КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ 1920-1940-Х РР.», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота за темою «Проза та драматургія 1920-1940-х рр.», зарубіжна література

Перебіг заняття Контрольна робота за темою «Проза та драматургія 1920-1940-х рр.», зарубіжна література

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова до написання циклу оповідань «Нотатки юного лікаря»?
а) Робота лікарем за отриманим фахом;
б) розповіді знайомого лікаря;
в) переданий рукопис лікаря, загиблого під час Першої світової війни;
г) тривале перебування в лікувальних закладах через хворобу.

2. Світосприйняття якого соціального прошарку зображено у прозі та драматургії М. Булгакова?
а) Робітничого класу;
б) інтелігенції;
в) селянства;
г) дворянства

3. У якій зі своїх драм Б. Брехт закликає глядача до походу проти війни?
а) «Тригрошова опера»;
б) «Барабани вночі»;
в) «Добра людина з Сезуана»;
г) «Матінка Кураж та її діти».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Визначте одну з характерних рис творчості М. Булгакова:
а) настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;
б) зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри смислів;
в) протиставлення вічних засад духовного буття історичній сучасності в усіх її вибухових і спотворених виявах;
г) утвердження активно-творчого ставлення до життя

5. Які історичні події слугували тлом для розповіді про маркітантку Анну Фірлінґ?
а) Першої світової війни;
б) Столітньої війни;
в) Тридцятирічної війни;
г) франко-прусської війни.

6. Визначте одну з ознак «епічного театру»:
а) дія;
б) глядач співпереживає;
в) глядач вивчає;
г) сприймання консервується.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Які філософсько-моральні проблеми розкриває роман майстра?
а) Зрадництва;
б) влади і народу;
в) морального злочину, скоєного під тиском страху;
г) духовних шукань;
д) морального вибору.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» оголено справжню сутність кожної людини та явища?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Які життєві обставини спонукали М. Булгакова звернутися з листом до уряду СРСР?
а) Бажання виїхати за межі країни, щоб зібрати матеріал для нової книги;
б) позбавлення умов для творчого і фізичного виживання;
в) усвідомлення необхідності проведення реформ у сфері культури;
г) необхідність виступити на захист опального літератора

2. На сторінках рукопису якого твору М. Булгаковим було зроблено напис: «Дописати раніше, ніж померти»?
а) «Біла гвардія»;
б) «Театральний роман»;
в) «Останні дні»;
г) «Майстер і Маргарита».

3. Яку професію обрав Б. Брехт?
а) Медицину;
б) журналістику;
в) юриспруденцію;
г) філологію.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Кого з персонажів роману «Майстер і Маргарита» Воланд карає за порушення моральних норм?
а) Понтія Пілата;
б) Левія Матвія;
в) Степана Лиходєєва;
г) Азазелло.

5. Яку роль відіграють авторські ремарки-вступи, що висвітлюють основні події кожної з картин-епізодів п’єси «Матінка Кураж та її діти»?
а) Допомагають глядачеві не стільки переживати події, скільки спостерігати за ними та розмірковувати над ними;
б) сприяють кращому сприйняттю глядачем образу за допомогою додаткової авторської характеристики;
в) виявляють авторське ставлення до дійових осіб і подій п’єси;
г) скеровують дії режисера-постановника п’єси та акторів, які виконують провідні ролі

6. Б. Брехт відомий у світі як:
а) автор модерністської прози;
б) видатний режисер;
в) автор кіносценаріїв;
г) відомий журналіст

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Хто із героїв п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» гине?
а) Матінка Кураж;
б) Катрін;
в) фельдфебель;
г) Швейцеркас;
д) Ейліф;
е) Анна Фірлінґ.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у п’єсі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» оголено справжню сутність кожної людини та явища?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене впродовж І семестру. Підготуватися до уроку узагальнення знань

Контрольна робота за темою «Проза та драматургія 1920-1940-х рр.», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *