ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- ТА ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СТВ(О), -ЗТВ(О), -ЦТВ(О), УКРАЇНСЬКА МОВА

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о), українська мова

Хід заняття Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о), українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Від якої значущої морфеми творяться нові слова?

2. Які чергування приголосних звуків вам відомі?

3. Унаслідок чого вібуваються ці чергування?

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати висловлювання вголос. З’ясувати його стилістичну належність. Знайти слова, утворені суфіксальним способом. Які зміни відбулися при творенні нових слів?

У долині річки Дніпра, що перетинає Херсонську область і ділить її на дві частини — правобережну і лівобережну, а також Інгульця сформувався своєрідний комплекс різних типів рослинності: лісової та чагарникової (вербняки, осокірники, вільшаники), лучної, водно-болотної.

Лісова рослинність представлена вербовими лісами з верби білої, осокоровими лісами. Вільхові ліси зустрічаються в дельтовій та перед-дельтовій області Дніпра в притерасних зниженнях та зрідка в зниженнях на піщаних аренах. Чагарникова рослинність значно поширена в плавнях — маслинка вузьколиста, аморфа кущова. Лучна рослинність виникла на місці заплавних лісів, чагарникових угруповань та замулених боліт. Болотна рослинність переважає в рослинному покриві плавнів. Домінують у них очерет південний, рогіз вузьколистий, куга озерна.

Водна рослинність займає величезні площі мілководних водотоків. З невкорінених, вільно плаваючих рослин переважають ряска мала, сальвінія плаваюча, водокрас звичайний, тілоріз алоеподібний, роголистник занурений (За П. Масляк).

За допомогою тлумачного словника розтлумачити незнайомі слова (індивідуальне завдання окремим учням).

Дати відповіді на питання до тексту:

1. Яка тема й основна думка висловлювання?

2. Від якої особи ведеться розповідь у тексті?

3. Про які типи рослинності розповідається в тексті?

4. Які рослини є представниками лісової флори?

5. Де зустрічаються вільхові ліси?

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Учитель пояснює за допомогою узагальнювальної схеми зміни приголосних при додаванні -ськ-, -ств(о).

усі уроки української мови 6 клас-127

Творча робота в парах

До кожного правила узагальнювальної схеми дібрати 2—3 власні приклади і записати їх. Увести новоутворені слова у прості речення, ускладнені звертаннями та вставними словами.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творче конструювання

Від поданих слів утворити іменники або прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-. Підкреслити орфограму, обґрунтувати свій вибір. У ліву колонку записати слова, в яких відбулося чергування приголосних, у праву — решту слів.

Свеса, Кролевець, боягуз, Хмільник, птах, товариш, Бахмач, Устилуг, гайдамаки, латиш.

Робота з текстом (навчальне редагування)

Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Знайти в ньому недоліки. Відредагувати написане, пояснюючи суть помилки за допомогою правил.

Найбільш відомі й багаті місьця рибної ловлі знаходилися у гирлах притоки дніпра, в дніпровзькому і бурському лиманах, в районі о. Тендра, куди Козаки виходили через запорожську (козаську) протоку.

У Дніпрі та його притоках рибалили майже цілорічно, хоча найкраще риба ловилась на весні й в осени. У славуті ловили, звичайно, таку рибу — коропа, ляща, судака, щуку, тараню, окуня, чехоню. Осетра, білугу, стерлядь, севрюгу переважно ловили у дніпровзькому й бугському лиманах (З підручника географії).

Пояснювальний диктант

Записати текст під диктовку. Підкреслити вивчені орфограми.

БІЛИЙ ЛЕЛЕКА

Білий лелека — один із символів України. Хоч птах і носить назву білий, але має чорно-біле забарвлення. Чорногузи прилітають в Україну в березні і починають будувати гнізда, які в середньому важать до вісімнадцяти кілограмів. У Вінницькій області на водонапірній башті знайшли гніздо лелек, яке було закладене ще в минулому столітті. Воно виявилося вагою майже дві тонни (З часопису).

Дібрати синоніми до слова лелека. Довідка: бусол, гайстер, жабоїд, кокостир.

Система творчих завдань

Розгадати загадки. Від слів-відгадок утворити (по можливості) суфіксальним способом нові слова.

1) Маленький, сіренький на соняшник сів, надзьобався добре й далі полетів.

2) Б’ється молоток, поправляє вам садок.

3) У болоті плаче, а з болота не йде.

4) Довгі ноги й довгий ніс, по болоті ходить скрізь.

5) Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує.

6) Біла латка, чорна латка, по дереву скаче.

7) Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі (Нар. творчість).

Довідка: горобець, дятел, кулик, лелека, ластівка, сорока, сова.

Утворити суфіксальним способом від слів птах, каліка, Дрогобич, велетень, дослідник, убогий, турист, юнак нові слова. Увести їх у невелику розповідь про необхідність збереження птахів.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Якими способами можуть утворюватися відносні прикметники?

2. Які зміни відбуваються при творенні іменників та відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о)?

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

2. Виписати з орфографічного словника 5—6 відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та 5—6 іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о). До кожного виписаного слова дібрати твірне.

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *