ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення у поняттєво-термінологічне поле та проблематику

Матеріалом для творів на морально-етичну тему здебільшого є саме життя. Кожна людина повинна навчитися спостерігати навколишній світ, аналізувати думки і вчинки людей та на підставі прийнятих у суспільстві морально-етичних норм і власного досвіду робити правильні висновки.

Колективна робота з текстом

· Прочитати текст. Зробити змістово-стилістичний аналіз його.

У культурі взаємин людей слід назвати: зобов’язаність, увічливість, тактовність, скромність, точність, совість. Зобов’язаність — це точність виконання доручення, єдність слова й діла.

Почуття міри, яке дозволяє виявити повагу до кращих якостей іншої людини та відшукати власну гідність,— ось у чому полягає тактовність. Скромність виявляється в умінні людини бути особистістю, не грати чужої ролі.

Точність означає вміння цінити своє слово, не кидати його на вітер. Якщо людина завжди виконує те, що обіцяє, на неї можна покластися.

Совість є важливою силою у стосунках людей. Правила етикету роблять норми культури стосунків демократичними, бо пропонують повагу гідності людини. В основі виховання, на думку мудрих, покладено увагу людей, без якої не можна нічого досягти.

Досить повчальна мудрість «золотого правила» доброзичливо: «Що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм». Усвідомлення цих мудрих порад та виховання в собі культу- ри поведінки — складний процес, який потребує роботи розуму й волі, систематичного тренування й самодисципліни. Проте ця робота винагороджується шанобливим ставленням людей та почуттям власної гідності (Л. Феофілов).

· Зробити висновок про основу культурних взаємин між людьми. Свої думки підтвердити прикладами з тексту.

ІV. Творче спостереження з елементами аналізу висловлювання

· Прочитати висловлювання. Визначити тип і стиль мовлення. З’ясувати, чи актуальна тема висвітлюється автором у тексті. Виділити мікротеми. Скласти план висловлювання.

У житті кожної людини нерідко бувають ситуації, за яких виникає потреба познайомитись: ви прийшли додому з подругою, якої не знає мама; вас запросили на день народження, а там чимало зовсім незнайомих людей; ви — учасник офіційного прийому іноземної делегації… Яким має бути перший крок до знайомства? Адже від слів, сказаних при знайомстві з кимсь, важить багато в подальших взаєминах. І навіть якщо вам не доведеться з цією людиною зустрітись удруге, перші хвилини знайомства багато скажуть про вас.


Із плином часу сама процедура знайомства, за винятком хіба що ділового спілкування, зазнала чималих змін, стала більш невимушеною. Однак деякі правила, незалежно від ситуації, залишилися незмінними дотепер. До того ж, вони не знають національних кордонів. За етикетною нормою, молодшого завжди відрекомендовують старшому; чоловіка завжди представляють жінці, навіть якщо вона не досягла повноліття (ролі змінюються тільки тоді, коли чоловік — Президент України); підлеглого завжди відрекомендовують керівникові.

Ольга Корніяка у своїй праці «Мистецтво ґречності» зазначає, що ритуал знайомства треба здійснювати спокійно, стримано, з гідністю і без ніяковості. Якщо хочете справити добре враження на свого нового знайомого — дивіться (непильно) йому у вічі, а для посилення психологічного ефекту можете ще й усміхнутися. Виниклі (завдяки вашому ґречному поводженню) приємні емоції в партнерів спілкування сприяють доброзичливому сприйманню ним інших людей — зрозуміло, у першу чергу, вас самого; поліпшують здатність людини до спілкування, перетворюють її на приємного співрозмовника. Украй нечемно не дивитися на того, з ким ви розмовляєте (За С. Богдан).

VІ. Складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Користуючись пам’яткою, скласти твір у публіцистичному стилі на тему «Як українці знайомляться?», критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності та ставлення до процессу знайомства різних соціальних груп. Продемонструвати свою позицію щодо цього питання.

VІІІ. Домашнє завдання

· Завершити письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему, розпочатий на уроці.

· Скласти усний твір у публіцистичному стилі на тему «Українська гостинність сучасного покоління. Яка вона?».

ПАМ’ЯТКА
«Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»

1. Продумати тему твору та його зміст.

2. Опрацювати необхідну літературу.

3. Визначити основну думку твору.

4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина, висновок).

5. Самостійно скласти план висловлювання.

6. Вибрати стиль викладу.

7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.

8. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.

9. Викладення матеріалу обов’язково потрібно ілюструвати прикладами.

10. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *