СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е У СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, українська мова

Хід заняття Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота над текстом (навчальне читання вголос)

Прочитати текст, додержуючись орфоепічних норм. Дібрати заголовок. Виписати слова, утворені складанням основ, розібрати їх за будовою. Була тепла, ясна осінь. Повітря прозоре, тихе. На заході, під безхмарним небом, стояло здорове золоте сонце. Під його скісним промінням золотом сяяло жовтогаряче листя лип та беріз. Надворі падолист, а здавалось, що то золото капає на землю з дорогих шат. Зеленіли темним листом крислаті яблуні, рожевіли делікатними сутінями грушки. Сухолист дощем спадав з дерев (За М. Коцюбинським).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Створення проблемної ситуації

Пропонується з’ясувати, за допомогою чого об’єдналися в одне слово дві основи виписаних із попереднього тексту слів: жовтогаряче, щирозолоті, падолист, сухолист.

За яких умов складні слова пишуться разом, а за яких — через дефіс?

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Коментар. При творенні складних слів уживаються сполучні звуки о, е (є): місяцехід, водограй. В окремих випадках сполучні звуки відсутні: триярусний, всюдихід.

Правопис складних слів

Пишуться разомПишуться через дефіс
Якщо утворені від підрядного словосполучення: борода сива — сивобородий Якщо утворені від сурядних сполучень слів (ці слова можна з’єднати сурядним сполучником): історичний і культурний — історико-культурний. Винятки: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, сліпоглухонімий, хитромудрий, зловорожий
Усі складноскорочені слова та похідні від них: універмаг, музучилище Повторення того самого слова з метою підсилення його значення: довгий-довгий, тихо-тихо
Усі слова з першими частинами: авіа-, фіто-, електро-, кіно- й под.Поєднання синонімічних або антонімічних слів: купівля-продаж, плаче-ридає
Усі слова, які є загальними назвами, з першими частинами пів-, напів-, полу-: півсела, піваркуша, напівсон. Але власні назви — через дефіс: пів-Києва, пів-АнгліїСлова із тим самим коренем, але з різними префіксами, суфіксами, закінченнями: старий-престарий, мало-помалу
Близькі за значенням слова, що передають одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-доля (талан)
Складні слова іншомовного походження: вакуум-апарат, екс-чемпіон, рок-опера і под.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Словниковий диктант

Під диктовку записати слова, пояснюючи свій вибір. Штаб-офіцер, яхт-клуб, шприц-машина, шовкоподібний, школа-інтернат, червоно-коричневий, чавуносховище, північно-східний, західнослов’янський, рентгеноклінічний, експедиційно-транспортний, сінофуражний, скляно-керамічний, сироробний, сінов’язалка, напівтемрява, півночі, пів-Дніпра.

Творче конструювання

Із поданих слів утворити складні слова, уживаючи єднальні голосні. Пояснити правопис за допомогою правила. Увести деякі з них у прості речення, ускладнені однорідними членами.

Сьогодні, день; овочі, сховати; низький, хмари; північ, схід; багато, багато; жовтий, гарячий; зелений, коричневий.

Розтлумачити подані фразеологічні звороти. Увести їх у 5—6 самостійно складених речень на тему «Чарівність бабиного літа».

За тридев’ять земель, збігло за водою, як сніг на голову, хоч греблю гати. Довідка: далеко; непомітно і безповоротно; несподівано, раптово; багато.

Гра «Чи знаєте ви тварин?»

Клас ділиться на 5—6 груп, кожна з яких виконує завдання гри.

Назвати і записати по черзі складні слова — назви тварин. Указати на те, як з’єднані в них основи. Перемагає та команда, яка добере більше прикладів.

Гра «Кращий знавець складних слів»

Назвати і записати складні слова, до яких входить корінь воз-, вод-, роб-. Розібрати слова за будовою. Перемагає в групі той учень, який назве останнє слово зі згаданою основою.

Орфографічна правка

Прочитати слова. З’ясувати, чи всі вони відповідають орфографічним нормам. Записати правильні варіанти, аргументуючи свій вибір. Південно-український, кримсько-татарський, сніжнобілий, військовоспортивний, військовозобов’язаний, літературно-художній, червоногарячий, жовтоблакитний, лісо-степовий, мініспідниця, віце-президент, водо-грай, контр-адмірал, зірви голова.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які слова називаються складними?

2. Як з’єднуються частини складних слів?

3. За яких умов складні слова пишуться через дефіс?

IX. Домашнє завдання

1. Усно скласти твір у науковому стилі на лінгвістичну тему «Складні слова та їх правопис».

2. Виписати з орфографічного словника 10—15 складних слів, що пишуться разом і через дефіс. Пояснити їх правопис за допомогою правил. Два слова розібрати за будовою.

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *