ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ «ХУДОЖНІ СВІТИ РОСІЙСЬКИХ ПОЕТІВ «СРІБНОЇ ДОБИ» В. МАЯКОВСЬКОГО, М. ГУМІЛЬОВА, О. МАНДЕЛЬШТАМА, М. ЦВЄТАЄВОЇ, С. ЄСЕНІНА», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів «срібної доби» В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна», зарубіжна література

Хід заняття Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів «срібної доби» В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна», зарубіжна література

I. Мотивація навчальної діяльності

Говорячи про «срібну добу» російської літератури, ми не можемо обійти увагою такі імена, як В. Маяковський, М. Гумільов, О. Мандельштам, М. Цветаева, С. Єсенін та інші. їхня творчість — це особлива неповторна сторінка не лише російської, а й світової літератури, а їхня доля здебільшого трагічна, як і вся та доба. Робота над проектом дозволила вам заглибитися в окремі теми, творчо їх опрацювати. На сьогоднішньому уроці перед вами стоїть завдання зацікавити однокласників, поділитися з ними здобутими знаннями.

III. Презентація дослідницько-творчого проекту

«»Срібна доба» російського письменства»

Коментар. Учитель заздалегідь об’єднує клас у творчо-дослідницькі групи, завдання яких — знайти й опрацювати матеріали про письменників «срібної доби».

До складу груп входять біографи, літературознавці, ілюстратори, редактори ві-деогазет (відеопрезентацій), декламатори.

Рекомендації для творчих груп

В. Маяковський (1893-1930)

1) Урахувати такі особливості поетичного світу В. Маяковського:

• настрої заперечення існуючої дійсності; відмови від спадщини минулого — старої культури, мистецтва, традицій;

• пафос революційного перетворення світу та мистецтва, спрямованість в утопічне майбутнє;

• зображення «світу цивілізації», життя сучасного мегаполіса; урбаністична тематика, відтворення мови вулиці;

• віра в перетворювальну силу поезії та революційну місію поета-оратора;

• звернення до колективного «ми», агітаційні тенденції, гіперболізація;

• оновлення поетичного образу, рядка, ритму і рими.

2) Використати вислів літературознавця О. Михайлова: «Маяковський чекає на нас, зухвалий і беззахисний, войовничий і вразливий, звеличений і облаяний, трагічний і прекрасний».

3) Прочитати і зробити аналіз віршів: «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко!» таін.

4) Виписати крилаті вислови із творів Маяковського, наприклад: «А ви // ноктюрн // змогли б заграти //на флейті заржавілих ринв?», «Якщо зірки засвічують… — виходить — це комусь треба?» таін.

5) Підготувати інсценівку.

Учасники: журналіст, Володимир Маяковський. Журналіст. Товаришу Маяковський, поясніть, чому ви в центрі всього ставите своє «я»?

Маяковський. У центрі якось помітніше. Журналіст. Ось я особисто вас не розумію. Маяковський. Це ваша біда й вина. Журналіст. Ваші вірші мені незрозумілі. Маяковський. Байдуже, ваші діти їх зрозуміють. Журналіст. Ні, і діти мої їх не зрозуміють. Маяковський.А чому ви так переконані, що діти ваші підуть у вас? Можливо, у них мати розумніша, а вони будуть схожі на неї.

Журналіст. Маяковський, чому ви завжди так себе хвалите?

Маяковський. Мій товариш по гімназії Шекспір завжди радив: говори про себе тільки добре, погане про тебе скажуть друзі.

Журналіст. Маяковський, ваші вірші не хвилюють, не гріють, не заражають.

Маяковський. Мої вірші не море, не піч і не чума. Журналіст. Чого ви хочете? Маяковський. Я хочу майбутнього сьогодні!
(За Є. Волощук)

М. Гумільов (1886-1921)

1) Відзначити, що це представник акмеїзму. Створив цех поетів на противагу культу Вічної Жіночності, що панував у ліриці російських символістів, обстоював принципи «поезії мужності». Творчість позначена впливом неоромантизму. Приділяв велику увагу проблемам поетичної майстерності та техніці віршування.

2) Прочитати вірш «Канцона», зробити його аналіз. Використати висловлювання М. Гумільова: «…Прекрасні вірші, як живі істоти, входять у коло нашого життя, вони то повчають, то кличуть, то благословляють…» таін.

3) Риси творчості: новизна, сміливість поезії, гострота почуттів, схвильованість думки.

О. Мандельштам (1891-1938)

1) Відзначити, що О. Мандельштам — поет, прозаїк, есеїст, теоретик і практик акмеїзму. Для його творів характерна культурологічна масштабність, класицистична чіткість ліній, пластичність і монументальність образів.

2) Прочитати й зробити аналіз віршів «Безсоння. І Гомер. Шатри тугих вітрил…», «За розбурхану доблесть майбутніх віків…», «Загубився у небі я, — де я?» таін.

3) Використати відповідь Мандельштама на запитання, що таке акмеїзм:

«Туга за світовою культурою». «Кожне слово є пучком смислів, і смисл поширюється від нього в різні боки».

М. Цветаева (1892-1941)

1) Урахувати, що це поетеса, автор поетичних драм, есе, перекладач. Її лірику відзначає сповідальний пафос, романтичний розмах почуттів, достовірна передача стихії внутрішнього життя, зв’язок із фольклорною традицією, мовні експерименти (із синтаксисом, морфемами). У центрі поетичного світу Цвєтаєвої — «Я» ліричної героїні, що прагне поєднати «життєтворчість» з поетичним ремеслом, висловити свою безмірність «у світі мір», виявити в художньому слові, яке наділяється магічною силою, потаємну сутність буття. Для творів М. Цвєтаєвої характерні не мелодійність, а дисгармонійність, поривання, різка зміна настроїв.

2) Прочитати й зробити аналіз віршів «Не самозванка — господиня я…», «Не розвести нас ворожнечі…» та ін.

3) Використати висловлювання М. Цвєтаєвої: «І найкращим чином поет прислужиться своєму часові, якщо дасть йому через себе сказати, сказатися».

С. Єсенін (1895-1925)

1) Поет, якого відносять до «новоселянських». Прихильник імажинізму. Провідні теми: любов до батьківщини, до землі; замилування природою, милосердне ставлення до тварин. Уболіває за долю села, яке стискує «залізна рука» міста (трактори, залізниця та ін.). Багато любовної лірики. Вірш мелодійний, легкий, емоційно наснажений, близький до народної творчості.

2) Прослухати пісні на слова С. Єсеніна.

3) Прочитати й зробити аналіз поезій: «Отговорила роща золотая…»; «Не жалею, не зову, не плачу…»; «Шаганэ ты моя, Шаганэ» та ін.

4) Використати висловлювання О. Блока про С. Єсеніна: «Вірші свіжі, чисті, голосисті…», М. Тихонова: «Вірші Єсеніна не можуть постаріти. Бо в них тече «вічно молода кров вічно живої поезії»».

Сценаристи складають сценарії, актори виконують ролі в інсценівці «У літературній кав’ярні «Пегас» 20-х років XX ст.» — зустріч представників творчої молоді різних літературних течій і напрямів, їхня суперечка про переваги способів і методів творчості.

V. Домашнє завдання

Написати домашній твір за творчістю російських поетів «срібної доби» (за вибором).

Пропоновані теми

• «Філософія життя і поезії О. Блока»;

• «Улюблені сторінки російської поезії «срібної доби»»;

• «»Вічна Жіночність» у творах О. Блока»;

• «»Двобій із життям» у ліриці О. Блока»;

• «»Російська Сафо» А. Ахматова»;

• «»Реквієм» А. Ахматової — пам’ятник жертвам сталінського терору»;

• «Ліричне «Я» В. Маяковського»;

• «»Диво буття» в поезії Б. Пастернака» та ін.

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів «срібної доби» В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *