СТЕНДАЛЬ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОЗИЦІЇ ПИСЬМЕННИКА, ЇХ ВТІЛЕННЯ У ТВОРЧОСТІ. СИНТЕЗ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ У ТВОРАХ МИТЦЯ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця, зарубіжна література

Хід заняття Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця, зарубіжна література

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда

  • Назвіть основні прикмети ХІХ ст. з історичного та літературного погляду.
  • Схарактеризуйте реалізм ХІХ ст. як літературний напрям, назвіть його найвидатніших представників.
  • Поясніть, чому ХІХ ст. називають «золотою добою» класичного роману.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Міні-лекція

Стендаль (1783—1842). Справжнє ім’я — Анрі-Марі Бейль. Його називають духовним сином епохи Просвітництва. Він любив повторювати думку філософа Д. Дідро, що все починається з людини й завершується нею. Прихильники Просвітництва вчили, що головне в житті людини, її стимул — це прагнення до щастя. Проте, щоб воно не спричинило індивідуалістичний егоїзм, особисте щастя має урівноважуватися щастям суспільним. Усе дуже складне, багато в чому не розгадане й донині життя Стендаля було служінням цьому ідеалові. Він не лише намагався втілити його у своїх творах, але й боровся за нього, беручи участь в італійському національно-визвольному русі.

Стендаль провів юність в Італії та на все життя зберіг прихильність до цієї країни, до її мистецтва, неповторного «італійського характеру». Саме з останнім пов’язане переконання письменника в тому, що всіма вчинками людей керують пристрасті.

Сучасна Стендалю Франція, як і вся Європа, намагалася забути ідеї просвітників та задовольнити свою жагу буржуазного збагачення. Якщо й говорилися красиві слова, то тільки для того, щоб зручніше обманювати й грабувати. Погляди письменника суперечили як принципам режиму Реставрації королівської влади, так і принципам буржуазної республіки. Тому влада постійно «наглядала» за ним. Це змушувало Стендаля шифрувати свої художні твори й листи (були прочитані лише у ХХ ст.).

Стендаль уважав себе романтиком, але романтизм розумів не як бездіяльне мрійництво, а в байронівській активній, бунтарській формі. Романтизм для нього — це мистецтво, що відповідає потребам сучасності, яка допомагає осмислити її реальну сутність. Це яскраве, пристрасне мистецтво із сильними характерами героїв і водночас правдиве й повною мірою відображає багатогранність життя в усіх його проявах та розвитку.

2. Робота з підручником

Складання хронологічної таблиці життя і творчості Стендаля з аналітичним коментуванням щодо його світоглядно-естетичних позицій

Дата Події Формування світогляду, естетичних позицій
23 січня 1783 р.Народження Анрі-Марі Бейля в родині багатого адвоката в Греноблі. Смерть матері; абат-вихователь. Відчуження батька, вплив дідусяФормування ненависті до релігії, пошук нових ідеалів, цінування щирих почуттів
1797р.Навчання у Центральній школі в ГренобліСпостереження за формуванням ідеології буржуазної держави, що народжувалася, об’єднуючи гроші, владу й підприємництво
1800 р.Невдала спроба вступу до Політехнічної школи. Париж. Вступ на службу до армії НаполеонаЗахоплення Наполеоном — ідеальною постаттю людини, яка досягла успіху в житті завдяки власним здібностям та наполегливості
1802 р.Відставка з армії. Рішення стати письменникомФормування критичного ставлення до ідеалу
1812р.Знову на службі як офіцер-інтендант наполеонівської армії. Перебування в РосіїРозчарування в ідеалі, прагнення до справедливості
1814 р.Падіння Наполеона. Приїзд до Італії. Життя, плідна письменницька працяПереконання в тому, що мистецтво — сила, що здатна перетворити світ та поліпшити його
1831 р.Роман «Червоне і чорне»Прагнення усвідомити головні принципи мистецтва й життя
1839 р.«Пармська обитель»Осмислення долі «природної людини», суперечностей між законами суспільства й природи
22 березня 1842 р.Смерть СтендаляРоздуми над тим, чи сумісні людські закони із законами природи

На духовне становлення Стендаля, як вважають дослідники, вплинули його складні взаємини з батьком. Шерубен Бейль здавався синові уособленням обмеженого буржуазного світовідчуття. Тому у своїх творах Стендаль нібито полемізував із батьком, поставивши в центрі героя з власним «я», не підпорядкованим усталеним обивательським уявленням.

Серед літературних авторитетів письменника були В. Скотт, французькі класи цисти та представники літератури Просвітництва. Знаковою постаттю для Стендаля був Наполеон, якого він оцінював як політичного діяча неоднозначно, але схилявся перед його героїчною вдачею, славою та енергією перемог.

Художній світ Стендаля характеризується:

  • зображенням внутрішнього життя героїв, їх пристрастей та почуттів, аналізом психології людських взаємин;
  • протиставленням буржуазної цивілізації природній людській вдачі;
  • переплетенням в долях героїв авантюрного та героїчного начал;
  • усебічним розробленням теми кохання;
  • відкиданням пишномовності, широким використанням символіки.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Проблемне питання

• Поясніть вислів Стендаля «Коли розум не відважний, то навіщо ж розум?»; наведіть факти із біографії письменника на підтвердження своїх думок.

VII. Домашнє завдання

Вивчити біографію Стендаля, продовжити читати роман «Червоне і чорне».

Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *