Урок № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, українська література, 11 клас

Урок № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, українська література, 11 клас

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

 

 

 

ХІД УРОКУ № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, українська література, 11 клас

 

I. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку

 

II. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи
Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., II рівня — 2 б., III рівня — 3 б.

 

III. Проведення тестової контрольної роботи

Варіант І

Рівень І
Визначте правильне твердження.

1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій
а) Шість
б) Сім
в) Вісім
г) Десять

2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського
а) «Майстер корабля»
б) «Вершники»
в) «Чотири шаблі»
г) «Жива вода»

3. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Підмогильного:
а) «Остап Шаптало»
б) «Невеличка драма»
в) «В епідемічному бараці»
г) « Місто »

4. «Королем українського тиражу» сучасники називають
а) В. Підмогильного
б) Остапа Вишню
в) Б.-І. Антонича
г) О. Турянського

5. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літературному розвитку
а) В. Підмогильного
б) Ю. Яновського
в) Отапа Вишні
г) М. Куліша

6. Прозовим твором Б.-І.Антонича є
а) «Зелена євангелія»
б) «Книга Лева»
в) «Привітання життя»
Г «Три мандоліни»

Рівень II
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.
2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором).
3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турянського).

Рівень III
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
• «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»;
• «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;
• «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».

 

Варіант II

Рівень І
Визначте правильне твердження.

1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського
а) «Майстер корабля»
б) «Подвійне коло»
в) «Чотири шаблі»
г) «Жива вода»

2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості…»,— так писав ще в 50-х рр. XX ст. Г. Костюк у діаспорі про
а) Ю. Яновського;
б) Остапа Вишню
в) В. Підмогильного
г) М. Куліша

3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є
а) «Як засмажити коропа»
б) «Як варити і їсти суп із дикої качки»
в) «Дика гуска»
г) «Дикий кабан,або вепр»

4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю
а) М. Старицького
б) І. Карпенка-Карого
в) О. Олеся
г) В. Винниченка

5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають
а) «Три перстені»
б) «Зриви і крила»
в) «Вітражі й пейзажі»
г) «Привітання життя»

6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження
а) Наддніпрянського українського професійного театру
б) Українського етнографічно-побутового театру
в) Харківського театру імені І. Франка
г) Театру «Березіль»

Рівень II
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента.
2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’ єсах М. Куліша.
3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Антонича).

Рівень III
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
• «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Яновського»;
• «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Турянський);
• «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича).

 

IV. Підсумок уроку

 

V. Домашнє завдання
Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».

 

Урок № 32 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930 рр. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, українська література, 11 клас

 

Повернутися на сторінку Конспекти української літератури, 11 клас

Комментарии закрыты.