ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда за запитаннями (приклади можливих запитань)

Яке речення називається складним?

На які дві групи поділяються складні речення за способом зв’язку?

Чи можна поставити запитання від однієї частини складносурядного речення до іншої?

Чи рівноправні частини у складнопідрядному реченні? У чому це виражається?

Назвіть сполучники сурядності й підрядності.

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Лінгвістичний аналіз

Випишіть із поданих речень складні, визначте граматичні основи, кількість частин. Поясніть художньо-виражальні засоби поетичної мови.

1. Не повернуть козаки з походу, Не заграють сурми на зорі… Будуть вік стояти біля броду Посивілі верби-матері.

2. Я хотів би, як ти, прожити, щоб не тліти, а завжди горіть…

3. Я для тебе горів, Український народе, Тільки, мабуть, Не дуже яскраво горів.

4. Ображайся на мене як хочеш, і презирством убий мене — Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне.

5. І будеш ти у кожному диханні, і будеш ти навіки при мені
Гасить зірки очима на світанні,
Палить мене в безжальному вогні (З творів В. Симоненка).

Серед наведених речень знайдіть такі, у яких між сурядними реченнями кома не ставиться. Назвіть усі пунктограми.

1. Де-не-де біля ярів синіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (М. Стельмах).

2. В лісі озиваються співи солов’їні і всі голоси весняної ночі.

3. Мавка, зачарована, тихо колишеться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз…

4. По білих снах рожевії гадки легенькі, гаптували мережки, і мрії ткались золото-блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні…

5. Ронила сльози дрібнії, збирала в кінви срібнії…

6. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає (З творів Лесі Українки).

Знайдіть безсполучникові складні речення, поясніть розділові знаки у них.

1. Гляди, не забудь: людиною будь!

2. Не всяка стежечка без спориша, не в кожної людини добра душа.

3. Вік прожить — не поле перейти.

4. Хлопці б’ються чортзна за що: хоч красива, та ледащо.

5. Рідної матері слівце — як літнє сонце: бо хоча й єсть на світі хмарненько, а все-таки від нього тепленько.

6. Закинь назад — попереду знайдеш.

7. Є — слово, як мед, солодке; нема — слово, як полин, гірке.

8. Земля наша мати: всіх зрівняє і помирить (Народна творчість).

Переклад тексту

Перекладіть текст українською мовою. Поясніть розділові знаки у складних реченнях із підрядними означальними та з’ясувальними.

У большинства из нас довольно высокое мнение о своей личности, какой та является сейчас. Но через сорок лет, возможно, будем смеяться над тем, какие мы сейчас. Элберт Хаббард сказал: «Каждый человек хотя бы в течение пяти минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Зачем ждать, чтобы враги критиковали нас или нашу деятельность? Давайте станем для себя самым суровым критиком» (За Д. Карнегі).

Синтаксичне моделювання

Накресліть моделі складнопідрядних речень, визначте типи підрядних.

1. А через рік померла удова.
Зосталась хата і городу латка,
І на могилі — квіти і трава,
І честь, яку не зрадила солдатка.

2. Неначе тіло без душі,
Оселя, де немає жінки.

3. Вона мене навідує щоніч,
Як не хитруй — нічого не сховати.
Стоїть за крок і не відводить віч, і не збагнеш,
Вітчизна то чи мати (З творів М. Луківа).

4. А цей ночами все сичить і свище, хоч вже перетворивсь на порошок:
— Чого могила у сусіда вища і домовина довша на вершок?.. (В. Симоненко).

Правописний практикум

Вставте, де потрібно, пропущені розділові знаки, літери, апостроф, розкрийте дужки.

1. Ущухнуло море і хвилі вляглися (Є. Гребінка).

2. На очах згорталося листя вільхи і вис..хала, мов на в..летенс..кій черені, висока болотяна трава (Ю. Збанацький).

3. Сонце йому отьмар..лось і світ пот..манів (С. Васильченко).

4. Пригадалось малярство мрії і з нутра стала підійматись якась могуча міцна сила (С. Васильченко).

5. Ось ранок синім возом їде і сонця сніп в..с..ло в..зе (Б.-І. Антонович).

6. Саме тут на біл..ватому обрії неба виник із темної пелени Дніпра Монастирс..кий острів і проти нього над скелями Дніпра визначилась біленька хатина старого Глоби (А. Коптілов).

7. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві (М. Рильський).

8. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба (М. Коцюбинський).

9. Зараз тільки сухе бадил..я стовбурчилось на городі та стр..міло соня..ничиння (О. Довженко).

10. Повертає хлопець голову і на одному з сухих д..рев бачить наряджену в шовк і дорогий оксамит з (синьо)зеленими переливами пташку (Ю. Збанацький).

11. Ось лапата рука зач..пила його за голову й зразу обтрусило всього снігом (Панас Мирний).

12. За хвилину двері рвучко ро..чахнулися і на порозі з..явився д..ректор (Ю. Смолич).

13. Зв..ртаємо на вулицю з трамвайною колією і нас наздог..няє вантаж..вка (В. Шевчук).

14. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи (У. Самчук).

15. Ч..рне ворон..я сідало гр..мадами на сніг і знов здіймалося з місця (М. Коцюбинський).

16. Потім почали т..кти річечки по вул..цях і стала парувати земля на сонечку (В. Винниченко).

17. Нове століт..я вже на видноколі і час новітню створює красу (Л. Костенко).

VII. Домашнє завдання

Напишіть твір на одну із запропонованих тем: «Найсучасніша професія», «Місце жінки у сучасному світі», «Наскільки прийнятний американський спосіб життя у нашому суспільстві», використовуючи різні види складних речень.

ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *