ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Творення і правопис складноскорочених слів, українська мова

Хід заняття Творення і правопис складноскорочених слів, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Вибірково-дослідницька робота

Прочитати виразно уривки з поезій. Виписати слова, утворені лекси-ко-синтаксичним способом словотворення (злиття сполучень слів). Дослідити, від чого залежить написання складноскорочених слів.

МІНУС СОРОК П’ЯТЬ

На просіку, між кедри і модрини,
У «ватниках» стосилі КрАЗи мчать.
Достоту все, як бути і повинно, —
На трасі БАМу — мінус сорок п’ять.
(М. Братан)

***
Техніка — землею й небесами.
Всюди й мови: НТР.
А над полем — жайворон. Той самий.
Що про нього скажемо тепер?
(М. Братан)

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Правопис складноскорочених слів. Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

1. Якщо складноскорочені слова називають одиничні установи, то вони пишуться з великої літери: Херсоноблгаз, Укрдніпроенерго.

2. Якщо складноскорочені слова є загальними назвами, то вони пишуться з маленької літери, наприклад: медколедж, завгосп, начсклад, зоопарк.

3. Складноскорочені слова, утворені з початкових (ініціальних) букв, пишуться великими літерами: КЄТ (Комісія європейських товариств), РУВС (районне управління внутрішніх справ), УМВБ (Українська міжбанківська валютна біржа).

4. Скорочення змішаної форми (сполучення ініціальної абревіатури з усіченою частиною слова) пишеться разом тоді, коли воно при читанні вимовляється як одне слово: санбат.

5. Разом пишуться складноскорочені назви, які є частковими скороченнями всіх складових компонентів (універсам) чи поєднанням скорочень та повних слів (медінститут).

6. В ініціальних абревіатурах, які вживаються на позначення марок машин і механізмів, цифри, що стоять перед абревіатурою, пишуться разом; якщо після неї, то відділяються дефісом: «Славутич 51ТЦ—311Д».

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Система творчих завдань

Подані сполучення слів перетворити в абревіатури і поясніти їх правопис. Визначити спосіб творення цих слів. Увести 2—3 абревіатури у прості речення, ускладненні однорідними членами.

Українська академія аграрних наук, Українська повстанська армія, дитяча музична школа, державний бюджет, державна автомобільна інспекція, державне виробниче об’єднання, Державний комітет України з водного господарства, Державний комітет земельних ресурсів, завідуючий гаражем, дитяче містечко.

Довідка: УААН, УПА, ДМШ, держбюджет, ДАІ, Держводгосп України, Держкомзем, завгар, дитмістечко.

Подані абревіатури ввести у словосполучення, записати їх, правильно визначаючи рід.

АТП, АЕС, АСУ, БМУ, ВАЗ, ВАТ, ВКО, ГУВС, ДВК, ДМП, ДМШ, ДКБ.

Довідка: автотранспортне підприємство, атомна електростанція, автоматизована система управління, будівельно-монтажне управління, Волзький автомобільний завод, відкрите акціонерне товариство, виробничо-комерційне об’єднання, Головне управління внутрішніх справ України, дільнична виборча комісія, державне мале підприємство, дитяча музична школа, дослідницько-конструкторське бюро.

Мовознавчі ігри

Гра «Перший склад за вами»

До записаних частин слів додати склад, що являє собою першу частину складноскороченого слова.

…див, …маг, …бриг, …госп, …орг.

Гра «Знайди четверте зайве»

Прочитати групи складноскорочених слів. З’ясувати, яким способом вони утворені. Знайти «четверте зайве», пояснити свій вибір.

1. ПТУ, ВМФ, оргбюро, УНР.

2. Держкредит, зарплата, УТ—2, військком.

3. Сількор, Донбас, НАН України, техмінімум.

4. ТСН, ГЗМ-205Д, держзамовлення, КПУ.

5. Мінфін, старпом, СНД, фізкультура.

VII. Систематизація й узагальнення вивченого

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Як творяться складноскорочені слова?

2. Як пишуться складноскорочені слова, якщо вони називають одиничні установи?

3. Як пишуться складноскорочені слова, якщо вони є загальними назвами?

4. У чому особливості правопису складноскорочених слів, утворених з початкових (ініціальних) букв?

IX. Домашнє завдання

1. Дібрати до кожного правила правопису складноскорочених слів 2—3 приклади.

2. Виписати з підручників історії або географії до п’яти речень з абревіатурами. Пояснити їх правопис за допомогою правила.

3. Дібрати для мовознавчої гри «Розгадай абревіатуру» 2—3 приклади ініціальних абревіатур.

Творення і правопис складноскорочених слів, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *