ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Творче спостереження з елементам зіставлення

Прочитати висловлювання. Визначити їх стильову належність. Списати, виділяючи головні члени. Дослідити, яка відмінність у синтаксичній організації речень обох висловлювань.

Текст 1

Я вийшов із лісу й незабаром прийшов на берег ріки, чудової могутньої ріки. Довго не можу я відвести погляд від міста, про яке чув від батьків і дідів. І ось тепер я стою перед цим містом і дивлюся на нього (За Л. Смілянським).

Текст 2

Уважно слухаю мудру мову осіннього листя про скороминущість життя і зовсім не поспішаю згрібати його в терпке вогнище. Зачарований жовто-зеленим світом, іду під синім-синім небом і тихо переймаюся його світлою покорою. Обережно ступаю по шерхкій гамі осінніх кольорів, наче по своїх літах. (За В. Думанським).

Колективне опрацювання опорної схеми

Вибірковий диктант

З-поміж поданих односкладних речень виписати лише ті, у яких головний член виражений особовим дієсловом. Визначити спосіб, час, особу й число головного члена у виписаних реченнях.

1. За селом сіють жито й овес, садять картоплю та квасолю в міжряддя (Ю. Станинцев).
2. Тихо на баштані вночі (І. Цюпа).
3. Вечоріло (М. Черничук).
4. Звідси ніби бачиш увесь світ (В. Гаман).
5. Пахтіло грибами й перегноєм (З. Тулуб).
6. Передостанній календарний місяць називають сутінком року (В. Гей).
7. Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні! (В. Ющенко).
8. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало (М. Коцюбинський).

Серед виписаних речень визначити, у яких із них дія виконується означеною особою.Вибіркова робота на основі тексту

 Прочитати текст. Указати на тип мовлення. Дослідити синтаксичну організацію висловлювання. Виписати односкладні речення, визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена, скориставшись схемою.

Київ побачиш… Тут уже не задумуйся. Без ризику взагалі нікого і ніколи не побачиш.

Опісля довгих вагань зважуюсь. Почуваюсь, немов уві сні, тремчу всім сухорлявим тільцем. Тремтить і сосонка, як не озветься людським голосом: куди ж ото тебе несе, дурню. Головне — не дивитися ні вниз, ні вгору. Головне — пильнувати сучків, якими сосна була обтикана зусібіч, та міцно обіймати ногами теплий сосновий стовбур.

Відігнавши геть сторонні думки та сумніви, перекидаю ногу з сосонки в сторону сосни, стаю на ледь помітний сучечок і не помітив, як приліпився до гарячого стовбура велета (За Ю. Збанацьким).


Лінгвістичний експеримент (на основі тексту з попереднього завдання)

Трансформувати односкладні речення у двоскладні, увівши підмети, виражені особовими займенниками. Прочитати вголос трансформоване висловлювання. Зробити висновок про стилістичну функцію односкладних означено-особових речень у мовленні.

Методичний коментар. В односкладних означено-особових реченнях на першому плані перебуває не особа, а дія чи стан. Використання цих синтаксичних конструкцій у мовленні засвідчує динамічність висловлення, а також сприяє уникненню невдалого повторення тих самих членів речення, виражених займенниками.

ІV. Виконання системи проблемно-пошукових завдань пізнавального характеру

Вибірково-розподільна робота (кодовий диктант)

Прочитати односкладні означено-особові речення. Усно визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена. Заповнити таблицю, вписавши у відповідні колонки номери речень.

Головний член означено-особового речення виражений

дієсловом І особи однини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом І особи множини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом ІІ особи однини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом І особи множини наказового способу

дієсловом ІІ особи однини наказового способу

1. Стою й тихо складаю хаті присягу (В. Думанський).
2. Житиму в цих стінах і питиму чисту воду з криниці в цьому дворі завжди (В. Думанський).
3. Береш вудку й весло та йдеш до річки (О. Васильківський).
4. Дивлячись на край свіжої ріллі, бачу кінець літа (О. Васильківський).
5. Не забуваймо про народні казки, оповіді бувалого діда Івана та інших старих людей, про народні звичаї та обряди (А. Чайковський).
6. Думаючи про світ, думаєш про себе (П. Загребельний).
7. Ідемо оце до схід сонця в поле (С. Васильченко).
8. Завжди прислухайся до голосу поета! (П. Федченко).

Дослідження-моделювання

На основі поданих речень за зразком змоделювати односкладні означено-особові речення, у яких головний член мав би різне морфологічне вираження.

Зразок. (Пригадати) перші кроки слова «мрія» (І. Вихованець). — Пригадую перші кроки слова «мрія». Пригадаймо перші кроки слова «мрія».

1. Свої сумніви й підозри щодо вірогідності почутого (висловити) обережно й обов’язково наодинці (А. Коваль).
2. Більш за все у світі (любити) музику (О. Довженко).
3. Спостерігаючи, як постають із руїн святині Києва, (пригадувати) слова апостола Андрія: «На цих горах возсіяє благодать Божа…» (О. Глушко).
Дослідження-відновлення

Записати текст, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідній особовій формі так, щоб вони виражали дію оповідача.

Джерельний край мого дитинства, що біля села Заболоття Любомльського району… Жебонять, виграють, співають джерела… (Стояти) коло витоків і (чути), як ноги мої лоскоче шовковистий шепіт ручаю. У густому тумані пасуться коні. Дзвенить, зачепившись за бляшану покрівлю хати, мідне колесо місяця. Заворожений цією красою, повільно (ставати) на коліна, (спиратися) руками об землю і, нахилившись, (пити) холодну воду. Мовби (убирати) в себе всі чари природи. Ні, немає нічого смачнішого у світі, ніж смак рідного джерела! (За В. Геєм).

Назвати ускладнені односкладні означено-особові речення.

Довести, що поданий уривок висловлювання належить до художнього стилю.
Дослідження-відновлення

Відновити поетичні рядки з творів В. Симоненка, ставлячи у відповідній формі дієслова, що в дужках. Визначити спосіб, особу й число дієслів. Назвати вид односкладних речень.

1. Кораблі! (Шикуватись) до походу!
Мрійництво! Жаго моя! (Жити)!
В океані рідного народу
(Відкривати) духовні острови!

2. (Навчити) мене всьому!
(Навчити) мене мріять,
Кувати, і сіять,
І жати (навчити)!

3. (Іти) блукать по всесвіту широкім,
Незваним гостем (побувати) скрізь.

4. Світе мій гучний, мільйонноокий,
Пристрасний, збурунений, німий,

Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,
(Дати) мені свій простір і неспокій,
Сонцем душу жадібну (налити)!
(Гуркотіти) у долю мою, світе,
Хвилями прадавнього Дніпра.
(Не шкодувати) добра мені, людині,
Щастя (не жаліти) моїм літам.
Творче конструювання

За поданими початком і кінцем скласти твір-мініатюру (6–7 речень) у художньому стилі, використовуючи односкладні означено-особові речення.

РІДНА СТОРОНА

Проїхавши бором, станеш підніматися на високу гору.

Слухаєш не наслухаєшся, як не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї від медової речі найрозумнішої людини (За О. Стороженком)

V. Узагальнення й систематизація вивченого

1. З’ясувати, у яких стилях мовлення односкладні означено-особові речення вживаються найчастіше.

2. Визначити, для якого стилю мовлення ці речення не є характерними.

3. Поміркувати, у яких документах офіційно-ділового мовлення вживаються односкладні означено-особові речення.

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти з дієсловами думати, радіти, пам’ятати односкладні означено-особові речення. Визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена.

2. Доповнити правила Дейла Карнегі 3–4 власними у формі односкладних речень.

Основні способи привертати до себе людей

Правило 1. Будьте щиро зацікавлені іншими людьми.

Правило 2. Усміхайтесь!

Правило 3. Говоріть про інтереси іншої людини.

ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *