ЛЕСЯ УКРАЇНКА. «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЛЕСЯ УКРАЇНКА. «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Конкурс «Інтелектуал»

Учні розподіляються на дві команди, обираються капітани. За 5–7 хвилин необхідно розгадати кросворд «Леся Українка «Давня весна”». Обирається журі.

1.1. Завдання для першої команди.

По вертикалі:
1. Продовжте рядок: «Про весняну волю заспівав…» (Вітер)

По горизонталі:
1. Епітет, який використала Леся Українка, характеризуючи весну. (Весела)
2. Весна розсипала скрізь по землі… (Квіти)
3. Приміщення, де перебувала лірична героїня твору. (Хата)
4. Воля у творі названа… (Весняною)
5. Що надала весна, прийшовши на землю? (Дарунки)

1.2. Завдання для другої команди.

По вертикалі:
1. Пора року, відтворена у поезії. (Весна)

По горизонталі:
1. Через що лірична героїня твору спостерігає за красою природи. (Вікно)
2. Слово, за допомогою якого поетеса характеризує весну. (Щедра)
3. Стан, в якому перебуває лірична героїня вірша. (Самотність)
4. Дерево, про квітки якого згадується в поезії. (Яблуня)
5. Істоти, що супроводжують рух весни. (Птахи)

2. Бесіда за питаннями:

Дайте визначення пісні як жанру художньої літератури.

Які пісні бувають? У чому їх призначення

В чому полягає значення пісень для людини?

Як Леся Українка ставилася до музики, пісень?

Хто є авторами пісень? Наведіть 2–3 приклади.

V. Основний зміст

1. Вступне слово

Пісня! Як багато вона важить у житті людини! У ній — минуле, сучасне і майбутнє. В ній найповніше виявилася душа народу.

Українська пісня ніколи не відривалася від життя. Воно завжди було її джерелом і об’єктом відображення. Народна пісенність як дзеркало життя і поглядів трудових мас відзначається винятковою вірністю, бо ж вона вивірена багатим досвідом поколінь, відшліфована впродовж віків найталановитішими представниками народу, облагороджена чистим народним сумлінням. Саме в цьому — секрет її невмирущої поетичної краси і загальнонародного звучання.

Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося про те, чому лірична героїня поезії Лесі Українки виявила бажання стати піснею.

2. Опрацьовування ідейно-художнього змісту поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати»

2.1. Виразне читання твору.

2.2. Тема: бажання ліричної героїні вірша стати піснею, яка була б відомою в усьому світі.

2.3. Ідея: возвеличення прагнення творити красу і дарувати всім щастя.

2.4. Основна думка: пісня допомагає кожному мріяти про щастя, радість, долати життєві труднощі.

2.5. Жанр: лірична сповідь.

2.6. Аналіз поезії.

Бесіда за питаннями:

— Чому поетеса, на вашу думку, прагнула стати піснею?

— Про яку ясну хвилину говорить у вірші Леся Українка?

— Яке значення мала пісня в житті письменниці?

— Чим пояснити прагнення Лесі Українки возвеличити волю? Хіба вона була ув’язненою?

— Який епітет повторюється в поезії? Про що він свідчить?

— Як даний твір поетеси пов’язаний з її життям?

— Опишіть море, застосовуючи текст поезії («Хвилі прозорі», «море хибне, гучне»). Про що це свідчить?

— Яким настроєм пройнятий твір Лесі Українки? Чим це пояснити?

— Чи можна, на вашу думку, вважати шум моря його піснею? Пофантазуйте, про що воно співає?

— Які враження на вас справила ця поезія Лесі Українки?

2.7. Художні особливості поезії

Епітети: «ясна хвилина, «ясні зорі”», «спів дзвінкий», «хвилі прозорі», «море хибне», «щастя таємне»;

Метафори: «вітер розносив луну», «поминути співом», «упасти на хвилі», «лунами мрії»;

Повтори: «ясніші… яснії», «гучніше… гучне», «мої…», «моє…»;

Порівняння: «Ясніші, ніж зорі яснії»; «Гучніші, ніж море гучне».

2.8. Гра «Мікрофон». «Пісня для Лесі Українки — це…»

2.9. Складіть «Доміно» прагнень поетеси (стати піснею — «вільно по світі літати» — «поминути співом дзвінким» — «упасти на хвилі» — «буяти над морем»)

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування.

1. Леся Українка виявила бажання стати:
а) легендою;
б) піснею;
в) казкою;
г) мудрою порадою.

2. Поетеса прагне:
а) возвеличити красу на землі;
б) бути корисною суспільству;
в) вільно по світу літати;
г) порозумітися з природою.

3. Який прикметник-характеристика найчастіше використаний авторкою твору?
а) Ясний;
б) гучніший;
в) прозорий;
г) вільний.

4. Спів героїні поезії можна буде почути:
а) на хвилях людських;
б) на узбережжі моря;
в) під зорями небесними;
г) серед ланів широких.

5. Як Леся Українка характеризує свої мрії? Вони:
а) ясні і гучні;
б) крилаті й вільні;
в) щирі й благородні;
г) чисті й прозорі.

6. Вітер у творі розносив:
а) пісню поетеси;
б) бризки морські;
в) пахощі квітів;
г) луну.

7. Щастя у поетеси:
а) чарівне;
б) таємне;
в) приховане;
г) здобуте в боротьбі.

8. Одним із бажань ліричної героїні було:
а) піднятися на гору високу;
б) буяти над морем;
в) віднайти квітку щастя;
г) насолоджуватися красою квітів.

9. На думку М. Євшана, пісня для Лесі Українки:
а) потреба душі;
б) завзятість під час роботи;
в) вияв артистизму;
г) вміння довести свою обдарованість.

10. Художній засіб, який допомагає Лесі Українки в поезії виявити свої почуття, ставши піснею:
а) порівняння;
б) епітет;
в) метафора;
г) повторення.

11. Спів поетеси під зорями буде:
а) дзвінким;
б) гучним;
в) знайомим;
г) тривалим.

12. Якими в поезії зображені хвилі морські?
а) Каламутними;
б) високими;
в) прозорими;
г) сяючими.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Дослідіть, у чому Леся Українка вбачає призначення своєї пісні? Відповідь обґрунтуйте.

2. Що свідчити у творі про прагнення поетеси жити на благо інших, дарувати радість і добро всім людям. Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на зміст вірша.

3. Пафос, яким пройнята поезія Лесі Українки:
а) веселий;
б) сумний;
в) байдужий;
г) життєстверджуючий.

Картка № 2

1. Як ви вважаєте, чи здійсниться мрія ліричної героїні твору стати піснею? Свої міркування вмотивуйте.

2. Дослідіть, яким уявляє для себе щастя Леся Українка. Відповідаючи, посилайтеся на факти з життя поетеси і зміст її твору.

3. Визначте художній засіб, використаний Лесею Українкою у рядку «У сюю хвилю ясну»:
а) епітет;
б) порівняння;
в) гіпербола;
г) метафора.

Картка № 3

1. Чим, на ваш погляд, пояснити бажання Лесі Українки стати піснею? Свої міркування прокоментуйте.

2. Вмотивуйте, чи можна вважати пісню для поетеси потребою її душі? Яким чином поезія, покладена на музику, впливає на внутрішній стан людини.

3. Збірка Лесі Українки до якої належить її поезія «Хотіла б я піснею стати»:
а) «На крилах пісень»;
б) «Думи і мрії»;
в) «Відгуки»;
г) до творів, що не ввійшли до жодної із зазначених збірок.

ІХ. Домашнє завдання

Вивчити поезію Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати» напам’ять, прочитати твір «Давня казка».

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ», УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *