СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру

Дослідження-моделювання

· Змоделювати афоризми у формі складнопідрядних речень, поєднавши головну частину з підрядною. Записати, виділити засоби зв’язку, указати на тип підрядної частини. Накреслити схеми речень.

1. Де добре,

2. Зв’яжи язика,

3. Наскільки хто сам себе поважає,

4. Якби не було «якби»,

5. Якщо нині погано,

6. Треба жити для інших,

7. Стислість потрібна,

8. Не допоможе важкий гаманець,

…то не завжди так буде

…настільки й друзі його поважають.

…там і батьківщина.

…якщо хочеш жити для себе.

…щоб думці надати польоту.

…коли розуму бракне.

…то кожен був би досконалим.

…бо він тебе зв’яже.

· Дослідити, у яких складнопідрядних реченнях можна замінити місце підрядної частини, а в яких — ні. З’ясувати, чи зміниться зміст речень.

· Усно розкрити зміст одного з афоризмів.

Лінгвістичний експеримент (заміна мовних одиниць співвідносними — синонімічними)

· Дібрати синтаксичні синоніми до поданих речень у формі складнопідрядних речень, які б виражали зазначені смислові відношення. Визначити вид складнопідрядних речень.

Зразок. Індіанці для здобуття прихильності вогню приносили йому в жертву жменю тютюну (З енц.).— 1. Індіанці, щоб здобути прихильність вогню, приносили йому в жертву жменю тютюну (цільові відношення). 2. Індіанці приносили в жертву вогню жменю тютюну, бо хотіли здобути його прихильність (причинові відношення).

Причинові, наслідкові відношення: Величезні діаманти Атлантичного океану довкола гирла Амазонки видаються корич- невими й зеленими із-за змішування морської води з річковою (З енц.).

Часові відношення: Будівництво метрополітену в Києві розпочалося аж після Другої світової війни (З енц.).

Часові, умовні відношення: Під час відвідування цього благословенного краю можна зазирнути в завтрашній день, сповнений новизни, неспокою й наснаги (О. Ірванець).

Умовні відношення: Багато чого можна з’ясувати після заглиблення в мовну давнину (А. Матвієнко).

· Назвати засоби зв’язку, визначити вид їх (підрядний сполучник чи сполучне слово).

· Довести, що підрядні частини залежно від мети автора й функціональне-стилістичної спрямованості висловлювання можуть виражати найрізноманітніші смислові відношення.


Дослідження-зіставлення з усним обґрунтуванням

· Прочитати речення. Поміркувати, чи можна лише за допомогою засобу зв’язку визначити вид складнопідрядного речення. На поданих прикладах речень обґрунтувати або спростувати твердження, що засіб зв’язку (підрядний сполучник або сполучне слово) виражає значення підрядної частини, навіть без контексту.

1. Здавалося, що в таємничості комишів хтось живе (Гр. Тютюнник). Вітер виграє шорстким сизим листом, тамуючи щебетання дрібних птахів, що знайшли хвилинний притулок у спокої цих дубів (І. Пільгук). Буває, що люди володіють цвітом папороті, але не відразу це помічають (Я. Музиченко). В українській обрядовості вогонь — це засіб, що оберігає людину й допомагає їй (В. Завадська).

2. Коли вітер прискорює ходу, він біжить або мчить, як і вдень (С. Божко). У Києві перші насадження каштанів з’явилися в середині ХІХ століття, коли за наказом міського голови на Бібіківському бульварі викорчували традиційні тополі й посадили ряди екзотичних каштанів (В. Грабовський). О тій порі, коли копають картоплі, я щоразу все глибше впадаю в якусь велику й піднесену покору (В. Думанський).

3. Душа мліє, ніби щось до тебе промовляє (О. Стороженко). Напровесні, десь надвечір, чуємо, ніби пробують голоси солов’ї (О. Гончар).

4. Освіту Сергій Параджанов здобував спочатку в Тбілісі, де народився, а потім — у Москві (С. Цалик). Там, де я стою, співає пташка у гаю і зірка сяє надо мною… (Д. Кремінь).

· Довести, що засоби зв’язку в реченнях є омонімічними. Дослідити, які види підрядних частин з’єднують омонімічні засоби зв’язку.

Дослідження-відновлення

· Відновити й записати складнопідрядні речення, вставляючи потрібні за змістом засоби зв’язку (підрядні сполучники чи сполучні слова). Свій вибір обґрунтувати. Визначити тип складнопідрядних речень з підрядними обставинними.

1. Значний досвід громадсько-політичної й організаційної діяльності допоміг Володимирові Вернадському, … його запросили на посаду президента Академії наук у Києві (А. Іваненко).
2. … наша пам’ять починалася чимось жахливим, ми просто не змогли б жити (М. Руденко).
3. … людину підтримати, похвалити, вона почуває себе впевненіше (А. Коваль).
4. Важливо правила етикету засвоювати настільки глибоко й міцно, … вони ставали другою натурою людини (А. Коваль).
5. … бути щасливим, народ мусить мати власну державу (Л. Богуславець).

Ключ. 1. Коли. 2. Якби. 3. Коли (якщо). 4. Щоб (для того щоб). 5. Щоб.

· Виразно прочитати відновлені складнопідрядні речення. Накреслити схеми їх.

· Пояснити правопис виділеного слова. Пояснити, за яких умов його можна написати з великої літери. Навести приклад.
Творче конструювання

· Скласти складнопідрядні речення з поданими парами підрядних сполучників: а) у художньому стилі; б) у науковому чи офіційно-діловому стилі. Виділити граматичні основи, назвати головну й підрядну частини. Накреслити схеми. Визначити тип підрядних частин.

1. Аби — для того щоб.
2. Коли — після того як.
3. Бо — у зв’язку з тим що.
4. Хоча — незважаючи на те що.

· Визначити тип підрядних частин.

· Дослідити, які підрядні сполучники переважають у текстах наукового й офіційно-ділового стилів. З чим це пов’язано?
Навчальне редагування

· Зредагувати речення. Записати, пояснивши суть допущених у них помилок. Визначити види складних речень, схарактеризувати засоби зв’язку.

1. За городом тихою срібною гладінню розлився ставок, за чим до води похилилися верби.
2. Олеся знайшла стежку, яка бігла зі степу.
3. Було холодно, і сонце стояло високо.
4. Коли приходить весна, то я вже днював у зарослому дубами яру в кінці нашого городу.
5. Знаю, що доброта в мене є, і вважав її найкращою рисою своєї вдачі.
6. Найголовніше, що треба утверджувати в душі людини,— це віру в торжество добра, справедливості.
7. Далеко на горизонті видніється Біла гора, на вершині чого стоїть височенний, на мурованному кам’яному п’єдесталі залізний хрест.

Лінгвістична гра «Четверте зайве»

· Проаналізувати складнопідрядні речення. З’ясувати, яка синтаксична конструкція є зайвою в кожній групі. Свій вибір обґрунтувати.

І. 1. Ніхто з нас не куштував абрикосів, бо ні в кого в селі вони не ростуть (Гр. Тютюнник). 2. Не відмовиш фразеології в дивацтвах, тому що виокремлює з-поміж інших не красенів і тямущих (В. Ужченко). 3. Івась був кмітливий хлопець, адже він виростав серед буйної сонячної багатої української природи, серед широких степів (А. Чайковський). 4. Коли людина після крутого підйому лісової дороги виходить на простору площу, її вражає краса цього місця (К. Ґудзик).

ІІ. 1. Шумлять старезні дуби, ніби бачать столітні сни про долю свого рідного краю (І. Пільгук). 2. На траві блищала трава, ніби діаманти (А. Чайковський). 3. Колоски стояли рівно й гарно, тихо вдихаючи сизувату імлу, наче поле вкривалося на ніч чимось м’яким і невгамовним (В. Думанський). 4. Зачарований світ за вікном проступає з нічного туману, мов подвір’я зробилося дном Океану (М. Руденко).

ІІІ. 1. Хоч і важко жилося молодому Франкові, проте в гімназії він виявляв феноменальні здібності (З енц.). 2. Хоч то булла ще зима, а вже сонце йшло високо. 3. Від тих гараздів Максим мусив тікати, хоч як тяжко приходилося кидати свою хату, рідного батька й сестру. 4. Хоч як жаль було Тарасові бідного чоловіка, та чогось не злюбив він його (З тв. А. Чайковського).

Ключ. І. Зайве четверте речення (складнопідрядне речення з підрядним часу). Решта — складнопідрядні з підрядними при- чини. ІІ. Зайве друге речення (просте речення, ускладнене порівняльним зворотом). Решта — складнопідрядні речення з підрядними порівняльними. ІІІ. Зайве третє речення (підрядна частина стоїть після головної).

V. Домашнє завдання

· До головної частини складнопідрядного речення дібрати різні підрядні. Установити смислові відношення між частинами. Визначити, як залежить будова речень від конкретної ситуації спілкування.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *