КЛАС ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ, БІОЛОГІЯ

Клас Головоногі молюски, біологія

Хід заняття Клас Головоногі молюски, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

 1. Де живуть черевоногі молюски?
 2. Де живуть двостулкові молюски?
 3. На які відділи поділяється тіло черевоногих молюсків?
 4. На які відділи поділяється тіло двостулкових молюсків?
 5. Як розмножуються двостулкові й черевоногі молюски?
 6. Яке значення мають для людини черевоногі молюски?
 7. Яке значення мають для людини двостулкові молюски?

II. Вивчення нового матеріалу

Хто такі головоногі молюски?

Найбільш високоорганізований, але відносно нечисленний (близько 700 видів) клас молюсків. Це винятково морські організми, тіло яких має двобічну симетрію. Пелагічні, придонні й донні тварини, що є хижаками, бенто- та планктонофагами. Багато видів головоногих молюсків є об’єктом промислу. Головоногі молюски здатні змінювати забарвлення тіла. Деякі види головоногих мають органи світіння.

Особливості зовнішньої будови головоногих молюсків

Форма тіла й розміри

Тіло головоногих молюсків чітко розділене на тулуб і голову. Але нога видозмінюється й перетворюється на лійку й щупальця. У більшості видів на щупальцях розташовані присоски.

Покриви тіла

Тулуб молюсків оточений шкірною складкою — мантією. Простір між тулубом і мантією називається мантійною порожниною. Черепашка в примітивних форм зовнішня, але більшість представників має внутрішню черепашку (може редукуватися або взагалі зникати).

Особливості внутрішньої будови головоногих молюсків

Опорно-рухова система

На відміну від інших безхребетних, головоногі молюски мають внутрішній кістяк, що складається з хряща, подібного до хряща хребетних. Лійка, утворена з ноги, служить для реактивного руху. У результаті скорочення мантії вода із силою виштовхується з лійки. При цьому молюск рухається в напрямку, протилежному руху водного струменя. Повільне пересування може відбуватися й з допомогою щупалець.

Травна система

До складу травної системи головоногих молюсків входять ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, середня кишка й задня кишка. Крім того, є слинні залози (у деяких видів вони отруйні) і печінка. Для головоногих молюсків характерна наявність у глотці добре розвиненої язикоподібної терки (радули), вкритої хітиновими зубцями. Крім тертки зазвичай є також рогові або вапняні щелепи для відривання й перетирання шматків здобичі.

Дихальна система

Органом дихання головоногих молюсків є зябра.

Кровоносна система

Добре розвинена. У цілому вона досить типова для типу Молюски.

Питання. Як улаштована кровоносна система молюсків?

Видільна система

Типова для типу Молюски.

Питання. Як улаштована видільна система молюсків?

Нервова система

Добре розвинена. Ганглії зливаються в єдину навкологлоткову масу, прикриту хрящовою капсулою.

Органи чуттів добре розвинені й представлені очима, органами хімічного чуття, органами рівноваги й органами дотику. Очі великі, добре розвинені, здатні до акомодації.

Розмноження

Усі головоногі молюски роздільностатеві. У їхніх яйцях багато жовтка. Розвиток прямий, без метаморфозу.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

 • Де живуть головоногі молюски?
 • На які відділи поділяється тіло головоногих молюсків?
 • Як розмножуються головоногі молюски?
 • Яке значення для людини мають головоногі молюски?

Клас Головоногі молюски, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *