо, а інакомовно, приховано. Щоб дати відповідь на метафоричне запитання, треба вміти зіставити життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності.

2. Розгляд побудови загадок. Робота за картиною. Розгляньте картини за мотивами загадок:

1) «Стоїть півень на току у червонім ковпаку». (Мак)

2) «Що то за віконця, що допомагають бачити сонце?» (Окуляри)

• Опишіть предмети, зображені на картині. Що подібне є у зовнішньому вигляді півня і маку?

• Які слова в загадці вказують на цю подібність? (Червоний ковпак)

• Що ж допомагає відгадати цю загадку? (Подібність в описі зовнішнього вигляду).

• А яка ж подібність між окулярами і совою? (Загадка «Що то за віконця, що допомагають бачити сонце?»)

• Отже, які є способи приховування задуманих предметів? (Опис зовнішнього вигляду, дії, властивостей; на основі протиставлення.)

• То що ж називається загадкою? (Загадка-невеликий твір, в якому в прихованій формі описується задуманий предмет, котрий слід відгадати.)

3. Опрацювання статті підручника «Про загадки».

4. Робота в групах.

І група. Прочитайте загадки, вміщені в підручнику. Визначте, про що йдеться в кожній групі загадок. Оберіть до кожної групи заголовок.

II група. Загадки створювалися народом протягом багатьох віків. Поясніть, яка з наведених загадок могла виникнути раніше, яка — пізніше; що в них спільного.

• Баба-Яга, дерев’яна нога, весь світ годує, а сама голодна. (Соха)

• Залізний ніс у землю вріс, риє, копає, проти сонця грає. (Плуг)

• Кінь сталевий, вівса не просить, а оре і косить. (Трактор)

III група. З’ясуйте форму загадок. Придумайте усно малюнки, які б відображали їх зміст.

Віз без коліс, а з батога сльози ллються. (Човен)

Біжить свинка,
Вирізана спинка,
Оглянеться назад,
А й сліду не знать.
(Човен)

Хто мовчить, а всіх людей навчить? (Книга)

• Отже, які є види загадок за змістом?

• Яку форму можуть мати загадки?

5. Виразне читання і відгадування загадок, вміщених у підручнику.

Що в хаті зимою замерзає, а надворі ніі (Вікно) (Інтонація запитальна, хитрувата)

V. Підсумок уроку

• Який твір називається загадкою?

• Назвіть основні особливості загадок.

Порівняйте загадки на одну й ту ж тему (про очі) у фольклорі різних народів:

Українське: Два брати під одним дахом, один другого не бачить.

Російське: Два братца через грядку смотрят, да не сойдутся.

Грецьке: Два брати посварилися, одна гора їх розвела (у перекладі).

• То як звучать загадки на одну тему у фольклорі різних народів?

Але українські загадки мають яскравий національний колорит, віддзеркалюють особливості побуту українського народу, його світобачення.

VI. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять п’ять загадок; дослідити, в яких українських народних казках та міфах Давньої Греції, які ви читали, герою часто доводилося відгадувати загадки. Запишіть назви таких творів.

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *