КОНТРОЛЬНА РОБОТА ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ. ТВОРЧІСТЬ СТЕНДАЛЯ, М. В. ГОГОЛЯ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота Від романтизму до реалізму. Творчість Стендаля, М. В. Гоголя, зарубіжна література

Хід заняття Контрольна робота Від романтизму до реалізму. Творчість Стендаля, М. В. Гоголя, зарубіжна література

1-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

  •  Знайдіть правильну відповідь.

1. Якими є провідні естетичні принципи реалізму?
а) Герой — яскрава, незвичайна особистість;
б) тло подій барвисте, екзотичне;
в) історично конкретне зображення характерів.

2. Проза якого характеру найбільше приваблювала реалістів XIX ст.?
а) Морально-психологічного;
б) морально-етичного;
в) соціально-психологічного.

3. Події у творі Стендаля «Ваніна Ваніні» відбуваються:
а) в Іспанії;
б) в Італії;
в) у Франції.

4. Ім’я головного героя новели «Ваніна Ваніні»:
а) Педро;
б) П’єр;
в) П’єтро.

5. Таємне товариство карбонаріїв виступало проти влади:
а) Австрії;
б) Німеччини;
в) Франції.

6. Хто був винен у зраді карбонаріїв?
а) П’єтро Міссіріллі;
б) Лівіо Савеллі;
в) Ваніна Ваніні.

7. За жанром твір М. В. Гоголя «Мертві душі»:
а) роман
б) повість;
в) поема.

8. Як проявляється ліричний елемент у творі Гоголя «Мертві душі»?
а) У ліричних відступах;
б) у пейзажних замальовках;
в) у вставних елементах.

9. Сенс назви твору «Мертві душі» у тому, що «мертві душі» — це:
а) кріпаки;
б) поміщики;
в) поміщики та чиновники.

10. Усі частини твору «Мертві душі» пов’язані:
а) образом автора-оповідача;
б) загальним сюжетом;
в) героєм-мандрівником.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Значний за обсягом художній твір, у якому глибоко розкривається внутрішній світ та життєві долі багатьох персонажів,- це … .

2. Реалізм — це… .

3. Соціально-психологічна проза — це… .

ІІІ рівень (максимально — 4 бали) — спільний для обох варіантів

  • Напишіть твір-есе за однією з поданих тем:

1) «Ідейно-художня своєрідність новели Стендаля “Ватна Ватні”»;
2) «“Мертві душі” — панорама зображення життя суспільства».

2-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

  • Знайдіть правильну відповідь.

1. Що вплинуло на розвиток реалізму в XIX ст.?
а) Розвиток науки і філософія позитивізму;
б) релігія;
в) політичні події.

2. Який жанр художньої літератури сягнув розквіту за доби реалізму?
а) Оповідання;
б) новела;
в) роман.

3. «Ваніна Ваніні» за жанром:
а) повість;
б) новела;
в) оповідання.

4. «Ваніна Ваніні» — це:
а) розповідь про повстання карбонаріїв;
б) трагічна історія кохання молодих італійців;
в) історія про зраду.

5. Головна героїня новели «Ваніна Ваніні» за походженням:
а) князівського роду;
б) графського роду;
в) селянка.

6. Основою новели «Ваніна Ваніні» є:
а) історичний конфлікт;
б) конфлікт віри;
в) психологічний конфлікт.

7. Зазначте причини, за якими Гоголь визначив жанр «Мертвих душ» як поему:
а) йдеться про пригоди головного героя;
б) показано долю головного героя;
в) змальовано об’єктивність і внутрішній світ героїв.

8. Для чого Чичиков скуповував «мертві душі»?
а) Для того, щоб його вважали багатим господарем;
б) для того, щоб вигідно одружитися;
в) для того, щоб заложити їх до опікунської ради як живих.

9. У творі «Мертві душі» головна тема — це:
а) життя поміщиків;
б) життя чиновників;
в) життя всіх верств населення Росії.

10. Кому належить ідея написання поеми «Мертві душі»?
а) О. Пушкіну;
б) М. Лермонтову;
в) О. Грибоєдову.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Літературний напрям, характерною ознакою якого є зображення типових героїв у типових обставинах,- це. .

2. Історизм — це… .

3. Новела — це… .

Контрольна робота Від романтизму до реалізму. Творчість Стендаля, М. В. Гоголя, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *