ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ № 3, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тематична атестація № 3, зарубіжна література

Хід заняття Тематична атестація № 3, зарубіжна література

II. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) ХVІ ст.;
б) ХVІІ ст.;
в) ХVІІІ ст.;
г) ХІХ ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

а) Д. Дефо;
б) Д. Дідро;
в) Ж.-Ж. Руссо;
г) Г. Гейне.

3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім’я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»;
б) «Герман і Доротея»;
в) «Страждання юного Вертера»;
г) «Фауст».

4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства;
б) проблема життя і смерті;
в) людина та її призначення на землі;
г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;
б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;
в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;
г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина — вінець творіння»;
б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;
в) «Майбутнє прекрасне»;
г) «От тепер можна і помирати!»

7. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

а) багатства;
б) кохання;
в) нових знань, істини;
г) влади.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) комедія;
б) трагедія;
в) драма;
г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «довершений витвір»;
б) «окраса Всесвіту»;
в) «смішний божок землі»;
г) «тварина із тварин».

Завдання на встановлення відповідності

10. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їх символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;
б) сцени з Маргаритою;
в) «Вальпуржина ніч»;
г) «Авербахів склеп»;

1) випробування Фауста розвагами;
2) випробування Фауста вином;
3) намагання спокусити Фауста молодістю;
4) випробування Фауста коханням.
(а3, б4, в1, г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,— це… (енциклопедія). Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант ІІ

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, хто такі просвітники:

а) університетські викладачі;
б) ті, хто видавав і друкував книги;
в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;
г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи;
б) енциклопедії;
в) драми;
г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки й. Ґете:

а) акмеїстів;
б) символістів;
в) дадаїстів;
г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»;
б) «окраса Всесвіту»;
в) «довершений витвір Бога»;
г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили один одного;
б) рідні Маргарити проти їх стосунків;
в) Фауст кидає Маргариту;
г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської… Погано він живе! Не треба було б йому давать і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст;
б) Архангел;
в) Бог;
г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

а) вона відьма;
б) вона невинна, щира;
в) вона не вірить у нечисту силу;
г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

8. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) наприкінці ХІІ ст.;
б) наприкінці ХVІ ст.;
в) на початку ХІV ст.;
г) у ХVІІ ст.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

а) культ розуму, науки;
б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;
в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму;
г) культ не високоморальної, а сильної людини;
д) прославлення монархізму та релігії;
е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:

а) «Розбійники»;
б) «Іфігенія в Тавриді»;
в) «Страждання юного Вертера»;
г) «Марія Стюарт»;
д) «Прометей»;
е) «Орлеанська діва».

1. Й. Ґете;
2. Ф. Шіллер.
(1б, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є…» (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

III. Домашнє завдання

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.

Тематична атестація № 3, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *