УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Сприймання й усвідомлення теоретичного матеріалу з теми у процесі практичної роботи

Розподільний диктант

Прочитати народні вислови. Дослідити їхню синтаксичну організацію. Розподілити й записати до відповідної колонки таблиці.

Двоскладні речення

Односкладні речення

1. Балаканням роботи не почнеш і не закінчиш.
2. Без діла слабіє сила.
3. Брехню слухають, а брехунів б’ють.
4. Бреше — і не заїкається.
5. Будинки зводять не язиком, а сокирою.
6. Усяка порада добра тільки до часу.
7. Губами говори, а руками роби.
8. Держи язик за зубами.
9. Добра порада цінніша злата.
10. Довго роздумуй, та не довго роби.
11. До чужого рота не приставиш ворота.
12. Дурний язик — голові не приятель.
13. Людина славна не словами, а ділами.
14. Людям язиків не зав’яжеш. (Нар. творчість).

З’ясувати, на яку особу — означену чи узагальнену — указує головний член односкладних речень.

Пояснювальний диктант

Записати афоризми Григорія Сковороди. Виділити головний член, указати на спосіб його морфологічного вираження.

1. Бери вершину і матимеш середину.
2. Більше думай і тоді вирішуй.
3. Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру.
4. З видимого пізнавай невидиме.
5. Не за обличчя судіть, а за серце.
6. Пізнаєш істину — відійде тоді у кров твою сонце.
7. На новий путівець шукай нові ноги.
8. Не називай солодким те, що породжує гіркоту (Г. Сковорода).

Які вислови називають афоризмами? Навести приклади крилатих висловів відомих вам письменників, громадських чи політичних діячів. Чи всі афоризми оформлюються у формі односкладних речень?Дослідження-зіставлення

Зіставити пари речень. Визначити в них головний член, схарактеризувати його (указати на спосіб, час, особу, число). Дослідити, у яких реченнях головний член указує на визначену особу, у яких — на невизначену, а в яких — на узагальнену.

1. Чим довше дивишся на зорі, тим більше набираєш певності
(Є. Гуцало)
Не намучишся — не научишся (Нар. творчість)
2. Оглядаєтеся по боках, намагаєтеся запримітити щось
(Є. Гуцало)
Шукайте і знайдете (Р. Декарт)
3. Пісенним символом українців віддавна вважають соловейка (О. Потапенко)На те коня кують, щоб не спотикався (Нар. творчість)
4. Прочитай уважно теоретичний матеріал підручникаРоби для інших, учись для себе (Нар. творчість)
5. Дослідіть стилістичну функцію односкладних речень у мовленніЯк парость виноградної лози,

Плекайте мову (М. Рильський)

Якщо головний член узагальнено-особових речень виражається тими самими морфологічними ознаками, що і в означено-особових і неозначено-особових, то що виступає основним засобом розрізнення цих синтаксичних конструкцій?

Творче моделювання

Змоделювати народні вислови, дібравши їхнє продовження з другого стовпчика.

1. Довго спатимеш —

2. До роботи не силуйте,

3. Звабиш калачем —

4. З’ївши калач,

5. Їсть за вола,

6. Лежачи на боці,

7. Нагодують калачем,

8. На печі

9. Не сиди, склавши руки,

не відженеш і бичем.

то не буде й скуки.

вертаєшся до хліба.

а до їди — таки бийте.

та й у спину — рогачем.

а робить за комара.

не встигнеш і до самої ночі.

щастя шукає.

з боргами вставатимеш.

Визначити спосіб морфологічного вираження головного члена. Зробити висновок, якими формами дієслова може виражатися головний член узагальнено-особових речень.

Дослідження-моделювання

Змоделювати перші дві строфи вірша В. Сосюри. Довести, що в поезії вжито односкладні узагальнено-особові речення.

(Любити) Україну, як сонце, (любити), як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, (любити) у годину негоди.

(Любити) Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну (В. Сосюра).

Визначити, чим ускладнені односкладні речення.

ІV. Узагальнення й систематизація вивченого

Лінгвістична гра «Третє зайве»

У кожній групі речень визначити «зайву» синтаксичну конструкцію. Свій вибір обґрунтувати.

І1. Люби свій край. Всю душу солов’їну і серця жар віддай йому в піснях (В. Сосюра).

2. Люблю України коханої небо, що буде, люблю, й що було (В. Сосюра).

3. За всіх скажу, за всіх переболію (П. Тичина)

ІІ1. Собори душ своїх бережіть, друзі (О. Гончар).

2. Поспішайте робити добро! (О. Довженко).

3. Людина починається з добра! (Л. Забашта)

ІІІ1. Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь! (Т. Шевченко).

2. Отак сидиш і думаєш… (Остап Вишня).

3. Вік живи — вік учись (Нар. творчість)

VІ. Домашнє завдання
Виписати з «Кобзаря» Шевченка 4–5 узагальнено-особових речень. Виділити в них головний член.

УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *