СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ. Актуалізація опорних знань з теми

Фронтальна бесіда за запитаннями

1. Які види складнопідрядних речень вам відомі?

2. Які граматичні особливості мають складнопідрядні реченняз підрядними означальними і з’ясувальними?

3. На які типи поділяють складнопідрядні з підрядними обставинними?

4. Чи може до складу складнопідрядних речень входити більшедвох підрядних частин?

Спостереження з елементами зіставлення

· На дошці записано два складнопідрядні речення. Учитель пропонує учням порівняти їхню будову і зробити висновок.

Щоб по-справжньому любити1, потрібно мати могутню духовну силу2 (В. Сухомлинський).Людина1, що не осягла великого труда людської любові2, здається мені первісною істотою, одягнутою в звірину шкіру1, яка притягла у свою печеру шматок мармуру і любується ним, не підозрюючи3, що в таємничих глибинах цього шматка прихована краса4 (В. Сухомлинський).

ІV. Сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу

Спостереження над структурою складнопідрядних речень з кількома підрядними

· Записати поетичні уривки, сформульовані у формі складнопідрядних речень. Знайти головну й підрядні частини. Визначити залежність підрядних частин. Накреслити лінійні схеми.

1. Не забувайте, звідки ви1 і хто ви2, Чиїх очей лежить на вас печать3. О. Довгий

2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, І музику палку, що ніжно серце тисне. М. Рильський

3. Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами…
М. Рильський

· Ознайомлення учнів із поняттям графічна схема.


Коментар. Окрім лінійних схем, для зображення складних речень можна використовувати і графічні схеми, які наочно відображають характер зв’язків частин складних речень. Зображуючи схематично складнопідрядне речення, головна частина (яке б місце в реченні вона не займала) завжди знаходиться на верхньому рівні, а підрядна — на рівень нижче, бо вона є залежною від головної. Розглянемо це на прикладах. Так, у реченні:

Якщо позабудеш стежину до хати1,
Яку дитинчам навпростець протоптав2,
І матір, і рід свій, і слово крилате1,—
То значить, чужинцем бездушним ти став3
Р. Братунь

головна частина стоїть після двох підрядних, проте на схемі зображається на верхньому рівні. Головній частині підпорядковане перше підрядне (підрядне умови Якщо позабудеш стежину до хати, і матір, і рід свій, і слово крилате), а друге підрядне (підрядне означальне Яку дитинчам навпростець протоптав) підпорядковане першому підрядному. Таку залежність називають послідовною й на схемі зображають так:

Якщо підрядні однорідні, то вони знаходяться на одному рівні, нижчому за головну частину. Лінії підрядності на схемі відходять з однієї точки. Наприклад, графічна схема першого поетичного уривка матиме такий вигляд:

Якщо ж підрядні неоднорідні, тобто по-різному залежать від головної частини (відповідають, як правило, на різні питання й відносяться до різних слів у головній частині), то лінії підрядності на схемі будуть відведені з різних точок. Отож графічна схема другого поетичного уривка виглядатиме так:

Опрацювання теоретичного матеріалу підручника

· Самостійне читання мовчки параграфа підручника й зіставлення власних висновків із прочитаним.

V. Закріплення здобутих знань у процесі практичної роботи

Вибірково-розподільна робота

· Виписати складнопідрядні речення за варіантами:
варіант 1 — з послідовною підрядністю;
варіант 2 — з неоднорідною (паралельною) підрядністю;
варіант 3 — з однорідною підрядністю. Свій вибір обґрунтувати. Накреслити графічні схеми.

1. З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне (О. Гончар).
2. Босими, потрісканими ногами Катерина йшла землею, яку орала й засівала, жала й обшаровувала важкою щербатою сапою, яку любила й проклинала, бо іншого вибору в неї не було (В. Яворівський).
3. Спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, які зв’язували наш народ, коли він був штучно поділений державними кордонами (О. Воропай).
4. Фундаментальні світоглядні поняття, ідеї та норми, якими живе людське суспільство, якими регулюються прагнення та стосунки всіх людей на землі, життя окремих народів, громади, сім’ї, окремої людини, називають морально-етичними вартостями (Омелян Вишневський).

· Визначити, яке речення є «зайвим». Пояснити чому. (Учитель звертає увагу учнів на ще один вид підрядності — комбіновану (або мішану) підрядність.

Так, зайвим є друге складнопідрядне речення, у якому поєднано однорідну підрядність з послідовною.

Робота з текстом

· Прочитати виразно текст, додержуючи правильної інтонації складнопідрядних речень. Визначити складнопідрядне речення з кількома підрядними, з’ясувати вид підрядності. Накреслити лінійну й графічну схеми.

…Серед літераторів трапляються такі, без яких їхня доба могла й спокійно обійтись, нічого істотного не втративши. А є такі, що стають виразниками свого часу, живими нервами його драм і борінь, що відтворюють у собі самий дух епохи, чия творчість стає мовби часткою нашого буття, часткою повітря. Симоненко такого типу поет. По таких читач вивіряє свої емоції, свої заповітні думи (За О. Гончаром).

Навчальне аудіювання

· Визначити на слух вид підрядності складнопідрядних речень з кількома підрядними. Накреслити графічні схеми.

1. Учені вважать, що «Велесова книга» — це історико-релігійна пам’ятка V–ІХ століть, у якій зібрано епічні твори наших предків про світ, природу, про богів, яким вони поклонялись (М. Слабошпицький).

2. Після того як «Дощечки Ізанбека» було розшифровано й перекладено, вони одержали назву, під якою й сьогодні знані в науці — «Велесова книга» (М. Слабошпицький).

3. Більшість дослідників зійшлося на думці, що літопис вийшов з-під пера генерального підскарбія Січі Романа Ракушки-Романовського, якого цілком заслужено вважають видатним державним діячем України другої половини ХVІІ століття (М. Слабошпицький).

4. Якщо ж уважно читати стародавні письмена, з’ясовується, що наші предки подекуди успішно перемагали різні хвороби, навіть робили складні хірургічні операції (О. Єфімов).

5. Декотрі дослідники, які вивчали англійські й ірландські мегаліти в минулому столітті, висловили припущення, що їх збудували римляни в епоху, коли вони окупували острови Великобританії та Ірландії (Г. Бурганський).

6. Тимко подумав, що він тепер не один, що йому є для чого жити на світі (Григорій Тютюнник).

Складання складнопідрядних речень з кількома підрядними (робота в групах)

· Поширити головну частину двома підрядними так, щоб утворилися складнопідрядні речення з різними видами підрядності.

Зразок

Добро — це насамперед щастя всіх людей

Добро, що нас оточує,— це насамперед щастя всіх людей, яке коштовне за всеДобро, що складається з багатьох чинників, що зароджується в дитинстві,— це насамперед щастя всіх людейНайбільша мета життя полягає в тому, щоб робити добро оточуючим, тому що добро — це насамперед щастя всіх людей
Складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністюСкладнопідрядне речення з однорідною підрядністюСкладнопідрядне речення з послідовною підрядністю

1. Велика мета добра починається з малого.
2. Мудрість — це розум, поєднаний з добротою.
3. Немає необхідності нена_видіти інші народи. 4. Основою життя є постійний обмін між організмом і довкіллям.

VІ. Систематизація й узагальнення вивченого на уроці

Синтаксичний розбір складнопідрядних речень з кількома підрядними

· Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок.

Мало хто знає, що чумацтво виникло в далекі часи Київської Русі, бо вже тоді з її земель вирушали в далекі мандри валки хоробрих і кмітливих людей. Саме тоді й було прокладено їхній основний маршрут, що називався Великим Чумацьким Шляхом, який подекуди перетинався зі знаменитим, знаним із давніх літописів «шляхом варяг у греки». Але справжнього розмаху цей промисел набирає в Україні з кінця ХV століття. Щоб уявити весь розмах чумацтва, досить навести хоча б такі цифри, що за один сезон ці люди перевозили кілька мільйонів пудів риби й солі, що до Одеси з українських сіл завдяки чумакам перевозилося майже п’ятдесят мільйонів пудів хліба. Закінчувався сезон, поверталися додому вкрай стомлені й виснажені дорогами чумацькі валки (М. Слабошпицький).

· Визначити складнопідрядні речення з кількома підрядними, з’ясувати вид підрядності. Зробити синтаксичний розбір одного складнопідрядного речення (на вибір).

Виконання тестових завдань

1. Визначити рядок, у якому зазначено складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. Виписати його. Підкреслити граматичні основи, визначити засоби зв’язку. Накреслити схему.

А Це та пора, коли в серці селянина сходяться радощі й тривоги хліба, а між ними снуються й снуються древні, певне, ще з язичницького віку прихоплені хліборобські жалі.

Б Очима прощання Данило поглянув на татарський брід, де горбкувата вода бавилась у піжмурки із місячним промінням, на долину, за якою імлилося болото.

В Дивувався, чудувавсь і радів Данило, що таки зустрівся із тим дивом, із тим святом, якого роками очікував то з сумовитого чару веснянок, то з туману сподівань, то з тих передчуттів, які тільки молодість заколисує в душу.

Г І тут Данила вразила дивовижна неправдоподібна краса зимової ночі, що легкими хмаринами напливала на підтемнений місяць, що блакитним снуванням єднала небо з землею, що спалахами вибухала навколо засніжених верб і стогів (З тв. М. Стельмаха).

2. Визначити рядки, у яких містяться складнопідрядні речення, що відповідають зазначеній схемі. Виписати речення. Підкреслити граматичні основи, визначити засоби зв’язку. Зазначити вид підрядності.

А Безбородько відчув, як злість почала сповзати з душі, дарма що й досі щеміла щока.

Б Цей гиблий шмат землі, що колесом одкочувався від татарського броду й козачої долини, і досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок від давніх і донедавніх ординців.

В Данило ловить себе на тому, що матиме жаль, коли цей ранок з вечориною оминуть його душу, його хату.

Г Висячими східцями, які скрипом перелічують кожен крок, Данило підіймається на ґаночок, що стоїть під двосхилим дашком, і заходить у вітряк.

VІІІ. Домашнє завдання

· Опрацювати теоретичний матеріал підручника. До кожного правила дібрати власний приклад складнопідрядного речення.

· За поданими схемами-моделями скласти складнопідрядні речення з комбінованою підрядністю.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *