УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему (стаття в газету), українська мова

ХІД ЗАНЯТТЯ УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ), УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Вступна бесіда (тема, мета, особливості жанру)

Прочитайте і сформулюйте проблематику висловлювання.

Ще Аристотель сказав: «Природа дала нам у руки велику інтелектуальну й моральну силу, але ми часто використовуємо цю силу як зброю проти ближніх. Тому людина без моральних якостей виявляється істотою найбільш нечестивою і дикою».

Через декілька століть цю ж думку продовжив Гегель таким чином: «Коли людина здійснює той чи інший моральний вчинок, то це ще не чеснота, доброчесна вона лише в тому випадку, коли цей спосіб поведінки стає постійною рисою характеру».

А як би ви продовжили цю думку у ХХІ столітті? Чи не втратила вона своєї актуальності? Свої думки з цього приводу будете втілювати в усному творі. Сформулюйте його тему і доберіть влучну назву.

Перш ніж приступити до роботи над твором, опрацюйте пам’ятку «Робота над усним твором».

Пам’ятка «Робота над усним твором»

1. Обирайте тему, що вас зацікавлює і хвилює, визначте обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми.

2. Продумайте основну думку вашого твору і намагайтесь усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості підберіть до твору влучний епіграф.

3. Складіть план і дотримуйтесь його.

4. Намагайтесь оригінально почати твір, щоб одразу зацікавити ним слухача. Звертайте увагу на те, щоб вступ був пов’язаний із темою.

5. Стежте за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині твору.

6. Тему розкривайте глибоко і всебічно, уникайте загальних фраз, наводьте конкретні факти для підтвердження своїх думок.

7. Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте свою роботу великими цитатами.

8. Подумайте, який стиль відповідатиме темі твору, намагайтесь говорити правильною літературною мовою, грамотно, просто, своїми словами.

9. Пам’ятайте, що слухач мусить відчувати ваше ставлення до того, що ви говорите.

10. У висновках намагайтесь зробити самостійні узагальнення, пов’язані з сучасністю.

► Отже, яким стилем мовлення доцільно скористатися для розкриття обговорюваної теми? Відповідь обґрунтуйте. Назвіть ознаки публіцистичного стилю (мету, сферу використання, основні ознаки, жанри, актуальні теми, мовні особливості) і заповніть шаблон.

usi-uroki-ukrainska-mova-10-klas-138

Одним із жанрів публіцистичного стилю є стаття.

Стаття — науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті.

Знайдіть у газеті статтю на морально-етичну тему. Свій вибір обґрунтуйте (методом «Прес»). З’ясуйте структурно-змістові й мовні особливості статті (групова робота).

II. Робота над усвідомленням теми та основної думки твору

Дивні речі відбуваються на білому світі: з одного боку ми хвалимося досягненнями науки й техніки, а з іншого — вимушені говорити про вчинки аморальні й безсоромні, які не повинні мати місця в нашому житті.

Загальнолюдські цінності. Що до них належить? Чи потрібні вони сучасній людині? Цінності: вічні чи минущі? (Дискусія)

III. Колективне складання плану

Орієнтовний план

І. Поведінка — дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя.

II. Чесноти справжньої людини.

1. Доброта — ознака моральної сили.

2. Душевна щедрість.

3. Душевна мудрість.

4. Альтруїзм.

III. Люди, будьте взаємно красивими!

ІV. Складання усного твору

1) колективне («Сніговий ком»),

2) індивідуальне.

V. Рефлексія

• Аналіз складених творів. Само- і взаємооцінювання.

• Яку користь отримали від уроку? («Мікрофон»)

VI. Домашнє завдання (на вибір)

Запропонуйте проект газети для молоді (назва, рубрики, актуальні теми).

Напишіть есе «Мої життєві орієнтири».

Повторіть складні випадки правопису (орфографічні й пунктуаційні правила).

УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *