КЛІТИНИ І ТКАНИНИ ТВАРИН, БІОЛОГІЯ

Клітини і тканини тварин, біологія

Хід заняття Клітини і тканини тварин, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Які способи руху тварин ви знаєте?
  2. Які типи розмноження існують у тварин?
  3. Яку будову має клітина рослин?
  4. Які рослинні тканини вам відомі?

II. Вивчення нового матеріалу

Особливості будови клітин тварин

На відміну від клітин грибів і рослин, у клітинах тварин відсутні жорстка клітинна стінка і пластиди. Клітина тварин вкрита гнучкою клітинною мембраною і в більшості випадків може змінювати свою форму (рослини не можуть цього робити, бо їхня клітинна стінка занадто жорстка). Так само, як і в клітинах рослин, у клітинах тварин є ядро, мітохондрії та цитоплазматичні мембрани.

Особливості будови тканин тварин

У тварин розрізняють чотири основні типи тканин: епітеліальну, м’язову, сполучну й нервову.

  • Епітеліальна тканина

Ця тканина покриває тіло й вистилає його порожнини у вигляді шару, крім того, вона входить до складу більшості залоз. Нижній шар клітин епітеліальної тканини лежить на базальній мембрані (вона складається з переплетених волокон білка колагену).

  • Сполучна тканина

Тканина, яка виконує опорну, поживну й захисну функції, має добре розвинену міжклітинну речовину.

  • М’язова тканина

Тканина, яка забезпечує рухливі функції організму і складається зі скоротливих клітин або волокон, які з’єднані між собою з допомогою сполучної тканини. Розрізняють два основні типи м’язової тканини — посмуговану й непосмуговану.

  • Нервова тканина

Тканина, яка складається з нейронів, що проводять нервові імпульси, і клітин, які забезпечують їхню життєдіяльність. Крім того, до її складу входять рецепторні клітини, що забезпечують роботу органів чуттів.

III. Лабораторна робота

«Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин»

Цілі: вивчити особливості будови тваринних клітин і тканин, у висновках зазначити, як особливості будови рослинних тканин пов’язані з функціями, які вони виконують.

Обладнання та матеріали: мікроскоп, постійні препарати тканин тварин, плакати «Будова клітини тварин», «Будова клітини рослин», «Тканини тварин», інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Розглянути з допомогою мікроскопа клітини тварин, звернути увагу на їх відмінність від клітин рослин.

2. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок епітеліальної тканини, звернути увагу на форму й розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

3. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок м’язової тканини, звернути увагу на форму й розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

4. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок сполучної тканини, звернути увагу на форму й розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

5. Розглянути з допомогою мікроскопа зразок нервової тканини, звернути увагу на форму й розміщення окремих клітин і міжклітинної речовини.

6. Намалювати в зошиті схему будови тканин тварин і зробити відповідні позначення.

7. Зробити висновок і записати його в зошит.

Клітини і тканини тварин, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *