Урок № 28. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Мілат у творі. Трагізм долі митця (Майстра). Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Урок № 28. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Мілат у творі. Трагізм долі митця (Майстра). Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики роману; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів, естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: літературний образ, герой твору.

Обладнання: тексти роману «Майстер і Маргарита», ілюстративний матеріал до нього, презентації за темою уроку, фрагменти екранізації роману*, медіазасоби.

Той, хто втрачає багатство,— втрачає багато;
той, хто втрачає друга,— втрачає більше;
але той, хто втрачає сміливість,— втрачає все.
М. де Сервантес Сааведра

Перебіг уроку № 28. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Мілат у творі. Трагізм долі митця (Майстра). Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ (див. с. 62 цього посібника)

1. Слово вчителя

2. Постановка проблемного питання

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення (презентація) «Понтій Пілат: людина та символ» за індивідуальним домашнім завданням

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота над текстом літературного твору

 • Складіть оповідь про Понтія Пілата за І структурною частиною роману (починаючи від розділу 2).

Структура оповіді про Понтія Пілата

Під час роботи над темою уроку доречно продемонструвати такі фрагменти телефільму «Майстер і Маргарита» (реж. В. Бортко, 2005, Росія): «Сон Понтія Пілата», «Місячна дорога», «Прощення Пілата», «Спокій для майстра і Маргарити».

2. Розв’язання проблемного питання. Дослідження змісту твору (робота в групах)

1- ша група. Запитання-шпаргалка для аналізу

 • Уособленням чого є Понтій Пілат?
 • Яким ви бачите Понтія Пілата?
 • На вашу думку, які людські якості притаманні прокураторові Іудеї?
 • Чи можна назвати його «дурною людиною»? Своє твердження доведіть.
 • Чи вільною людиною є Пілат?
 • Кому співчуває Пілат?
 • Чому Понтій Пілат ухвалює смертний вирок?

2-га група. Запитання-шпаргалка для аналізу

 • Як розкриває характер Пілата його портрет?
 • Як поводиться Пілат стосовно Ієшуа на початку їхньої зустрічі та чому?
 • Чому Пілат ставить запитання про істину?
 • Яку істину відкриває Ієшуа Пілатові?
 • Назвіть головне переконання Ієшуа.
 • Якої думки Пілат про провину Ієшуа після його зізнань?
 • Коли і чому змінюється ставлення прокуратора до мандрівного філософа?
 • Який шлях намагається підказати прокуратор Ієшуа?
 • Чому Ієшуа відмовляється від компромісу, який йому вигідний?

3-тя група. Запитання-шпаргалка для аналізу

 • Що робить Пілат, щоб страти Ієшуа не відбулося?
 • Як він поводиться, коли страті запобігти вже неможливо?
 • Що примушує Пілата піти проти совісті?
 • Як ставиться Пілат до зрадника Іуди та первосвященика Каїфи?
 • Як Пілат карає тих, хто став першопричиною страти Ієшуа?
 • Чому боягузтво назване в романі найстрашнішим пороком?
 • Що зрештою зрозумів Понтій Пілат?

4-та група. Запитання-шпаргалка для аналізу

 • Як входить в оповідання тема безсмертя?
 • Як сприймає герой своє безсмертя?
 • Як звучить тема безсмертя в інших розділах?
 • Про яке безсмертя йдеться?
 • Що очікує на прокуратора?

3. Характеристика образів літературного твору

 • Схарактеризуйте образ майстра.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Запитання-узагальнення

 • Чому Понтій Пілат не присутній на балу у Сатани поміж «великих грішників історії»?
 • Чому Понтій Пілат заслужив на «світло»? Відповідь обґрунтуйте.
 • Яким був майстер? Чому він заслуговує не на «світло», а на «спокій»?
 • Чи вважаєте ви справедливим рішення щодо посмертної долі майстра та Маргарити? Відповідь обґрунтуйте.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати розгорнуту відповідь на запитання: «Як у романі М. Булгакова

«Майстер і Маргарита» осмислено проблему співвідношення добра та зла? Чи згодні ви з таким її розумінням?»

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати стислі повідомлення про Другу світову війну в Європі, рух Опору, життя Бертольта Брехта.

Урок № 28. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Мілат у творі. Трагізм долі митця (Майстра). Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Повернутись на сторінку Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Комментарии закрыты.