ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Варіант І

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Укажіть автора твору «Веснівка»:
а) В. Забіла;
б) П. Гулак-Артемовський;
в) М. Шашкевич;
г) М. Костомаров.

2. Матер’ю для Енея була (І. Котляревський «Енеїда»):
а) Сівілла;
б) Венера;
в) Юнона;
г) Амата.

3. Хто з митців слова так охарактеризував Г. Квітку-Основ’яненка: Тебе люде поважають, / Добрий голос маєш, / Співай же їм, мій голубе?
а) М. Костомаров;
б) Є. Гребінка;
в) В. Забіла;
г) Т. Шевченко.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Герої яких творів були сиротами?
а) «Хлопцюга приблудний» (М. Петренко «Небо»);
б) Василь (Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»);
в) Олена Йосипівна (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»);
г) дівчина (Є. Гребінка «Українська мелодія»);
д) Петро (І. Котляревський «Наталка Полтавка»).

5. Визначте основні риси, характерні для сентименталізму як літературного напряму:
а) збереження класицистичної тенденції поділу героїв на позитивних і негативних;
б) збереження виняткових людей у незвичайних обставинах;
в) намагання показати особистість у рухах, думах, почуттях, прагненнях;
г) культ почуття, культ природи;
д) утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів.

6. Укажіть характеристики героїв твору Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»:
а) «Вона дівка-козир, чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, а худоби і грошей до ката…» (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»);
б) «…Був парень на усе село, де жив. Батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, між товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не вживавсь» (Наум Дрот);
в) «…Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний…» (Василь);
г) «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте…» (Маруся);
д) «…Дванадцять год учився у дяка в школі; у год вчистив граматику, два годи вчив часословець, півчварта года сидів над Псалтирем і з молитвами зовсім вивчив, та півп’ята года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах» (Прокіп Пістряк);
е) «Їх турбувало лише те, що не було дітей, і не знали вони, кому дістанеться їх добро після смерті. А в них було й воликів пар з п’ять, була й шкапа, були й батраки…» (Наум і Настя).

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між жанром пісень та їх назвами, які використав І. Котляревський у творі «Наталка Полтавка»:

1) Сатирична

2) Гумористична

3) Лірична

4) Бурлацька

а) «Де згода в сімействі»

б) «Та йшов козак з Дону»

в) «Дід рудий, баба руда»

г) «Всякому городу нрав і права»

д) «Чого вода каламутна»

Ключ: 1 — г, 2 — в, 3 — д, 4 — б. 8.

Установіть відповідність між назвою пісні і її виконавцем (І. Котляревський «Наталка Полтавка»):

1) «Всякому городу нрав і права»

2) «Що за того Петруся била мене матуся»

3) «Ой під вишнею, під черешнею»

4) Видно шляхи полтавськії»

а) Терпилиха

б) Возний Тетерваковський

в) Наталка

г) Микола

д) Виборний Макогоненко

Ключ: 1 — б, 2 — г, 3 — д, 4 — в.

9. Установіть відповідність між героєм поеми «Енеїда» І. Котляревського і його характеристикою:

1. Нептун

2. Евріал

3. Турн

4. Цірцея

а) Він іздавна був дряпічка, / Почув Енеїв голосок, / Шатнувся зараз із запічка. (Нептун)

б) Був молоденький, / Так годів з дев’ятнадцять мав; / Та був Одвага і завзятий. (Евріал)

в) Бабище старая, / Крива, горбатая, сухая, / Запліснявіла, вся в шрамах; / І як в намисті, вся в жовнах. (Сівіла)

г) Не в шутку молодець був жвавий, / Товстий, високий, кучерявий, / Обточений, як огірок. (Турн)

д) Люта чарівниця / І дуже злая на людей, / Які лиш не остережуться, / Тих переверне на звірей. (Цірцея)

Ключ: 1 — а, 2 — б, 3 — г, 4 — д.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:

а) «У нас хоть трохи хто тямущий, / Уміє жить по правді сущій, / То той, хто з батька, та здере»(за творами І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка);
б) «Кохання, яке змушує людину страждати» (за творами поетів-романтиків);
в) «Щастя в розумінні героїв твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського»;
г) «Всяка сатира, яка кусається, багата на мораль» (за твором Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».

Варіант ІІ

Початковий рівень (3 б.)

Визначте одну правильну відповідь:

1. Герой якого твору вирішив продовжити власне життя у водах морських?
а) Сирота (М. Петренко «Небо»);
б) Нелюб (Є. Гребінка «Українська мелодія»);
в) Рибалка (П. Гулак-Артемовський «Рибалка»);
г) Еней (І. Котляревський «Енеїда»).

2. Кого із зазначених нижче письменників названо батьком української прози:
а) Г. Квітку-Основ’яненка;
б) П. Гулака-Артемовського;
в) М. Петренка;
г) І. Котляревського.

3. Кому із письменників належать поетичні рядки, адресовані І. Котляревському: «Ті вічні пісні, ті єдинії спадки / Взяли собі друзі поети-нащадки / І батьківським шляхом пішли?»
а) Лесі Українці;
б) Панасу Мирному;
в) Т. Шевченку;
г) Г. Сковороді.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Вилучіть імена героїв, які не діють у творі Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»:
а) Левко Цьомкало;
б) Горпина Терпилиха;
в) Талимін Левурда;
г) Олена Кубраківна;
д) Наум Дрот.

5. Укажіть основні риси, характерні для романтизму як літературного напряму:
а) ідеалізація патріархальних відносин;
б) наявність фантастики;
в) прагнення не відтворити, а перетворити дійсність;
г) домінування чіткої ієрархії морально-етичних цінностей;
д) показ непересічних подій, найчастіше трагічних.

6. Укажіть, які з наведених нижче висловлювань належать Наталці, героїні п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського:
а) «Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої»;
б) «В городі вистроєний великий будинок. Туда ввечері з’їжджаються пани і сходяться всякі люди, хто заплатити може, і дивляться на комедію»;
в) «Ніхто не віда, хто як обіда»;
г) «Ат, живемо і маємося, як горох при дорозі: хто не схоче, той не вскубне»;
д) «Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха»;
е) «Знайся кінь з конем, а віл з волом».

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між особливостями походження пісень та їх назвою, які використав І. Котляревський у творі «Наталка Полтака»:

1) Авторські

2) Фольклорні в обробці письменника

3) Літературні в обробці письменника

4) Народні

а) «Ой я дівчина полтавка»

в) «Чого являєшся мені у сні?»

б) «Ой під вишнею, під черешнею»

г) «Ворскла, річка невеличка»

д) «От юних літ».

Ключ: 1 — а, 2 — г, 3 — д, 4 — б.

8. Установіть відповідність між назвою пісні та її виконавцем (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»).

1) «Віють вітри, віють буйні».

2) «Гомін, гомін по діброві»

3) «У сусіда хата біла»

4) «От юних літ не знал любові»

а) Возний Тетерваковськийб) Виборний Макогоненков) Микола

г) Наталка

д) Петро

Ключ: 1 — г. 2 — в, 3 — д, 4 — а.

9. Установіть відповідність між героєм «Енеїди» І. Котляревського і його характеристикою:

1) Тібр

2) Венера

3) Латин

4) Тезіфона

а) «Без того ж завжди був тихенький, / Як всякий дід старий слабенький, / В чужеє діло не мішавсь». (Латин)

б) «Старий дідище, / Обшитий ввесь очеретом; / Він був собі ковтуновантий, / Сідий, в космах і пелехатий». (Тібр)

в) «Прибігла фурія із пекла, / Єхидніша од всіх відьом, / Зла, хитра, злобная, запекла, / Робила з себе скрізь содом». (Тезіфона)

г) «Білолика, красна, / Курносенька, очима ясна / І вся, як з кров’ю молоко; / Духи од себе іспускала. (Венера)

д) «Що матір’ю була богів; / Ізмолоду була не промах, / Коли ж як стала без зубів, / То тілько на печі сиділа. (Цібелла)

Ключ: 1 — б, 2 — г, 3 — а, 4 — в.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть» (за твором І. Котляревського «Енеїда»);
б) «Нев’януча краса дівчини Полтавки» (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»);
в) «»Конотопська відьма” Г. Квітки-Основ’яненка — казка чи життєва реалія?»;
г) «Кохання — це насолода чи страждання?» (за творчістю поетів-романтиків).

Варіант ІІІ

Початковий рівень

Визначте одну правильну відповідь

1. Ідеальний образ бідняка:
а) Петро (І. Котляревський «Наталка Полтавка»);
б) Низ (І. Котляревський «Енеїда»);
в) ліричний герой (М. Петренко «Небо»);
г) Левко Цьомкало (Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»).

2. Жанр твору П. Гулака-Артемовського «Рибалка»:
а) притча;
б) поезія-казка;
в) балада;
г) романс.

3. Кого І. Франко назвав «батьком народного галицько-руського письменства»?
а) Я. Головацького;
б) І. Вагилевича;
в) М. Шашкевича;
г) В. Забілу.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Художні засоби, які містить поезія В. Забіли «Соловей»:
а) метафора;
б) метонімія;
в) епітет;
г) порівняння;
д) риторичний оклик.

5. Основні риси, характерні для реалізму як літературного напряму:
а) тяжіння до зображення людини в її взаємодії із середовищем;
б) відтворення життя «у формах самого життя»;
в) провідний критерій художності — вірність дійсності;
г) ліричний герой перебуває в гармонії з природою і природним життям;
д) Велика увага приділяється соціально-побутовому фонові часу.

6. Які з наведених цитат характеризують Явдоху Зубиху (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»)?
а) «Вона як удень, то і стара, а як сонце заходить, так вона і молодіє, а у саму глуху північ стане молоденькою дівчинкою»;
б) «Природжена відьма, що і в воді з каменюками не тоне, і дощі з неба краде, і мару на людей насила»;
в) «Єхидна прелюта, похитила дождєвиє каплі і скрила у себе у чванці або у іншому місцеві»;
г) «Нікуди її по-людськи ховати, виволокли за село, зарили ниць у яму, прибили осиковим кілком та зверху і заплішили, щоб ще не скочила»;
д) «Змолоду давила зінське щеня, зніма остуду, переполох вилива, злизує від уроків, соняшниці заварює».

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між жанром пісень та їх назвою (за твором І. Котляревського «Наталка Полтавка»):

1) Історична

2) Лірична

3) Гумористична

4) Сатирична

а) «Всякому городу нрав і права»

б) «Ворскло, річка невеличка»

в) «Віють вітри, віють буйні»

г) «Ой під вишнею, під черешнею»

д) «Гомін, гомін по дуброві».

Ключ: 1 — д, 2 — в, 3 — г, 4 — а.

8. Установіть відповідність між назвою пісні та її виконавцем (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»):

1) Петро

2) Виборний Макогоненко

3) Наталка

4) Терпелиха

а) «Чи я тобі, дочко, добра не желаю»

б) «Вітер віє горою»

в) «Та йшов козак з Дону, та з Дону додому»

г) «Дід рудий, баба руда»

д) «Начинаймо веселиться»

Ключ: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А.

9. Установіть відповідність між героєм «Енеїди» і його характеристикою:

1) Дідона

2) Венера

3) Ремул

4) Плутон

а) От я так чисто сиротина / Росту, як при шляху горох; / Без нені, без отця дитина, / Еней — отець, а неня — бог. (Низ)

б) …Рутольської породи, / Троюрідний був Турну сват, / Хвастун і дурень од природи, / Що не робив, то все не в лад. (Ремул)

в) Пекельний, гаспидський коханець, / Іще себе там не нагрів? / У світі нашими бідами / Не погорює ні на час. (Плутон)

г) Розумна пані і моторна, / Для неї трохи син імен; / Трудяща, дуже працьовита, / Бідняжка — що була вдова. (Дідона)

д) Фурцює добре, навісна. / То для когось уже свашкує, / Для сього тяжко поспішна. (Венера)

Ключ: 1 — г, 2 — д, 3 — б, 4 — в.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Не розглядівши, кажуть, броду, не лізь протогом першим в воду, бо щоб не насмішив людей» (за програмовими творами І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка);
б) «Роль пісні у самохарактеристиці героїв п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»;
в) «»Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка — сміх крізь сльози»;
г) «Життя без любові схоже на сухе дерево» (а творами поетів-романтиків»).

VІ. Домашнє завдання

Підготувати інформацію за темою «М. Гоголь — український письменник», знати ідейний зміст його оповідання «Вечір проти Івана Купала».

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *