СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру

Творче спостереження з елементами аналізу

· Прочитати текст. Звернути увагу на синтаксичну організацію висловлювання. Дослідити особливості інтонування складнопідрядних речень.

МІСТО НА БИСТРИЦЯХ

Тут, де зустрічаються дві Бистриці й річка Ворона, під час безперервних татарських і турецьких нападів батько Андрія Потоцького Станіслав заклав місто, назвавши своїм іменем. Потоцький почав енергійно його будувати, щоб воно затінило собою Галич й інші міста. Будували місто швидко, бо ж була дармова робоча сила. Той, хто провинився під час Хмельниччини, працював на спорудженні фортеці: різав і возив дуби, копав рови, сипав вали, спрямовував до укріплень води річки Рудки. За валами виростала ратуша, костел, палац, ще стояла українська православна церква; довкола ратуші утворилася ринкова площа…

Володарювали в місті поляки та вірмени. Діти Кавказу тікали сюди від турків. Вони добилися права мати свого війта, так що управляли два війти. Правда, коли нависала над Станіславом загроза, його захищали і українці, і поляки, і вірмени, і євреї.

У 1676 році турки й татари оточили місто, спалили й знищили околиці, але штурмом узяти його не змогли. 1683 року, коли турецька армія взяла в облогу столицю Австрії Відень, то йшла галицька коругва під проводом двадцятирічного Станіслава Потоцького, сина Андрія. Звичайно, Станіслав міг би стати й королем, але він загинув.

Андрій Потоцький недовго прожив після похорону сина, хоч і у великому пошанівку був в очах варшавської знаті. По всій Речі Посполитій ходила слава про те, що його місто найкраще серед міст Покуття (За С. Пушиком).


· Пояснити лексичне значення виділеного слова (війт — голова громади).

· Визначити стиль і тип мовлення. Назвати основні мовні ознаки стилю поданого тексту.

· Визначити види підрядних частин і їхнє місце відповідно до головної. Накреслити схеми.

Стилістичний експеримент

· Дібрати варіанти, синонімічні до поданої конструкції, які б виражали різні смислові відношення. Визначити тип підрядних частин. Накреслити схеми змодельованих речень.

У результаті численних перебудов і змін палац зберіг первинні риси архітектури стилю бароко (О. Ламакова).

Матеріал для вчителя. 1. Незважаючи на те що палац зазнав численні перебудови і зміни, він зберіг первинні риси архітектури стилю бароко. 2. Після того як палац зазнав численні перебудови і зміни, він зберіг первинні риси архітектури стилю бароко.

Дослідження-моделювання з усним обґрунтуванням

· Записати складнопідрядні речення, відновивши поетичні рядки. З’ясувати, які смислові відношення виражають у них підрядні частини. Накреслити схеми.

1. Коли б лише знайшлося слово, мамо,— то світові не раз іще повім про хліб, твоїми печений руками, про день, зігрітий поглядом твоїм (А. Бортняк).
2. Ти не згасай мені, зоря, коли загледиш косаря над рядом скошеним травиці (Д. Кремінь).
3. Коли за щось осудить мить остання, простіть мене, великі і малі рослини й люди, стрічі і прощання (М. Чумарна).
4. Коли ж зіб’є з гілок сніжок синиця крилом перехолодженим своїм — примариться, привидиться, присниться, як лет пташини, мій дитячий дім (Л. Горлач).
5. Візьміть мене з собою, орачі, візьміть у степ напровесні, братове, коли розбудять небо світанкове веселиків стривожені ключі (Д. Кононенко).
6. Що губить розум всякий сущий, коли цвітуть йому згори твої такі ж скороминущі й такі ж довічні кольори!.. (Н. Матюх).

· Визначити, яким типам складнопідрядних речень з підрядними обставинними характерне нашарування смислових відношень. Свій вибір обґрунтувати.
Дослідження-трансформація

· Із простих речень з відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами, змоделювати складнопідрядні. Визначити тип підрядної частини. Накреслити схеми.

Прості ускладнені речення

Складнопідрядні речення

1. Байдикуючи, ми вчимося робити зло.

2. До істини йдемо, сумніваючись (Зі збірника афоризмів).

3. Прийнявши християнство, народ зберіг прихильність до давніх слов’янських звичаїв (Ю. Беличек).

4. Блукаючи осінніми аллеями Качанівки, відчуваєш довкола присутність великих людей (В. Панченко).

5. Видаючи бажане за дійсне, треба бути щирим у бажанні людині добра (А. Коваль).

6. Дорога, розігріта за день, парувала (В. Думанський).

· Які речення, на вашу думку, яскравіше підкреслюють динаміку дії: прості з дієприслівниковим зворотом чи складнопідрядні? Чому?
Творчий диктант

· Відновити текст: вставити необхідні за змістом підрядні частини, використовуючи довідку. Визначити тип підрядних частин, місце їх відповідно до головної. Виділити засоби зв’язку.

Особливу гордість за свою націю Степан Бандера відчув ще підлітком, … . Родинне гніздо Степан залишив десятирічним хлопчаком, … . …, він вступив до тамтешньої української гімназії. Тоді, власне, й закінчилося його безтурботне дитинство. Проте він дуже любив своє село й охоче навідувався сюди на канікули та свята гімназистом, а потім — студентом Львівської політехніки аж до 1933 року, … . Завдяки Степановому завзяттю в Старому Угринові діяли молодіжні товариства «Січ», «Луг», «Пласт», аматорський хор та драматичний гурток (За І. Крайнім).

Довідка: коли восени 1919 перебрався до Стрия, за 80 кілометрів від дому; коли розвалилась Австро-Угорська імперія; поки його родина не переїхала до села Воля Задеревецька; після того як хлопець успішно склав екзамени.
Стилістичне конструювання (робота за варіантами)

· Дібрати до головної частини складнопідрядного речення різні типи підрядних. Визначити смислові відношення.


Варіант 1

Варіант 2

· Зробити синтаксичний розбір одного із змодельованих складнопідрядних речень.

V. Домашнє завдання

· Скласти твір-мініатюру, використовуючи складнопідрядні речення з різними типами підрядних. Визначити, яку роль виконують складнопідрядні речення в мовленні.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *