СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ І ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ. НАПИСАННЯ -НУ ПРИКМЕТНИКАХ, ДІЄПРИКМЕТНИКАХ, ЗАЙМЕННИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ; -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -ну прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках, українська мова

Хід заняття Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -ну прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів

Аудіювання з елементами аналізу граматичних понять і граматичних форм

► Прослухайте текст. З’ясуйте його стилістичну належність. Дід спокійно, наче недочув, вів далі: «Іще сказав зайчик, щоб хлібець ти доїв увесь, бо негоже залишати одкуски — у них уся твоя сила. Ото з’їси, прибуде здоров’я, то й підемо до лісу хмиз заготовляти. Мо, й зустрінемо вухатого…»

Онук швиденько з’їв дідового ласунчика і вибіг на вулицю. Лише тоді старий мовив: «Воно, дочко, може, й так — не повірить дитя у мою казку, але запам’ятай: дитина є дитиною, і гарна казка для неї, як пісня для душі. Не позбавляй дитини дитинства, все-таки воно ще мале і розмовляти з ним треба його ж мовою. А паска, будь ласка, повісь на стінку. Я ним лише виправляю бритву. Ми з бабою виховали восьмеро дітей, а жодного разу не скористалися такою наукою…»

У наш гомінкий час батькам не завжди випадає приділити належну увагу дитині. А їй, як повітря, доконче потрібне безпосереднє, непоспішливе спілкування. Сказане начебто мимохідь дідусеве слово-повчання, його непоспішлива заувага одзеркалюються в дитячій душі живіше, предметніше, ніж мертві «Правила» (За Б. Скуратівським).

► Назвіть частини мови у другому абзаці.

► Яка основна думка уривка?

IV. Систематизація і узагальнення матеріалу у процесі практичної роботи

Узагальнювальні вправи

► Запишіть речення. Поясніть правопис -н- і -нн- у прикметниках і прислівниках.

I.

1. Марево, мов у дзеркалі, відбивалося в тихих заводях сонної річки (А. Шиян).

2. Осінній ночі — туманній і мрячній, надходив кінець (Ю. Смолич).

3. Холодний солоний вітер дмихнув зі сходу (ІО. Яновський).

4. Ліс шумить, красою повен, навіває птицям сни. І гойдається, мов човен, верх столітньої сосни (П. Дорошко).

5. Незліченні скарби століттями лежали незаймані в глибинах землі.

II.

1. Треба хороші справи робити не на замовлення, а щоденно «все життя» (О. Донченко).

2. Поволі, але невпинно підіймалася вгору світла завіса ранку. (П. Колесник).

3. Річка непомітно переходила в озеро (Б. Василевська).

4. Море було тихе, безмежне і несказанно красиве.

► Перекладіть українською мовою. Поясніть правопис -н- і -нн-в дієприкметниках в українській і російській мовах. Утворіть і запишіть словосполучення дієприкметників з іменниками.

Разработанный, прочитанные, построенная, созданное, услышанные, сказанное, написанный.

Творче конструювання (у групах та самостійно)

► Продовжте ряди слів і поясніть у них написання -н- і -нн-. З одним словом кожного ряду складіть речення і запишіть. Підкресліть -н- і -нн-. Укажіть, до якої частини мови належать ці слова (самостійно).

Старовинний, скошений, несподівано, височенні, весняне, беззмінно, страшенно

Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте речення. Поясніть стилістичне забарвлення граматичних категорій виділених слів. Запишіть у зошити 2-3 речення (на вибір). Підкресліть члени речення.

1. Думала сумна смерека — де краса у мене?.. Як мій дуб мене покине, що буде зі мною? (Д. Павличко).

2. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі (М. Коцюбинський).

3. Ой, зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя (Народна пісня).

4. Ідеш і слухаєш, і чуєш рідну землю, що годує тебе не тільки хлібом і медом, а й думками, піснями і звичаями… (О. Довженко).

5. А я собі гуляю, як рибка по Дунаю (Народна пісня).

6. І от тепер лишилася одна я, одна, одна, на цілий світ одна (Народна пісня).

► Чим пояснити вживання форм прикметників на -ім у поетичних творах? Запишіть 1-2 речення (на вибір).

1. Ви багато знаєте, нівроку, а проте вам чесно доведу, що бувають вальдшнепи щороку в Ботанічнім, Київськім саду (М. Рильський).

2. Три тополі в однілс полі посадили школярі (А. Малишко).

3. Для нас у ріднілі краю навіть дим солодкий та коханий (Леся Українка).

► Перепишіть, поставте в кличній формі виділені іменники. Якого художнього прийому досягають поети вживанням кличної форми від іменників загальних назв?

1. Де колишнє чайкою тужило, ти зростаєш, світла наша сила.

2. Поглянь, людина, і спокійно йди на вулиці, на площі, в гай, у поле (М. Рильський).

3. Орися ж ти, нива, долом та горою (Т. Шевченко).

V. Підсумок

1. Розкажіть про стилістичну роль граматичних понять і граматичних форм.

2. Наведіть приклади написання -н- і -нн- у різних частинах мови.

VI. Домашнє завдання (за варіантами)

► Виконати вправу за підручником.

► Виписати речення, в яких зустрічаються слова з -н- і -нн-у прикметниках і прислівниках.

► Напишіть міні-твір, використавши слова, в яких пишеться -нн-.

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -ну прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *