КОНТРОЛЬНА РОБОТА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст., УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст., УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст., УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження.

1. З перших кроків на аматорській сцені починається письменницька діяльність М. Кропивницького. У 1863 р. він написав першу п’єсу. Яку вона назву мала і має?
А «Микита Старостенко» або «Незчуєшся, як лихо спобіжить»;
Б «Дай серцю волю, заведе в неволю»;
В «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»;
Г «Глитай, або ж павук».

2. Який із поданих творів М. Старицького відтворює історичні події?
А «Не судилось»;
Б «У темряві»;
В «Оборона Буші»;
Г «Чорноморці».

3. М. Коцюбинський про нього писав так: «Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри».
А Про І. Франка;
Б П. Грабовського;
В Л. Глібова;
Г Б. Грінченка.

4. Хто назвав поему І. Франка «Мойсей» «заповітом українському народові»?
А О. Білецький;
Б М. Рильський;
В П. Тичина;
Г П. Грабовський.

5. В одній поетичній збірці П. Грабовського є цикл «Веснянки», а саме:
А «З півночі»;
Б «Доля»;
В «Пролісок»;
Г «Кобза».

6. Хто з письменників підписував твори різних жанрів різними псевдонімами (П. Вартовий, Василь Чайченко, І. Перекотиполе)?
А І. Франко;
Б П. Грабовський;
В Б. Грінченко;
Г М. Коцюбинський.


Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Чому І. Франко назвав М. Старицького справжнім продовжувачем традицій Шевченка?

2. Що символізує образ дуба у вірші І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе»?

3. У чому полягає неповторність індивідуального стилю П. Грабовського?

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

1. «Розкриття душевної драми «маленької людини” — основний мотив творчості Б. Грінченка». 2. «Чому поему І. Франка «Мойсей” називають заповітом українському народові?»

3. «Трагедія таланту Марії Лучицької» (за драмою «Талан» М. Старицького).

Варіант ІІ

1. Кому присвятив Старицький драму «Талан»?
А Марії Садовській;
Б Марії Заньковецькій;
В Ганні Затиркевич-Карпинській;
Г Ганні Борисоглібській.

2. Хто з класиків літератури допомагав Грабовському друкувати його вірші, написані на засланні?
А І. Франко;
Б М. Чернишевський;
В М. Драгоманов;
Г Б. Грінченко.

3. З якого твору Франка рядки:

Та прийде час, і ти вогнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі…
… І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті, по своїм полі?

А «Гімн»;
Б «Легенда про вічне життя»;
В «Каменярі»;
Г «Мойсей».

4. Яка збірка І. Франка має підзаголовок «лірична драма»?

А «Мій Ізмарагд»;
Б «Із днів журби»;
В «Зів’яле листя»;
Г «Давнє і нове».

5. Розкриття душевної драми «маленької людини» — основний мотив у творчості:

А І. Франка;
Б П. Грабовського;
В Б. Грінченка;
Г М. Коцюбинського.

6. В оповіданнях «Сестриця Галя», «Каторжна», «Україна», «Дзвоник» зображено:

А знедолене дитинство;
Б трагедію селянської сім’ї;
В становище тогочасної йому школи та безправність учнів;
Г пошуки інтелігенцією свого місця в житті.

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1. Поясніть інтерес М. Старицького до проблеми мистецького життя свого часу.

2. Чому І. Франко звертається до філософської теми й бере за основу біблійну історію в поемі «Мойсей»?

3. Назвіть твори Б. Грінченка, їх тематику.

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру на одну із поданих тем:

1. «Ідейна спільність громадянської лірики П. Грабовського та І. Франка».

2. «Трагедія закоханого серця у збірці І. Франка «Зів’яле листя”».

3. «Злободенність проблем, порушених у драматургії М. Старицького».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст., УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *