ПОНЯТТЯ ПРО МІФ. ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКИЙ МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Поняття про міф. Давньоєгипетський міф про створення світу, зарубіжна література

Молчат гробницы, мумии и кости –
Лишь Слову жизнь дана.
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь письмена.
І. Бунін

Хід заняття Поняття про міф. Давньоєгипетський міф про створення світу, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Зачитати вислови про роль книги у житті людини і розкрити їх значення.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з літературознавчими термінами

Що таке міф?

Міф у перекладі з грецької (mythos) означає слово, оповідання, переказ.

Міфи – це перекази, що розповідають про виникнення явищ природи, предметів матеріальної культури, релігійних обрядів, про створення світу (космогонія: від грецьких слів kosmos – світ, всесвіт; goneia – народження, виникнення) та походження богів (теогонія: від грецьких слів teo – бог та goneia).

Персонажі міфів – боги, напівбоги та видатні смертні – герої.

Що таке міфологія?

Міфологія (від грецьк. слів mythos – розповідь та logos – слово, думка) має два значення:
1) сукупність, система міфів якогось народу;

2) наука, що вивчає міфи.

2. Розповідь учителя

План

I. Як виникали міфи

II. Види міфів

III. Відмінність міфу від казки

3. Підготовка до сприйняття твору

У ч и т е л ь. Єгипет – одна з найдавніших країн світу, яка асоціюється насамперед з одним із семи чудес світу – величними пірамідами, знаменитими фараонами, найбільшою річкою Африки – Нілом.

У Єгипті виникла одна з найдавніших цивілізацій світу, тож і міфологія єгиптян, до якої ми сьогодні звернемося, теж дуже давня.

Робота з текстом підручника

4. Читання давньоєгипетських міфів

1) Найдавніші легенди про створення світу

— У багатьох легендах у ролі божества, що народжує Сонце і створює світ, виступає тварина або птах. Так, збереглася легенда, за якою Сонце було народжене небом – величезною коровою з зірками, котрі утворюють зображення золотого теляти. «Тексти пірамід» говорять про «Ра, золоте теля, народжене небом», а на пізніших наскельних зображеннях можна побачити Небесну Корову зі світилами, що пливуть по її тілу.

— За іншими легендами виникнення світу було пов’язане з іншими тваринами.

Наприклад, існував міф, за яким небо представлялось свинею, а зірки – народженими нею поросятами.

— Існували також оповіді про те, що Сонце – величезна куля, яку котить по небу сонячний жук, подібно до того, як жуки-скарабеї (гнойовики) котять свої кульки по землі.

Запитання

— Яка з цих легенд сподобалася вам найбільше? Чому?

— Знаючи міфи про створення світу, чи можете ви пояснити, чому у давніх єгиптян жук-скарабей вважався священною комахою?

Завдання

— Доведіть, що прочитані твори – міфи.

— Намалюйте ілюстрацію до міфу, який ви вважаєте найбільш цікавим.

2) Геліопольський міф про створення світу

Бесіда

— Як називалась земля на початку свого існування? (Пагорб Бен-Бен)

— Хто створив цей пагорб? (Атум)

— Як пояснює міф необхідність створення Шу і Тефнут? (Шу – бог Вітру – сила

руху, змін, а Тефнут – хранителька стабільного життя. І те, й інше необхідне у світі: рух і зміни потрібні, але важливі також і традиції, стабільність).

— Розкажіть про появу бога Ра. Що він приніс на землю? (Бог Сонця Ра з’явився з білого лотосу, приніс довгоочікуване світло.)

3) Мемфіський міф про створення світу

Бесіда

— Який бог був головним творцем за мемфіським міфом? (Птах)

— Ким йому доводився бог Атум? (Сином, який діяв за батьківськими вказівками)

— Порівняйте мемфіський і геліопольський міфи про створення світу.

IV. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

— Що таке міф?

— Дайте визначення міфології.

— Чим міф відрізняється від казки?

— Які особливості давньоєгипетських міфів вам відомі?

— Які єгипетські міфи про створення світу ви знаєте?

— Доведіть, що прочитані твори є міфами.

V. Домашнє завдання

Вивчити визначення міфу, міфології, пояснити епіграф до уроку (уривок з поезії І. Буніна).

Поняття про міф. Давньоєгипетський міф про створення світу, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *