ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності у процесі виконання практичних завдань

Ознайомлення зі структурою спілкування

Ситуація спілкування

Ситуація спілкування

На основі опрацьованої схеми зробити висновок: від чого залежать наші висловлювання? (Висловлювання залежать від того, де відбувається процес спілкування, з ким і з якою метою…)

Визначення рівня усвідомлення теоретичного матеріалу

Згрупувати слова і сполучення слів у дві колонки:

а) ті, що вказують на неофіційні (побутові) стосунки;

б) ті, що вказують на офіційність процесу спілкування.

Удома; на роботі; у школі на уроці; у школі на перерві; під час екскурсії в музеї; на прогулянці; у магазині; у поліклініці; у громадському транспорті; у бібліотеці; в гостях у друга; на класних зборах.

З’ясувати значення слів спілкування, повідомлення, вплив.

Спілкування — обмін інформацією (думками, враженнями) за допомогою мовних засобів.

Повідомлення — те, що сповіщається комусь в усній чи письмовій формі.

Вплив — дія, яку певна особа виявляє стосовно іншої особи.

Записати сполучення слів у такій послідовності:

а) сполучення слів, що виражають процес спілкування;

б) процес повідомлення; в) процес впливу.

Відповідати на уроці української мови; вітатися з друзями; робити зауваження однокласнику; ділитися літніми враженнями з однокласниками; робити повідомлення на занятті мовного гуртка; пояснювати задачу товаришу по парті; запрошувати друзів у похід; розповідати казку молодшому братові.

Визначення диференційних ознак видів мовленнєвої діяльності

Указати на вид мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання, письмо), скориставшись поданими характеристиками:

1) почерк, зв’язно, зміст висловлювання, писемне мовлення, писати зі скороченнями, записувати, рукопис;

2) голос, мовлення, слово, виступ, план мовлення, зміст висловлювання, думка;

3) читати мовчки, читати вголос, підкреслювати, робити виписки, конспект, зміст висловлювання;

4) слухати, зміст висловлювання, запам’ятовувати, співрозмовник, значення, зміст.

Коментар. Мовлення передбачає не лише вміння говорити (усне мовлення) і писати (писемне мовлення), але й слухати (сприймати усне мовлення) і читати (сприймати писемне мовлення). Зверніть увагу! У характеристиці всіх видів мовленнєвої діяльності — говоріння, слухання, читання, письма — спільним є зміст висловлювання, який потрібно донести до співрозмовника (у процесі говоріння, письма) або зрозуміти з чужого висловлювання (у процесі слухання, читання).

Вибірково-розподільний диктант (робота за варіантами)

Вибрати й виписати тільки ті сполучення слів, які характеризують:

1) процес читання;

2) процес письма.

Читати мовчки, записувати думку, складати план мовлення, розуміти зміст висловлювання, писати грамотно, читати швидко, оформлювати думки логічно, послідовно, робити виписки, вести конспект, писати охайно.

Яка різниця між говорінням і письмом? Свою відповідь обґрунтувати.

Які види мовленнєвої діяльності належать до усної форми мовлення, які — до письмової. Заповнити таблицю.

Форма мовлення

Види мовленнєвої діяльності

говорінняслухання
читанняписьмо

Завдання на зіставлення

Визначити, якими видами читання (вивчаюче, ознайомче) ви будете користуватися у поданих ситуаціях.

1. Ви отримали газету і знайомитесь з її змістом.

2. Ви придбали три різні газети, уважно прочитали одну, інші — лише проглядаєте.

3. Ви готуєте цікаве повідомлення і шукаєте в книжках потрібний матеріал.

Подумати і дати відповіді на питання:

1) Що значить добре читати?

2) Що значить уміти читати?

3) За яких умов читання є засобом пізнання світу?

Розіграти діалог з товаришем по парті: поцікавитись, чи любить він читати; які книжки читає; як читає; скільки часу відводить щодня на читання літератури. Дати поради однокласнику, як навчитися розуміти зміст висловлювання. Під час складання діалогу ознайомитись з основними правилами спілкування.

Основні правила спілкування

1. Прагніть до того, щоб спілкування з вами було приємним і корисним.

2. Будьте ввічливими і доброзичливими у спілкуванні. Уважно слухайте співрозмовника.

3. Говоріть про те, що може бути цікавим для адресата ваших висловлювань. Ураховуйте вік, характер, інтереси співрозмовника.

4. Поважайте і намагайтеся зрозуміти переконання співрозмовника. Не перебивайте його.

5. Не вживайте грубих слів. Не говоріть надто голосно.

IV. Виконання ситуативних завдань

1. Уявіть ситуацію: ви прийшли до бібліотеки. Схарактеризуйте умови спілкування: назвіть учасників спілкування (адресата й адресанта), форму мовлення (усна чи письмова), вид мовлення (діалог чи монолог), умови спілкування (офіційна чи неофіційна обстановка).

2. Уявіть ситуацію: ви завітали до фотосалону. Складіть й розіграйте діалог з товаришем по парті, використавши подані тематичні слова

Сфотографуватися на пам’ять. Кольорові фотографії. Чорно-біле зображення. Фотографії на документи. Розміри: три на чотири, шість на дев’ять, дев’ять на дванадцять. Сфотографуватися всім класом. Фотоальбом. Термінова фотографія. Якісне зображення. Одна (дві, три, чотири) фотокартка.

VI. Домашнє завдання

1. Скласти висловлювання за поданим початком. У неділю перший канал українського телебачення транслюватиме … . Схарактеризувати мовленнєву ситуацію.

2. Уявити, що ви хочете зацікавити свого друга новою книжкою. Яким буде ваше висловлювання? Яку форму мовлення ви оберете?

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО МОВЛЕННЯ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *