НАПИСАННЯ СЛІВ З ПІВ-. СЛОВОТВОРЧИЙ АНАЛІЗ САМОСТІЙНИХ ЧАСТИН МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови, українська мова

Хід заняття Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови, українська мова

Бесіда за питаннями з метою діагностування рівня навчальних досягнень з теми «Творення і правопис складних слів»

1. За яких умов складні слова з першою частиною пів- пишуться разом, а коли — через дефіс?

2. Як відрізнити твірне слово від похідного?

3. Що таке словотворчий ланцюжок?

IV. Виконання системи практичних завдань

Вибіркова робота

Прочитати текст уголос. Виписати слова, утворені морфологічними способами словотворення.

Володимир Великий — київський князь (980—1015), який свою державну діяльність почав із приєднання до Києва східнослов’янських союзів племен. Видатний політик і адміністратор, Володимир здійснив серію реформ: адміністративну, оборонну, судову, релігійну. За правління Володимира Святославовича Київська держава досягла кульмінації у своєму розвитку, стала найбільшою європейською державою, яка істотно впливала на міжнародні відносини, що Володимир прагнув зміцнити за допомогою шлюбів своїх дітей із представниками королівських династій окремих євопейських країн (За Л. Нєпран).

Зробити словотвірний аналіз 4—6 слів, які належать до різних самостійних частин мови за алгоритмом, поданим в уроці № 26 на стор. 118

Словниковий диктант

Записати під диктовку слова, пояснюючи правопис за допомогою правил.

Півоберт, пів-Європи, півкраїни, півострів, півдня, півозера, пів-Дніпра, напівсон, полумисок, пів-України, півстепу, напівживий, напівмертвий, одноосібний, різноплемінне, віровчення, кочовики-печеніги, доба Середньовіччя.

Творче конструювання

Скласти зі словами попередньої вправи прості речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями або вставними словами.

Лексико-орфографічна робота (навчальне редагування)

Прочитати текст. Знайти недоліки. Записати висловлювання, виправляючи помилки та аргументуючи свій вибір за допомогою правил. Значення виділених слів з’ясувати за тлумачним словником і записати в зошити.

Майже пів-території київської русі займали Закарпацька Русь і Тьмутаракань. Східнословянські союзи племен, які за часів правління Володимира були інкорпоровані до складу держави.

Напів богом був Володимир для народу в часи свого правліня, тому що будь-хто міх прийти на князівський двір, до князівського столу — такими були старовині звичаї словян: нагодувати голодного, дати притулок мандрівнику. Після смерті Великий був канонізований церквою й дістав ім’я «Святий», а в народі його прозвали Красним Сонечком (З журналу).

Творче конструювання

До поданих слів дібрати по 2—3 синонімічні фразеологічні звороти. Побудувати діалог, використовуючи фразеологічні звороти та складні слова з частинами пів-, напів- на основі тексту попереднього завдання.

Близько, далеко, рано, нічого не робити, далекий родич, розумна людина, радіти, жити.

Довідка: не за горами; під самим носом; на краю світу; у чорта на болоті; скільки ока; за тридесят земель; ні світ ні зоря; ще й на зорю не займалося; байдики бити; баглаї годувати; дурня валяти; сидні справляти; родич у десятому коліні; сьома вода на киселі; світла голова; з натоптаною головою; розуму не позичати; є олія в голові; не чути землі під собою; бути на сьомому небі; пити радість; співати од щастя; дорогу міряти; топтати стежку; верстати шлях.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Якої послідовності слід дотримуватися при словотвірному аналізі?

2. Що слід знати при написанні слів з частинами пів-, напів-?

3. Що нового ви дізналися про Володимира Великого?

VII. Домашнє завдання

1. Із додаткової літератури виписати цікаву інформацію (до 6 речень) про князювання Володимира Великого. Зробити словотвірний аналіз 6 слів, які належать до різних частин мови.

2. З орфографічного словника виписати по п’ять слів з частинами пів-, напів-, що пишуться разом і через дефіс.

3. Побудувати діалог на тему «Чому Володимира Святославовича назвали Великим?», використовуючи при цьому слова з пів-, напів-та фразеологічні звороти, які б означали такі поняття, як близько, далеко, рано, ледарювати, далекий родич, розумний, радіти та ін.

Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *