ТРАДИЦІЇ РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ. ТА ЇХНЯ ВЗАЄМОДІЯ З НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ТЕЧІЯМИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДРА КУПРІНА. КУПРІН ТА УКРАЇНА. РОМАНТИЧНЕ КОХАННЯ — ОДНА З ПРОВІДНИХ ТЕМ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Олександра Купріна. Купрін та Україна. Романтичне кохання — одна з провідних тем творчості письменника, зарубіжна література

Воно живе і править на землі —
Із всіх чудес єдине чудо.
Ю. Огнєв

Перебіг заняття Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Олександра Купріна. Купрін та Україна. Романтичне кохання — одна з провідних тем творчості письменника, зарубіжна література

Експрес-опитування

  • Які літературні течії панували в літературі першої половини ХХ ст.?
  • Назвіть характерні риси реалізму як напряму в літературі.
  • Якою була основна тематика художніх творів початку ХХ ст.?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку

  • Поясніть, як ви розумієте рядки Ю. Огнєва.

2. Слово вчителя

— «Кохання, яке буває раз на тисячу років…» Саме таке кохання оспівував у своїй творчості Олександр Іванович Купрін — відомий російський письменник, на сторінках книг якого оживають герої та лиходії — від рядових до генералів І все це — на тлі нев’янучого оптимізму та пронизливої любові до життя, яку дарує своїм читачам письменник. «Одне із найзапашніших… і найсумніших оповідань про любов»,— так 1911 р. писав про «Гранатовий браслет» К. Г. Паустовський Саме з цим твором ми познайомимося сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

— Олександр Іванович Купрін — відомий російський письменник, автор роману, новел, оповідань, нарисів Продовжуючи гуманістичні традиції російської прози ХІХ ст., його творчість виявила глибокі суперечності свідомості людини початку ХХ ст., прагнення віднайти духовний ідеал і неможливість це зробити в реальному житті Прозу Купріна, силу його дару цінували Толстой, Чехов, Короленко і Горький. Останній зауважував, що Купрін — талант яскравий, здоровий і переживе свій час І дійсно, спадщина Купріна продовжує жити, а його «Поєдинок», «Гранатовий браслет», «Лістригони», «Ізумруд», «Гамбрінус», «Олеся» і сьогодні хвилюють читачів.

  • Тут і далі: відео- або медіапрезентація — за можливості. В іншому разі — ілюстративний матеріал за тією самою темою.

Як художника та громадянина Купріна сформувала епоха 1905 р. Визвольний буревій першої російської революції надав його творчості початок «сміливий і буйний». Маючи талант, він зумів відшукати під непримітною та грубою оболонкою шляхетність і красу. За словами І. Буніна, людина, яка «прийшла у світ для безмежної свободи, творчості і щастя», буде щасливою та вільною.

Сучасники Купріна називали його біографію «романом пригод»… Він не прагнув до розміреного буття, цурався світського та інтелігентного кола. Його ідеал і симпатії завжди перебували на боці людей, які з якихось причин опинилися поза межею розміреного та щасливого існування

2. Огляд життя письменника

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням*

3. Ознайомлення з творами письменника

Учитель демонструє книги з творами О. Купріна, стисло розповідає про них.

5. Романтична концепція кохання в прозі О. Купріна.

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (або слово вчителя)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Колективне ґронування за темою «О. Купрін».

Коментар. Інтерактивний прийом «Ґронування» спонукає учнів вільно думати і відверто висловлюватися на певну тему, стимулює до пошуку зв’язків між окремими поняттями Для роботи обирають опорне слово, поняття, термін (слово-тема). Відповідно до нього добирають слова за певними зв’язками, асоціаціями. Ґрона існують однорівневі (від одного відправного слова) та багаторівневі (кожне слово наступного рівня стає опорним для добирання інформації). Багаторівневе ґроно є розгорнутим опорним конспектом за темою, заснованим на принципі гіперзв’язків Перевагою ґронування є те, що за нетривалий час можна пригадати значну кількість інформації.

2. Усне словесне малювання «яким я уявляю Олександра Купріна»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати «Гранатовий браслет» О Купріна, схарактеризувати ключові образи, підготувати запитання для однокласників за змістом твору.

2. Індивідуальне: підготувати стисле повідомлення про історію написання О. Купріним «Гранатового браслета».

Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Олександра Купріна. Купрін та Україна. Романтичне кохання — одна з провідних тем творчості письменника, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *