М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів на основі актуалізації знань з теми

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати основні правила бесіди. Знайти й виписати дієслова наказового способу. Визначити їх особу й число. Сформулювати наявність чи відсутність м’якого знака в закінченнях виділених дієслів.

Основні правила бесіди

1. Не розмовляй занадто голосно.

2. Не говори злісно, суперечливо, жестикулюй помірно.

3. Обирай теми, які становлять спільний інтерес, зацікавлюють твого співрозмовника.

4. Своєчасно вмій підтримати розмову, висловлюйся правильно, вульгарних висловів не вживай.

5. Уважно вислухай співрозмовника, цікався його поглядами, проблемами, симпатіями.

6. Під час розмови дивись на свого співрозмовника і стеж за його реакцією.

7. Не говори без упину про власні біди, про свої й чужі проблеми.

8. Під час розмови стримуй свої почуття, ні в якому разі не насміхайся зі співрозмовника.


IV. Виконання системи завдань творчого характеру

Творча робота

 Подані дієслова записати в усіх формах наказового способу. Пояснити наявність або відсутність м’якого знака. З виділеними дієсловами скласти три спонукальні речення-заклики до підвищення мовної культури.

Учити, уміти, сказати, писати, затямити, облишити, читати.

Відновлення — творче конструювання

Записати зразки усної народної творчості, розташовуючи в логічній послідовності подані слова і ставлячи їх у потрібній формі. Виділені слова записати у формі наказового способу.

1) Чужий, розум, учитися, але, свій, не, губити.
2) Бути, здоровенькі, себе, хвалити, не, інший, не, гудити.
3) Читати, книга, розум, набувати.
4) Вірити, більше, очі, свої, ніж, чужий, речам (мові).
5) Знайти — скакати не, згубити — плакати, не (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя:
1) Чужому розуму вчись, а свого не губи.
2) Будьте здоровенькі! Себе не хваліть, інших не гудьте.
3) Читайте книги — розуму набувайте.
4) Вірте більше своїм очам, ніж чужим речам.
5) Знайдеш — не скач, згубиш — не плач.

Лексична п’ятихвилинка

Подані дієслова поставити у формі другої особи однини наказового способу. Дібрати до них антоніми.

Зразок. Уходити — уходь (приходь).

Згадувати, будувати, вносити, звикати, байдикувати, крутити.

Орфографічний практикум

Записати дієслова. Пояснити вживання орфограм, які зустрілися в диктанті.

Беріть, злазьте, плачте, голублю, здобуватимемо, сиплеш, бережеш, крикнете, хай зроблять, хочеш, стоятимете, гляньте, ходімо, сміймося, нехай цвіте, шукай.

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповідь на запитання:

1. Як змінюються дієслова в наказовому способі?

2. За яких умов м’який знак уживається в дієсловах наказового способу?

3. Чи залежить закінчення дієслів наказового способу від дієвідміни діє-слова?

VII. Домашнє завдання

Скласти й записати пам’ятку на кожен день з теми «Привітання», використовуючи дієслова наказового способу.

М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *