ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Що називається текстом?

2. Які структурні особливості має текст?

3. За допомогою яких мовних засобів зв’язуються частини тексту?

IV. Виконання системи творчих завдань, спрямованих на формування мовленнєвознавчих понять

Дослідження-реконструювання

 Прочитати висловлювання. Чи можна вважати його текстом? Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок.

Спів — це сигнал самця, адресований самці, мета якого — полегшити їх зустріч, а головне попередити інших птахів свого виду про те, що дана гніздова ділянка вже зайнята. По-справжньому співають тільки самці і то лише в період розмноження.

Приємний і мелодійний голос мають переважно дрібні птахи із ряду горобиних. Найактивніше вони співають перед початком і під час гніздування.

Загальновизнаним, найкращим співаком серед птахів уважається соловейко. Але серед птахів-співаків у соловейка є багато конкурентів. Деякі з них майстерно копіюють співи інших птахів, наслідують різні звуки. Це так звані птахи-пересмішники, до яких належить сойка, шпак, деякі кропив’янки, очеретянки та ін. Шпак, наприклад, наслідує рипіння воза, удари батога, трель жайворонка, щебетання ластівки, пісні дроздів, крякання качки, цвіркання горобця (Ф. Гальченко).


Дослідити, чи правильно поділено висловлювання на абзаци. У разі потреби доцільно поділити текст на окремі смислові частини.

Визначити мовні засоби зв’язку речень у тексті й записати їх до потрібної колонки.


Лексичні засоби зв’язку


Граматичні засоби зв’язку

Творчий диктант

Прослухати текст. Дібрати до нього заголовок, який би виражав основну думку. Записати текст під диктовку.

Навесні, узимку, в інші періоди року звірі іноді потрапляють у біду. У таких випадках людина повинна негайно допомогти. Перед весняною повінню в місцях, які затоплюються, доцільно споруджувати плотини з хворосту або іншого матеріалу. У літній сухий період у лісі може спалахнути пожежа. Єдина допомога — не дати вогню розгорітися (За В. Бондаренком).

Продовжити текст власними думками (5–6 речень) так, щоб були наявні всі структурні компоненти: зачин, основна частина, кінцівка.

Дослідження-моделювання

Прочитати речення. Розташувати їх так, щоб утворився текст. Дібрати заголовок, який би виражав тему висловлювання.

1) Не завжди люди розуміли і те, що в них відповідно до природи є не тільки права, а й обов’язки.
2) Наші обов’язки перед природою полягають у тому, щоб пропагувати наукові основи охорони та раціонального використання дикої флори й фауни, нормувати мисливство, охороняти середовище й шляхи міграції тварин, створювати заповідники, заказники.
3) Останні ще і тепер не сформульовані чітко, але цілком зрозуміло, що в їх основі лежить культура спілкування з природою.
4) Люди, постійно стикаючись із різними проблемами, збереженню природи не завжди приділяли належну увагу.

Ключ: 4, 1, 3, 2.

V. Систематизація й узагальнення знань

Продовжити думку:

Текст — це… . Лексичними засобами зв’язку речень у тексті є… . Основна частина тексту — це… .

VII. Домашнє завдання
Скласти текст-розповідь про заповідник України, у якому вам довелося побувати або читати про нього. Визначити в тексті структурні компоненти, лексичні і граматичні засоби зв’язку

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *